Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 15 marca 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Budowanie potencjału naukowego w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych (pisemne oświadczenie): patrz protokól
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 6.Konkurencyjna gospodarka niskoemisyjna do 2050 r. (debata)
 7.VI Światowe Forum Wodne (debata)
 8.Wybuch epidemii wirusa Schmallenberg (debata)
 9.Ustanowienie maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
 10.Wprowadzenie do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (pisemne oświadczenie)
 11.Głosowanie
  11.1.Konkurencyjna gospodarka niskoemisyjna do 2050 r. (A7-0033/2012 - Chris Davies) (głosowanie)
  11.2.Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (B7-0152/2012) (głosowanie)
  11.3.Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji (B7-0177/2012) (głosowanie)
  11.4.Kazachstan (B7-0135/2012) (głosowanie)
  11.5.Sytuacja w Nigerii (B7-0138/2012) (głosowanie)
  11.6.Sytuacja na Białorusi (B7-0178/2012) (głosowanie)
  11.7.VI Światowe Forum Wodne (B7-0130/2012) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  16.1.Handel ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadek Solomona W.
  16.2.Palestyna: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne
  16.3.Łamanie praw człowieka w Bahrajnie
 17.Głosowanie
  17.1.Handel ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadek Solomona W. (B7-0158/2012) (głosowanie)
  17.2.Palestyna: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0160/2012) (głosowanie)
  17.3.Łamanie praw człowieka w Bahrajnie (B7-0171/2012) (głosowanie)
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 20.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 23.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 24.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (904 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3260 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności