Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 29 mars 2012 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (debatt)
 4.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2010 (debatt)
 5.Rapport om EU-medborgarskapet 2010 (debatt)
 6.Diverse
 7.Omröstning
  7.1.Internationella studiegruppen för gummi (A7-0060/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  7.2.Flygpassagerares etablerade rättigheter (A7-0053/2012 - Keith Taylor) (omröstning)
  7.3.Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet (A7-0070/2012 - Bernhard Rapkay) (omröstning)
  7.4.Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet (A7-0073/2012 - Bernhard Rapkay) (omröstning)
  7.5.Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet (A7-0074/2012 - Bernhard Rapkay) (omröstning)
  7.6.Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris parlamentariska immunitet (A7-0075/2012 - Bernhard Rapkay) (omröstning)
  7.7.Europeiska flyktingfonden 2008–2013 (A7-0063/2012 - Rui Tavares) (omröstning)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (A7-0078/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  9.2.OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (A7-0223/2011 - Werner Langen) (omröstning)
  9.3.Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (A7-0042/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (omröstning)
  9.4.Administrativt samarbete i fråga om punktskatter (A7-0044/2012 - David Casa) (omröstning)
  9.5.Beräkning av inkomster och utgifter för 2013 - Avsnitt I - Parlamentet (A7-0062/2012 - Derek Vaughan) (omröstning)
  9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2011/006 ES/Comunidad Valencina - Construction of buildings från Spanien (A7-0066/2012 - Barbara Matera) (omröstning)
  9.7.Ändring av arbetsordningen: utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (A7-0039/2012 - Alain Lamassoure) (omröstning)
  9.8.Situationen i Vitryssland (B7-0178/2012) (omröstning)
  9.9.Utnämningar till det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (omröstning)
  9.10.Ett europeiskt initiativ för demokrati (A7-0061/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  9.11.Utvidgningsrapport för Serbien (B7-0188/2012) (omröstning)
  9.12.Utvidgningsrapport för Kosovo (B7-0187/2012) (omröstning)
  9.13.Utvidgningsrapport för Turkiet (B7-0189/2012) (omröstning)
  9.14.Utvidgningsrapport för Montenegro (B7-0190/2012) (omröstning)
  9.15.En ram för bolagsstyrning för europeiska företag (A7-0051/2012 - Sebastian Valentin Bodu) (omröstning)
  9.16.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport 2010 (A7-0058/2012 - Iliana Ivanova) (omröstning)
  9.17.Rapport om EU-medborgarskapet 2010 (A7-0047/2012 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
 10.Valprövning: se protokollet
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1548 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5420 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy