Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims (diskusijos)
 4.Europos investicijų bankas. 2010 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 5.2010 m. ES pilietybės ataskaita (diskusijos)
 6.Kiti klausimai
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Tarptautinės kaučiuko studijų grupė (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (balsavimas)
  7.2.Oro transportu keliaujančių asmenų teisės (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (balsavimas)
  7.3.Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  7.4.Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  7.5.Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  7.6.Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistriso imunitetą (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  7.7.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (balsavimas)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokola)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolė (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (balsavimas)
  9.2.Išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos (A7-0223/2011 - Werner Langen) (balsavimas)
  9.3.Būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsavimas)
  9.4.Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje (A7-0044/2012 - David Casa) (balsavimas)
  9.5.2013 m. įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (balsavimas)
  9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana, pastatų statyba“ (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (balsavimas)
  9.7.Darbo tvarkos taisyklių dalinis pakeitimas atsižvelgiant į Europos Parlamento santykių su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms, pokyčius, atsiradusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (balsavimas)
  9.8.Padėtis Baltarusijoje (B7-0178/2012) (balsavimas)
  9.9.Skyrimas į specialųjį komitetą organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo klausimais (balsavimas)
  9.10.Europos demokratijos fondas (EDF) (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsavimas)
  9.11.Pažangos ataskaita. Serbija (B7-0188/2012) (balsavimas)
  9.12.Pažangos ataskaita. Kosovas (B7-0187/2012) (balsavimas)
  9.13.Pažangos ataskaita. Turkija (B7-0189/2012) (balsavimas)
  9.14.Pažangos ataskaita. Juodkalnija (B7-0190/2012) (balsavimas)
  9.15.Europos įmonių valdymo sistema (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (balsavimas)
  9.16.Europos investicijų bankas. 2010 m. metinė ataskaita (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (balsavimas)
  9.17.2010 m. ES pilietybės ataskaita (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (balsavimas)
 10.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 14.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)
 15.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 16.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 17.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1548 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5420 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika