Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 29. maaliskuuta 2012 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Ruoan jakelu heikoimmassa asemassa olevassa henkilöille unionissa (keskustelu)
 4.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2010 (keskustelu)
 5.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 (keskustelu)
 6.Muuta
 7.Äänestykset
  7.1.Kansainvälinen kumintutkimusryhmä (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  7.2.Lentomatkustajien oikeudet (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (äänestys)
  7.3.Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (äänestys)
  7.4.Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (äänestys)
  7.5.Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (äänestys)
  7.6.Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (äänestys)
  7.7.Euroopan pakolaisrahasto 2008–2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (äänestys)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Kaksikäyttötuotteiden vienti, siirto, välitys ja kauttakulku (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  9.2.Johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit (A7-0223/2011 - Werner Langen) (äänestys)
  9.3.Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)
  9.4.Hallinnollinen yhteistyö valmisteverojen alalla (A7-0044/2012 - David Casa) (äänestys)
  9.5.Ennakkoarvio tuloista ja menoista 2013 - pääluokka I - parlamentti (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (äänestys)
  9.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Hakemus EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construction of buildings, Espanja (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (äänestys)
  9.7.Työjärjestyksen muuttaminen Euroopan parlamentin suhteissa kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin tapahtuneiden muutosten vuoksi (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (äänestys)
  9.8.Valko-Venäjän tilanne (B7-0178/2012) (äänestys)
  9.9.Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan jäsenten nimitykset (äänestys)
  9.10.Eurooppalainen demokratiarahasto (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (äänestys)
  9.11.Serbiaa koskeva laajentumiskertomus (B7-0188/2012) (äänestys)
  9.12.Kosovoa koskeva laajentumiskertomus (B7-0187/2012) (äänestys)
  9.13.Turkkia koskeva laajentumiskertomus (B7-0189/2012) (äänestys)
  9.14.Montenegroa koskeva laajentumiskertomus (B7-0190/2012) (äänestys)
  9.15.EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva kehys (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (äänestys)
  9.16.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (äänestys)
  9.17.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
 10.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1548 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5420 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö