Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 14. marca 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Správa o rozšírení týkajúca sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko (rozprava)
 6.Správa o rozšírení týkajúca sa Islandu (rozprava)
 7.Správa o rozšírení týkajúca sa Bosny a Hercegoviny (rozprava)
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  9.1.Európsky fond pre rybné hospodárstvo (A7-0447/2011 - João Ferreira) (hlasovanie)
  9.2.Autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (A7-0025/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasovanie)
  9.3.Spoločná obchodná politika (A7-0028/2012 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasovanie)
  9.4.Všeobecné usmernenia pre rozpočet na rok 2013: oddiel III – Komisia (A7-0040/2012 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  9.5.Mandát osobitného výboru pre boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí (B7-0151/2012) (hlasovanie)
  9.6.Odborná justičná príprava (B7-0150/2012) (hlasovanie)
  9.7.Detská práca v sektore kakaa (B7-0126/2012) (hlasovanie)
  9.8.Medzinárodná dohoda o kakau z roku 2010 (A7-0024/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  9.9.Riešenie problému epidémie cukrovky v EÚ (B7-0145/2012) (hlasovanie)
  9.10.Správa o rozšírení týkajúca sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko (B7-0127/2012) (hlasovanie)
  9.11.Správa o rozšírení týkajúca sa Islandu (B7-0125/2012) (hlasovanie)
  9.12.Správa o rozšírení týkajúca sa Bosny a Hercegoviny (B7-0129/2012) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Výsledok prezidentských volieb v Rusku (rozprava)
 14.Kazachstan (rozprava)
 15.Situácia v Nigérii (rozprava)
 16.Situácia v Bielorusku (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 18.Námorné pirátstvo (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1487 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5437 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia