Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 14 marca 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu: patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 5.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (debata)
 6.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii (debata)
 7.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 8.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 9.Głosowanie
  9.1.Europejski Fundusz Rybacki (A7-0447/2011 - João Ferreira) (głosowanie)
  9.2.Autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości (A7-0025/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (głosowanie)
  9.3.Wspólna polityka handlowa (A7-0028/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (głosowanie)
  9.4.Ogólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja (A7-0040/2012 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  9.5.Mandat specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy (B7-0151/2012) (głosowanie)
  9.6.Szkolenia w sądownictwie (B7-0150/2012) (głosowanie)
  9.7.Praca dzieci w sektorze kakao (B7-0126/2012) (głosowanie)
  9.8.Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r. (A7-0024/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  9.9.Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (B7-0145/2012) (głosowanie)
  9.10.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (B7-0127/2012) (głosowanie)
  9.11.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii (B7-0125/2012) (głosowanie)
  9.12.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny (B7-0129/2012) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji (debata)
 14.Kazachstan (debata)
 15.Sytuacja w Nigerii (debata)
 16.Sytuacja na Białorusi (debata)
 17.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 18.Piractwo morskie (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1487 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5437 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności