Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 15 mars 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap i Afrika: främjande av europeisk-afrikanska partnerskap inom radioastronomi (skriftlig förklaring): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Anslagsöverföringar: se protokollet
 5.Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (debatt)
 7.Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille (debatt)
 8.Schmallenbergviruset (debatt)
 9.Inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter i Europeiska unionen av djur som förs till slakt (skriftlig förklaring)
 10.Införandet av programmet ”Schack i skolan” i utbildningssystemen i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 11.Omröstning
  11.1.Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (A7-0033/2012 - Chris Davies) (omröstning)
  11.2.Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner (B7-0152/2012) (omröstning)
  11.3.Resultatet av presidentvalet i Ryssland (B7-0177/2012) (omröstning)
  11.4.Kazakstan (B7-0135/2012) (omröstning)
  11.5.Situationen i Nigeria (B7-0138/2012) (omröstning)
  11.6.Situationen i Vitryssland (B7-0178/2012) (omröstning)
  11.7.Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille (B7-0130/2012) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 16.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  16.1.Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.
  16.2.Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer
  16.3.Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain
 17.Omröstning
  17.1.Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0158/2012) (omröstning)
  17.2.Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0160/2012) (omröstning)
  17.3.Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (B7-0171/2012) (omröstning)
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 21.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 24.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (904 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3260 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy