Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 29. marca 2012 - Brusel Revidované vydanie

9.7. Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (hlasovanie)
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia