Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 15. marts 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (skriftlig erklæring): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (forhandling)
 7.Det sjette verdensvandforum (forhandling)
 8.Udbrud af Schmallenbergvirus (forhandling)
 9.Fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 10.Indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (skriftlig erklæring)
 11.Afstemningstid
  11.1.En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (A7-0033/2012 - Chris Davies) (afstemning)
  11.2.Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (B7-0152/2012) (afstemning)
  11.3.Resultatet af præsidentvalget i Rusland (B7-0177/2012) (afstemning)
  11.4.Kasakhstan (B7-0135/2012) (afstemning)
  11.5.Situationen i Nigeria (B7-0138/2012) (afstemning)
  11.6.Situationen i Hviderusland (B7-0178/2012) (afstemning)
  11.7.Det sjette verdensvandforum (B7-0130/2012) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 16.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  16.1.Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W.
  16.2.Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer
  16.3.Menneskeretskrænkelser i Bahrain
 17.Afstemningstid
  17.1.Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0158/2012) (afstemning)
  17.2.Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0160/2012) (afstemning)
  17.3.Menneskeretskrænkelser i Bahrain (B7-0171/2012) (afstemning)
 18.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 21.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 22.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 23.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 24.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (904 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3260 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik