Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 29 martie 2012 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Distribuirea de alimente persoanelor celor mai defavorizate din Uniune (dezbatere)
 4.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pentru 2010 (dezbatere)
 5.Raportul privind cetățenia UE în 2010 (dezbatere)
 6.Diverse
 7.Votare
  7.1.Grupul internațional de studii în domeniul cauciucului (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (vot)
  7.2.Drepturile persoanelor care călătoresc pe calea aerului (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (vot)
  7.3.Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (vot)
  7.4.Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (vot)
  7.5.Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (vot)
  7.6.Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (vot)
  7.7.Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (vot)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară: consultaţi procesul-verbal
 9.Votare (continuare)
  9.1.Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (vot)
  9.2.Instrumentele financiare derivate, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacții (A7-0223/2011 - Werner Langen) (vot)
  9.3.Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
  9.4.Cooperarea administrativă în domeniul accizelor (A7-0044/2012 - David Casa) (vot)
  9.5.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2013 - secţiunea I - Parlamentul (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (vot)
  9.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cererea EGF/2011/006 ES/Comunidad Valencina - Construirea de clădiri/ Spania (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (vot)
  9.7.Modificarea Regulamentului de procedură ținând cont de evoluția relațiilor Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (vot)
  9.8.Situația din Belarus (B7-0178/2012) (vot)
  9.9.Numiri în comisia specială pentru criminalitate organizată, corupție și spălare de bani (vot)
  9.10.Fondul european pentru democrație (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (vot)
  9.11.Raportul privind extinderea pentru Serbia (B7-0188/2012) (vot)
  9.12.Raportul privind extinderea pentru Kosovo (B7-0187/2012) (vot)
  9.13.Raportul privind extinderea pentru Turcia (B7-0189/2012) (vot)
  9.14.Raportul privind extinderea pentru Muntenegru (B7-0190/2012) (vot)
  9.15.Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (vot)
  9.16.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pentru 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (vot)
  9.17.Raportul privind cetățenia UE în 2010 (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (vot)
 10.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 11.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 14.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 16.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 17.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1548 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5420 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate