Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 29. března 2012 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (rozprava)
 4.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2010 (rozprava)
 5.Zpráva o občanství EU za rok 2010 (rozprava)
 6.Různé
 7.Hlasování
  7.1.Mezinárodní studijní skupina pro kaučuk (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  7.2.Práva cestujících v letecké dopravě (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (hlasování)
  7.3.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  7.4.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  7.5.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  7.6.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  7.7.Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (hlasování)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  9.2.Deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů (A7-0223/2011 - Werner Langen) (hlasování)
  9.3.Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasování)
  9.4.Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní (A7-0044/2012 - David Casa) (hlasování)
  9.5.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2013 – oddíl I – Parlament (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (hlasování)
  9.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/006 ES/Comunidad Valencina – Výstavba budov, Španělsko (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (hlasování)
  9.7.Změna jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány zastupujícími vnitrostátní vlády (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (hlasování)
  9.8.Situace v Bělorusku (B7-0178/2012) (hlasování)
  9.9.Jmenování zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (hlasování)
  9.10.Evropská nadace pro demokracii (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (hlasování)
  9.11.Zpráva o pokroku Srbska (B7-0188/2012) (hlasování)
  9.12.Zpráva o pokroku Kosova (B7-0187/2012) (hlasování)
  9.13.Zpráva o pokroku Turecka (B7-0189/2012) (hlasování)
  9.14.Zpráva o pokroku Černé Hory (B7-0190/2012) (hlasování)
  9.15.Rámec pro správu a řízení evropských společností (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (hlasování)
  9.16.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (hlasování)
  9.17.Zpráva o občanství EU za rok 2010 (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
 10.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 11.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu): viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1548 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5420 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí