Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 29 mars 2012 - Bryssel Reviderad upplaga

9.7. Ändring av arbetsordningen: utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (omröstning)
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy