Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 29 maart 2012 - Brussel Herziene uitgave

9.7. Wijziging van het Reglement in verband met de gewijzigde betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (stemming)
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid