Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2012. március 13., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása: lásd a jegyzokönyvet
 3.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 4.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet
 5.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 6.Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének következtetései (vita)
 7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, válság miatti eltérés (vita)
 8.Szavazások órája
  8.1.Megállapodás az EU, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról (A7-0020/2012 - Claude Moraes) (szavazás)
  8.2.Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0050/2012 - Eva Lichtenberger) (szavazás)
  8.3.Öröklési ügyek és az európai öröklési tanúsítvány (A7-0045/2012 - Kurt Lechner) (szavazás)
  8.4.A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011 (A7-0041/2012 - Sophia in 't Veld) (szavazás)
  8.5.A nők részvétele a politikai döntéshozatalban (A7-0029/2012 - Sirpa Pietikäinen) (szavazás)
  8.6.Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében (A7-0432/2011 - Sven Giegold) (vita)
  8.7.A bolognai folyamat (A7-0035/2012 - Luigi Berlinguer) (szavazás)
  8.8.Az európai statisztikák (A7-0037/2012 - Edward Scicluna) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 12.Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai (vita)
 13.A Bizottsághoz intézett kérdések órája
 14.A 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság (vita)
 15.A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás - Gyermekmunka a kakaóágazatban (vita)
 16.A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban (vita)
 17.A Parlament tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 18.Az Európai Halászati Alap (vita)
 19.A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens (vita)
 20.A közös kereskedelempolitika (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 22.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1573 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5768 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat