Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 18. aprill 2012 - Strasbourg Uuendatud versioon

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0084/2012

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad on piirkondade kogum, millele on aluslepingus sätestatud eristaatus, mis võimaldab nende piirkondade eripärade ja -tingimuste tõttu teha aluslepingu sätetes erandeid ja neid sätteid äärepoolseimate piirkondade jaoks kohandada. Kuna nendes piirkondades on alalised piiratud ja raskendatud tingimused, mille tõttu tunnustatakse nende erinevust ülejäänud Euroopa piirkondadest, ei saa ELi õigusnorme ja programme rakendada kogu ELi territooriumil ühtemoodi, vaid nende rakendamine peab olema suunatud territoriaalsele käsitusviisile. Toetan raportööri seisukohta, et Euroopa poliitikameetmeid tuleb nende rakendamisel ELi äärepoolseimates piirkondades kohandada, sest need piirkonnad saavad majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke paremini saavutada ainult spetsiaalselt kohandatud ELi poliitikameetmetega ning aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele. Kindlasti tasub märkida, et põllumajandus- ja kalanduspoliitikas on olnud edukad POSEI programmide erimeetmed, mis lubavad mõelda võimalusele käivitada teisi seda tüüpi programme teistes võimalikes sektorites, nagu energeetika ja taastuvad energiaallikad, transport ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Kahjuks ei saa ma nõustuda raportööri seisukohaga, et äärepoolseimate piirkondade toetamist tuleb jätkata, olenemata nende arengutasemest, mida enamasti väljendatakse SKPna elaniku kohta. Leian, et kui mõnel piirkonnal läheb juba piisavalt hästi, et ise hakkama saada, siis ei pea sinna enam nii suurelt ELi toetusi jagama. Kokkuvõttes toetasin antud raporti vastuvõtmist. Aitäh!

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika