Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 14 март 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента: вж. протоколи
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването (разискване)
 6.Доклад относно Исландия във връзка с разширяването (разискване)
 7.Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването (разискване)
 8.Декларация на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Европейски фонд за рибарство (A7-0447/2011 - João Ferreira) (гласуване)
  9.2.Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (A7-0025/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (гласуване)
  9.3.Обща търговска политика (A7-0028/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (гласуване)
  9.4.Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия (A7-0040/2012 - Giovanni La Via) (гласуване)
  9.5.Мандат на специалния комитет по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари (B7-0151/2012) (гласуване)
  9.6.Съдебно обучение (B7-0150/2012) (гласуване)
  9.7.Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао (B7-0126/2012) (гласуване)
  9.8.Международно споразумение за какаото от 2010 г. (A7-0024/2012 - Vital Moreira) (гласуване)
  9.9.Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС (B7-0145/2012) (гласуване)
  9.10.Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването (B7-0127/2012) (гласуване)
  9.11.Доклад относно Исландия във връзка с разширяването (B7-0125/2012) (гласуване)
  9.12.Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването (B7-0129/2012) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 13.Резултат от президентските избори в Русия (разискване)
 14.Казахстан (разискване)
 15.Положението в Нигерия (разискване)
 16.Положението в Беларус (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 18.Морското пиратство (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1487 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5437 kb)
Правна информация - Политика за поверителност