Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 13. marts 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 1.-2. marts 2012 (forhandling)
 7.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - kriseundtagelse (forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Aftale mellem EU, Island og Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager (A7-0020/2012 - Claude Moraes) (afstemning)
  8.2.Anmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet (A7-0050/2012 - Eva Lichtenberger) (afstemning)
  8.3.Arv og det europæiske arvebevis (A7-0045/2012 - Kurt Lechner) (afstemning)
  8.4.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011 (A7-0041/2012 - Sophia in 't Veld) (afstemning)
  8.5.Kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  8.6.Statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse (A7-0432/2011 - Sven Giegold) (forhandling)
  8.7.Bolognaprocessen (A7-0035/2012 - Luigi Berlinguer) (afstemning)
  8.8.Kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker (A7-0037/2012 - Edward Scicluna) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (forhandling)
 13.Spørgetid til Kommissionen
 14.Generelle retningslinjer for budgettet 2013 - Sektion III - Kommissionen (forhandling)
 15.Den internationale kakaooverenskomst 2010 - Børnearbejde i kakaosektoren (forhandling)
 16.Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU (forhandling)
 17.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 18.Den Europæiske Fiskerifond (forhandling)
 19.Et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (forhandling)
 20.Den fælles handelspolitik (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1573 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5768 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik