Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 14. märts 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 5.Laienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta (arutelu)
 6.Laienemisaruanne Islandi kohta (arutelu)
 7.Laienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  9.1.Euroopa Kalandusfond (A7-0447/2011 - João Ferreira) (hääletus)
  9.2.Kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot (A7-0025/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hääletus)
  9.3.Ühine kaubanduspoliitika (A7-0028/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hääletus)
  9.4.2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon (A7-0040/2012 - Giovanni La Via) (hääletus)
  9.5.Organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitleva erikomisjoni volitused (B7-0151/2012) (hääletus)
  9.6.Õigusalane koolitus (B7-0150/2012) (hääletus)
  9.7.Laste tööjõu kasutamine kakaosektoris (B7-0126/2012) (hääletus)
  9.8.2010. aasta rahvusvaheline kakaoleping (A7-0024/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  9.9.ELi diabeediepideemiale reageerimine (B7-0145/2012) (hääletus)
  9.10.Laienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta (B7-0127/2012) (hääletus)
  9.11.Laienemisaruanne Islandi kohta (B7-0125/2012) (hääletus)
  9.12.Laienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (B7-0129/2012) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Venemaa presidendivalimiste tulemused (arutelu)
 14.Kasahstan (arutelu)
 15.Olukord Nigeerias (arutelu)
 16.Olukord Valgevenes (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Merepiraatlus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1487 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5437 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika