Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 29 marca 2012 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (debata)
 4.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2010 (debata)
 5.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (debata)
 6.Sprawy różne
 7.Głosowanie
  7.1.Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Kauczuku (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  7.2.Prawa osób podróżujących drogą lotniczą (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (głosowanie)
  7.3.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  7.7.Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (głosowanie)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  9.2.Instrumenty pochodne, partnerzy centralni i repozytoria transakcji (A7-0223/2011 - Werner Langen) (głosowanie)
  9.3.Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)
  9.4.Współpraca administracyjna w obszarze podatków akcyzowych (A7-0044/2012 - David Casa) (głosowanie)
  9.5.Preliminarz wpływów i wydatków na rok 2013 - Sekcja 1 - Parlament (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  9.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Wniosek EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Wznoszenie budynków / Hiszpania (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (głosowanie)
  9.7.Zmiana Regulaminu z uwagi na rozwój stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (głosowanie)
  9.8.Sytuacja na Białorusi (B7-0178/2012) (głosowanie)
  9.9.Powołanie członków Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (głosowanie)
  9.10.Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  9.11.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Serbii (B7-0188/2012) (głosowanie)
  9.12.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Kosowa (B7-0187/2012) (głosowanie)
  9.13.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Turcji (B7-0189/2012) (głosowanie)
  9.14.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Czarnogóry (B7-0190/2012) (głosowanie)
  9.15.Ramy ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (głosowanie)
  9.16.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (głosowanie)
  9.17.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
 10.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 11.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1548 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5420 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności