Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0380(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0043/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0043/2012

Debates :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Balsojumi :

PV 18/04/2012 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0121

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis - Strasbūra Pārskatītā redakcija

3. Sociālās drošības sistēmu koordinēšana (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  El Presidente. − El primer punto del orden del día es el informe del señor Milan Cabrnoch, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, referente a la modificación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del Reglamento (CE) nº 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 (COM(2010)0794 - C7-0005/2011 - 2010/0380(COD)) (A7-0043/2012).

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, zpravodaj. − Pane předsedající, máme příležitost prodiskutovat návrh změny nařízení o koordinaci sociálních systémů v jednotlivých členských zemích. Nejprve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a dalším spolupracovníkům, kteří se podíleli na tom, že dnes můžeme – a já věřím, že s velkou podporou – schválit tuto změnu nařízení.

Elementárním cílem nového nařízení je zajistit, aby pracovníci migrující v rámci Evropské unie, tedy občané kteréhokoliv členského státu, ale i osoby bez státního občanství nebo uprchlíci, zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné byli za všech okolností pokryti systémem sociálního zabezpečení se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi a nebyli nuceni současně platit příspěvky ve dvou nebo více zemích zároveň. Potřeba modernizace tohoto nařízení souvisí jak se změnami ve vnitrostátních právních předpisech, tak s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Jde o nutnost zjednodušení, snazší interpretaci a omezení rozsahu sporných stanovisek. V zásadě se jedná především o tři hlavní okruhy, a to je definice a vyjasnění pojmu „podstatná část činnosti“ a specifikace kritérií pro možné situace v případě, kdy osoba nevykonává podstatnou část své činnosti ve státě, ve kterém má bydliště.

Druhým důležitým tématem je zavedení konceptu mateřského letiště, kterým se řeší problematika leteckých posádek, a přijalo se řešení, že za mateřské letiště se pokládá to letiště, ze kterého nejčastěji odlétají a kam nejčastěji přilétají, a podle toho se určuje, která legislativa, respektive legislativa kterého státu se na leteckou posádku bude v tomto případě aplikovat.

Posledním důležitým okruhem jsou dávky v nezaměstnanosti pro příhraniční pracovníky vykonávající samostatně výdělečnou činnost v případě, kdy tyto osoby byly nebo nebyly pojištěny pro nezaměstnanost. V některých členských státech existují systémy pojištění pro případ nezaměstnanosti i pro osoby samostatně výdělečně činné, v jiných státech neexistují. I tato problematika se v předloženém návrhu nařízení zohledňuje a řeší. Podle tohoto nařízení bude osoba samostatně výdělečně činná pojištěna pro případ nezaměstnanosti v tom členském státě, v němž vykonávala činnost naposledy, a to i v případě, že se vrátí do členského státu předchozího bydliště. Nejistota v otázce pokrytí leteckých posádek byla vyřešena vytvořením pojmu mateřské letiště, a je to takové místo, kde člen posádky obvykle vykonává svoji práci.

Nařízení, které dnes budeme projednávat a které, jak věřím, schválíme, je praktickým nástrojem pro hladké fungování společného trhu, protože zavádí větší ochranu a jistotu pro větší počet mobilních pracovníků. Také osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost mohou nyní pracovat v rámci celého společného trhu s vědomím, že i na ně se bude sociální zabezpečení v případě ztráty obživy vztahovat.

Dámy a pánové, já vám děkuji a těším se na diskusi k této zprávě a děkuji vám za podporu.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, PPE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, harmillista, että komission jäsen ei ole vielä ehtinyt paikalle kuuntelemaan meidän puheenvuorojamme aiheesta, koska parlamentti on esittelijän johdolla seurannut hyvin jäsenvaltioiden kannanottoja sosiaaliturvan koordinointiin rajat ylittävissä tapauksissa.

Työvoiman vapaa liikkuvuus ja kansalaisen oikeus hakea töitä toisesta jäsenvaltiosta on lähtökohtaisesti positiivinen asia sisämarkkinoille. Mutta se asettaa myös haasteita jäsenvaltioille, kun varmistetaan yhtäältä, etteivät ihmiset tipu asuin- ja työntekomaiden sosiaaliturvajärjestelmien väliin, ja toisaalta ehkäistään sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmien väärinkäyttöä. Tällä asetuksella ei siis yhdenmukaisteta sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan pääasiassa saatetaan ajan tasalle koordinaatiosääntöjä, jotta ne vastaisivat jäsenvaltioiden säädöksiin tehtyjä muutoksia.

Asetus selkeyttää sovellettavaa lainsäädäntöä tapauksissa, joissa henkilö työskentelee useille työnantajille eri jäsenvaltioissa. Sovellettava lainsäädäntö määräytyy pääasiallisen työskentelyn perusteella, sillä ei ole kenenkään edun mukaista, että muutetaan jatkuvasti sovellettavaa lainsäädäntöä työskentelyjaksojen vuoksi.

Muutosasetuksen ehkä kaikkein kiistanalaisin kysymys liittyy ammatinharjoittajien työttömyysturvan eksportointiin, eli siihen, että työtön yrittäjä voi saada työttömyysturvaa työntekomaasta, vaikka omassa asuinvaltiossa tällaista työttömyysturvaetuutta ei olisi olemassakaan. Onneksi tuo komission alkuperäinen esitys parani neuvoston ja parlamentin käsittelyssä siten, että työttömyysturva koskee vain aitoa rajatyöntekijää, joka palaa pääsääntöisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa työntekovaltiosta asuinvaltioon ja on työntekomaan työmarkkinoiden käytettävissä. Samoin myös työttömyysturvan ehdot ovat työntekovaltion määriteltävissä.

On tärkeää, että tähän asiaan palataan kahden vuoden kuluttua ja tarkastellaan uudelleen, aiheuttaako tämä ongelmia jäsenvaltioiden välillä.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, the regulations that are the subject of today’s discussions lay down some specific measures for the coordination of national social security systems. They make practical arrangements to protect the social security benefits of EU citizens who move across borders.

These practical arrangements can only be effective if they reflect changes in the legal and social situation. Since the modernised social security coordination regulations were applied in 2010, we have discovered that changes in national legislation and in working practices create a need for clarification of the text and for some small gaps to be closed.

The proposal which the Parliament is discussing today takes account of recent developments and concepts which were not developed in detail in the regulations. Even though the proposal is technical in nature, it has a direct, practical impact on people who rely on the measures adopted at European level when they make use of the right to free movement.

As this House’s recent resolution on the 2010 European Citizens’ Report made clear, the right to freedom of movement and residence needs to be accompanied by specific measures to give substance to this fundamental freedom. This holds true in particular for the two most sensitive issues in the proposal: the introduction of the home base principle for air crew members, and the provision for unemployment benefits for unemployed self-employed persons who return to their state of residence in which no insurance system exists. I can assure you that the compromise reached on these technical issues is in line with the spirit of the regulation, which coordinates and seeks to protect workers’ rights. It clarifies the rights of citizens and it assists institutions when they apply these legal texts.

Mr Cabrnoch’s report makes the importance of adopting the file at first reading and approving the outcome of last year’s negotiations very clear, and I am grateful to him for keeping the compromise in mind when the amendments were drafted. The Commission fully supports the amendments and wishes to thank the rapporteur for helping to foster sound cooperation between our institutions on this matter.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, tengo que empezar forzosamente felicitando al Comisario, a los Servicios de la Comisión y al Consejo y a mi colega, el señor Cabrnoch, por el excelente trabajo que ha permitido encontrar una vía de solución al debate de esta actualización del Reglamento y que podamos hacerlo en primera lectura y que, por tanto, los beneficios estén ya inmediatamente disponibles.

Quiero recordar, como ya han dicho los colegas, que si éste es un ejercicio anual, en esta ocasión tiene dos importantes novedades: el nuevo artículo 65, que otorga el subsidio por desempleo a los trabajadores transfronterizos, cuando hasta el momento no lo tenían, y esto lo revisaremos dentro de dos años, incluso para mejorarlo; y, sobre todo también, la nueva mención que se hace en el artículo 11 del criterio de «base», que da seguridad jurídica a las tripulaciones aéreas y que señala con claridad la legislación aplicable, con el concepto de «base» («home base») como criterio, algo que ya existe en el Reglamento.

Quiero aprovechar los últimos segundos para decir y recordar a los colegas y a la opinión pública que, ahora que tantas veces se pone en el disparadero a Europa, hoy tenemos un claro ejemplo de cómo Europa puede beneficiar y mejorar la vida de millones de trabajadores que, gracias a estos sistemas de coordinación de la seguridad social, llegan a las edades de jubilación o llegan a situaciones de desempleo perfectamente cubiertos por la cooperación entre los Estados europeos, y porque existe la Unión Europea y porque existe el modelo social europeo, un modelo social europeo que, al contrario de lo que ha dicho alguien del Consejo, está vivo y cada día debe ser mejor, porque eso es lo que pide la gente y eso es lo que en este Parlamento hoy demostramos que es posible hacer.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir, fraktsiooni ALDE nimel. – Õigus elada ja töötada kõikjal Euroopa Liidus on iga Euroopa Liidu kodaniku põhiõigus. Arvestades, et tööjõu vaba liikumine on üks võtmetähtsusega Euroopa Liidu meetmetest toimiva tööturu saavutamiseks, on väga oluline omada täpseid ja üheselt tõlgendatavaid sotsiaalkindlustuse koordineerimise reegleid – reegleid, mis võimaldavad meie inimestel vabalt liikuda, muretsemata seejuures töötuse, pensionide, tervisekindlustuse ning teiste sotsiaalkindlustuse elementide pärast. Täna kehtiva määruse normid on läbi vaieldud 10 aastat tagasi. Vahepeal on meie tööturg läbinud tõsiseid muutusi. Lisandunud on uusi töötajate liikumise vorme. Muutused on toimunud ka liikmesriikide õigusaktides. Seetõttu saab ainult tervitada määruse ajakohastamise tahet.

Parlamendina on meie kohustus tagada sidusrühmadele õiguskindlus. Ilma sotsiaalkindlustust koordineerimata ei tagata Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 48 kohast vaba liikumise õigust. Määrusesse sisse viidavad uued reeglid, esiteks normid, mis käsitlevad füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkindlustusalaseid õigusi, või teiseks, kodubaasi definitsiooni lisamine lennundusettevõtteis töötavate inimeste jaoks, ei kohusta liikmesriike muutma juba olemasolevaid süsteeme. Nad garanteerivad kodanikele võrdse ligipääsu liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemile ja seda juhul, kui nad on selle riigi kodanikud või antud riigis kindlustatud. Muutused määruses, seejuures ka need, mis lihtsustavad õigusnormide sõnastust, on meie 27 liikmesriigi kodanike huvides ja mitte ainult, nad on kehtivad ka Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Koordineerides rahvuslikke süsteeme, asendades mitmeid bilateraalseid süsteeme ning kiirendades infovahetust, muutub sotsiaalkindlustushüvitiste väljamaksmine kindlasti korrektsemaks ja kiiremaks. ALDE fraktsioon toetab määruse muudatuste vastuvõtmist esimesel lugemisel. Variraportöörina tahan tänada Milan Cabrnochi ja teisi variraportööre väga hea, kiire ja mõistva koostöö eest.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I too would like to thank the rapporteur for the work that has been done on this. As has been said, it is a highly technical document, but it is an extremely important one for individuals within the European Union.

As people have said, this is the latest update of what is – in many ways – one of the earliest pieces of legislation put in place by the European Union. It has been extensively revised – a job that we finished in 2009 – and this is now the update. Very soon we will be seeing how the new electronic system that underpins this is coming into effect, and hopefully it will be able to deal with citizens’ concerns more rapidly.

This concerns the maintenance of rights for people who move across borders for whatever reason or who work in border areas. It deals with the areas of core social security, health care, unemployment, pensions, family benefits, etc. It is extremely important that those rights are upheld. I think we have got quite a citizen-friendly outcome from this first reading agreement.

As we have been saying, it is designed to uphold the rights of individuals who are covered by social security systems. It was not put in place to provide an opportunity for businesses – particularly those with mobile workers – to cut costs by providing them with an opportunity to choose the cheapest place to register their workers for social security purposes. I am very pleased that we have actually managed to close that particular loophole within this revision, because to find yourself registered in a country where you feel you have no connection and to seek health care treatment, for example, in the country where you are resident, is bound to lead to confusion and a lot of difficulties for the individual. Even though the company concerned may feel that it is doing a good deal for itself and its shareholders, it is not playing fair by its workers.

So we are very pleased to have got the ‘home base’ definition in there, bringing it into line with other legislation to make it very clear to individuals exactly where it is that they are registered and therefore what rights they can expect. I think we have achieved a very good outcome, and we are very pleased to see it going through at first reading.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, on behalf of the ECR Group. – Mr President, in these difficult economic times the EU should make it easier for companies to do business. As a former businesswoman I know it is natural for companies and firms to want to cut their costs. However, it is also important that companies do not dodge their obligation to pay social security.

My constituency of London is the top destination for international investment in the European Union. Furthermore, foreign direct investment is a key driver to London’s success. When companies like Microsoft or Sony invest in London it stands to reason that these companies should pay into the British social security system. The same is true of their employees who live and work in the United Kingdom. Unfortunately, a loophole has allowed airlines and their employees to avoid making social security payments in their country of operation. Some pilots and crew working in Belgium, France, Spain and other EU countries have actually been paying social security in Ireland, where the companies’ aircraft are registered.

This report puts an end to so-called ‘social dumping’ by obliging employers and employees to pay social security in their home base. I congratulate the rapporteur on this report and on closing a loophole which had been depriving Member States’ social security systems of much-needed revenue.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański, w imieniu grupy EFD. – Panie Przewodniczący! Omawiane przez nas sprawozdanie odnosi się do kwestii koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jesteśmy zwolennikami rozwiązań, które gwarantują równe traktowanie obywateli, również na rynku pracy. Dlatego też zmiany przepisów powinny iść w kierunku stworzenia szansy większej mobilności pracowników oraz osób bezrobotnych. Osoby te nie powinny być w sztuczny sposób wiązane z miejscem ostatniego zatrudnienia tylko i wyłącznie w celu otrzymywania świadczeń socjalnych. Dlatego rozwiązania proponowane w sprawozdaniu Milana Cabrnocha zasługują na poparcie. Dążenie do lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pozwoli również zastosować zasady adekwatności. Bardzo ważne jest, aby w tych działaniach i pracach zabezpieczyć równowagę między potrzebą konkurencyjności i ochroną pracowników.

Z tematem, który omawiamy łączy się również marcowa inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca zwiększonej ochrony pracowników tymczasowo delegowanych za granicę. Jest to temat zbliżony, który będziemy w przyszłości omawiać i dotyczy on, bagatela, około 1mln obywateli Unii Europejskiej, którzy pracują na zasadzie delegacji. Konkurencja i ochrona pracowników – równowaga między tymi tematami wydaje się najtrudniejsza, ale najbardziej potrzebna dzisiaj, w czasach kryzysu, kiedy Europa zmaga się z konkurencją w wymiarze globalnym. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, este relatório defende que um trabalhador fronteiriço por conta própria que fique desempregado tem direito a receber as prestações de desemprego no Estado-Membro competente se estas não existirem no Estado-Membro de residência. Consideramos que esta medida tem aspetos positivos no intuito de aplicar a legislação que é mais avançada em termos de proteção social entre dois Estados-Membros. No entanto, esta medida não deve legitimar a existência dos ditos trabalhadores independentes falsos, ou seja, trabalhadores que ocupam um posto de trabalho permanente. Estas situações ilegais não devem de forma alguma ser legitimadas, mas antes erradicadas através da criação de contratos de trabalho com direitos e, para tal, as fiscalizações são muito importantes.

Com a segunda alteração, os trabalhadores das companhias aéreas de inscrevem-se na segurança social da sua base de afetação. Pensamos, no entanto, que deve existir um controlo no registo da sede das empresas, para que as companhias não se sediem nos países onde os encargos relacionados com a segurança social são menores, de forma a terem menos custos.

Caros colegas, permitam-me dizer-vos o seguinte: no momento em que assistimos a um ataque sem precedentes ao regime de segurança social no meu país, Portugal, queremos deixar assente que não pactuaremos com nenhuma tentativa de harmonização do regime de segurança social na União Europeia, nem com recomendações que a Comissão Europeia tem vindo a impor, como é o caso do Livro Branco das pensões, que defende o aumento da idade da reforma e abre caminho aos sistemas de seguros privados, de forma a acabar com o sistema público de segurança social.

No momento em que assistimos em Portugal ao congelamento do valor das reformas e pensões, aos cortes totais nos subsídios de férias e de Natal, à diminuição de apoios sociais, queremos reafirmar que não aceitaremos o caminho da privatização da segurança social e defenderemos um sistema público de segurança social baseado no princípio da solidariedade e da universalidade.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die neue Regulierung schafft Klarheit für alle stakeholder, also für Unternehmen, Versicherungsträger sowie vor allem für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Besonders wichtig ist: Sie berücksichtigt die spezielle Situation mobiler und grenzüberschreitend arbeitender Menschen, die wir jetzt in Europa brauchen. Sie ist sozial gerechter, verursacht keine Mehrkosten, aber bringt dem Bürger ein Mehr an sozialer Sicherheit, Transparenz und Klarheit.

Besonders wichtig erscheinen mir zwei Aspekte. Erstens: Die nun klare Definition des Begriffes „substantieller Anteil“ in Artikel 13 Absatz 1. Zweitens: Die genaue Festlegung des Begriffes „home base“, also Heimatstandort. Dies ist zum Beispiel besonders für das fliegende Personal der Fluglinien wichtig. Hiermit sollte die angestrebte Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen, Kalkulierbarkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorbeugung gegen Sozialdumping erreicht werden. Vielen Dank an den Berichterstatter.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE). - Köszönöm a szót Elnök úr! Nagyon sok minden elhangzott már a vitában, ezeket nem feltétlenül szeretném megismételni. Mindenekelőtt megköszönném Milan Cabrnoch kollegámnak kiváló munkáját, és tulajdonképpen arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mi, képviselők, gyakran kapunk olyan kérdéseket a polgároktól, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozunk itt a Parlamentben. Nos, ha létezik jó demonstrációja annak, hogy valami hasznosat tud tenni a Bizottság és a Parlament együtt, akkor ez a látszólag technikai probléma, amit most vitatunk, nagyon jó bizonyítéka annak, hogy értelmes, hasznos együttműködéssel képesek vagyunk arra, hogy segítsünk a kitágult Európában szabadon mozgó, szabadon vállalkozó polgártársainknak abban, hogy a jogosultágukat, amiket megszereztek, azokat meg is tarthassák, azoknak a hasznait élvezhessék.

Külön érdeme ennek a mostani vitának, mostani konzultációnak, a közös munkának, hogy a Bizottság szakértői bizottságának javaslataira épül, hogy figyelembe veszi a tagországok ez irányú tapasztalatait, és hogy a Parlament, a parlamenti képviselők is arra törekedtek, hogy első olvasatban ezekre a látszólag technikai problémákra megoldást találjunk. Úgy van, ahogy ez elhangzott többször. Új vállalkozási formák, új szerződésformák, új, sokkal mobilabb munkavégzési lehetőségek jelentek meg az Unióban. Küzdünk számos területen azzal, hogy jogi kereteket, jogi szabályokat alkossunk ezeknek a rendezésére, egyértelmű kezelésére. Én azt gondolom, hogy most egy igazi jó példa van előttünk abban a tekintetben, hogy ha akarunk, tudunk és képesek vagyunk jó megoldásokat találni.

Én kifejezetten pozitívnak találom az önfoglalkoztatókra, a repülőszemélyzetre vonatkozó új szabályokat. Magam is úgy gondolom, hogy a bázishelynek a megfogalmazása egy új és kreatív lehetőséget teremt. Még egyszer köszönöm mind a Bizottságnak, köszönöm Milan Kollegámnak a munkát, és remélem, hogy valóban hasznos lesz. Egy olyan ügyről van szó, a koordinációról, amit egyébként sokszor fogunk még vitatni, évről évre újra és újra elő kell venni.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). - Herr Präsident! Auch ich danke dem Berichterstatter, und wie meine Vorredner begrüße ich diese Verordnung, über die wir heute abstimmen werden.

Der europäische Binnenmarkt bringt auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viele Vorteile. Aber leider wurden bisher oft Gesetzeslücken in der grenzüberschreitenden Mobilität ausgenutzt. Ein Beispiel dafür – es wurde von einigen Vorrednern erwähnt – ist der Flugverkehr. Flugrouten wurden bewusst so angelegt, dass das Flugpersonal oft in dem Mitgliedstaat versichert war, in dem die Sozialversicherung für die Fluggesellschaft am billigsten war. Damit wurde der Wettbewerb verzerrt, und das ist Lohn- und Sozialdumping, das immer wieder auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgt. Deswegen haben wir uns als europäische Sozialdemokraten dafür stark gemacht, dass auch das Flugpersonal dort sozialversichert ist und seine Steuern zahlen muss, wo es stationiert ist. Unternehmen, die einseitig die Vorteile des europäischen Binnenmarktes nutzen, sich aber auf der anderen Seite aus der sozialen Verantwortung stehlen, darf es in einem sozialen Europa nicht geben.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Gdy sprawozdanie przedstawia kolega z tej samej frakcji politycznej, należy go z definicji chwalić, ale na szczęście tym razem są ku temu merytoryczne powody, a więc gratuluję mojemu koledze Cabrnochowi tego sprawozdania. Chciałem natomiast przypomnieć wszystkim na tej sali przysięgę Hipokratesa, łacińską maksymę Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić). Uważam, że powinniśmy w kontekście tej debaty mówić nie tylko o pracownikach, ale także o firmach, które zatrudniają tych pracowników. W czasach kryzysu należy tak postępować, aby nie wylewać dziecka z kąpielą, aby wszelkie zmiany były korzystne i dla firmy, i dla pracowników. Trzeba w tej kwestii znaleźć złoty środek. Inaczej, dbając o pracowników, będziemy zarzynać firmy, a przez to one będą zwalniać ludzi.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Jednou zo základných podmienok dobrého fungovania voľného pohybu pracovných síl v Únii bolo vytvorenie pravidiel vzájomnej koordinácie mechanizmov sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských štátov. V súčasnosti platné pravidlá koordinácie vychádzajúce z nariadenia č. 833 z roku 2004 a nariadenia č. 987 z roku 2009 navrhuje správna komisia pre koordináciu systému sociálneho zabezpečenia aktualizovať s prihliadnutím na zmeny spoločenskej realite a právne zmeny predpisov v niektorých členských štátoch. Z navrhovaných zmien je pre našich občanov asi najvýznamnejším prínosom spresnenie aplikácie podmienky vykonávania podstatnej činnosti podľa článku 13 ods. 1 nariadenia 833 z roku 2004, ktoré bude uplatňované v prípadoch, ak občania pracujú v dvoch alebo viacerých členských štátoch, a bude sa vzťahovať aj na občanov pracujúcich pre rozdielnych zamestnávateľov. Rovnako doplnenie tohto nariadenia o nové ustanovenie zabezpečujúce ochranu samostatne zárobkovo činných osôb v prípade straty práce predstavuje vyšší stupeň ochrany pred turbulenciami na pracovnom trhu. Isté riziko z možného zneužívania tohto ustanovenia však bude potrebné pozorne monitorovať.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Im Zuge der Globalisierung entstehen neue Mobilitätsformen. Ich denke da an den Luftverkehr, wo Unternehmen ihre Dienste von so genannten Heimatbasen in unterschiedlichen EU-Ländern anbieten. Das Flugpersonal darf dabei nicht Gefahr laufen, im Ernstfall durch das soziale Netz zu fallen, nur weil es in verschiedenen Ländern operiert. Keinesfalls aber darf man die grundsätzliche Ausschüttung von beitragsunabhängigen Sozialleistungen, wie beispielsweise Notstandshilfe, an Ausländer vorschreiben. So wie bei einem Fall in Österreich, wo Österreich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verpflichtet wurde, einem französischen Staatsbürger in Österreich Notstandshilfe zu zahlen. Der EGMR subsumierte den Anspruch auf Notstands- und Sozialhilfe für mich unverständlicherweise unter das Eigentumsrecht. Das ist eine Einladung zu einem neuen binneneuropäischen Sozialtourismus, dorthin zu gehen, wo man die höheren Sozialleistungen zu erwarten hat.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen (S&D). - Hr. formand! Hvis vi skal have et velfungerende indre marked med den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, skal vi også have et velfungerende marked for social sikring. Derfor er det godt, at reglerne løbende opdateres og koordineres. Det skal nemlig ikke være besværligt for arbejdskraften at arbejde og bevæge sig frem og tilbage mellem to lande. Med disse nye regler behøver man ikke at sige nej til et job, fordi man ikke er helt klar over, hvordan ens sociale rettigheder er.

Reglerne ændrer sig også for grænsearbejdere, således at man er socialt sikret der, hvor man har sin primære beskæftigelse, dog med den mulighed, at man, hvis man har en beskæftigelse på 25 % i landet, man bor i, kan vælge at være socialt sikret der.

Jeg synes også, at det er godt, at man har klarlagt reglerne for flybesætningsmedlemmer, således at det ikke er muligt at shoppe og vælge det land, hvor den sociale sikring er billigst.

Nu mangler vi så faktisk kun klarere regler for den udstationerede arbejdskraft, og dem får vi så senere på året.

 
  
 

Procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Chcem veľmi oceniť výbornú prácu doktora Cabrnocha, ktorý zjednotil všetky politické frakcie, a tak to má byť, na takýchto textoch, ktoré pomáhajú občanom žiť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, pracovať tam a byť sociálne zabezpečený. To je predsa naša úloha poslancov Európskeho parlamentu. To je niečo, čo konkrétne môžeme našim voličom, našim občanom predložiť. Som veľmi rád, že sa vyjasnili také otázky, ktoré hovoria o prihraničných pracovníkoch, ktorí v susednej krajine pracujú, ale aj celkom inej krajine, nemusí to byť prihraničný styk, môže to byť celkom iná pozícia pracovníka aj vo vzdialenej krajine. Vyjasnilo sa tiež to, ako sa budú platiť dávky sociálneho zabezpečenia pre letecké posádky a pre pilotov, kedy sa vyšpecifikovala tzv. základňa ich hlavné materské letisko, tam sa budú sociálne dávky platiť. A tiež toto prispeje ku zjednodušeniu a stransparentneniu spôsobov, ako zamestnávatelia majú platiť za svojich zamestnancov a ako sa zamestnanci môžu tešiť týmto sociálnym výhodám.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, (PPE). - Dziękuję, Panie Przewodniczący. Jak słusznie zauważa Komisja, w ciągu minionych kilku lat ogromnym zmianom uległy nie tylko prawodawstwa państw członkowskich, ale przede wszystkim zachowania społeczne. Coraz częściej mamy do czynienia z migracją zarobkową do innych krajów, pracą transgraniczną, łączeniem etatów w kilku firmach działających na terenie całej Unii czy prowadzeniem działalności gospodarczej w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Jednak, co warto podkreślić, zmiany te są nie tylko konsekwencją kryzysu ekonomicznego, lecz również przeobrażeń, które przechodzi rynek pracy. Dlatego konieczne jest uaktualnianie istniejących regulacji, tak aby uwzględniały one nowe okoliczności, ułatwiały naszym obywatelom mobilność i przedsiębiorczość. Trzeba jednak mieć świadomość, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć ewolucji, jaka zajdzie na unijnym rynku pracy w ciągu następnych kilku lat. Zmiany w prawodawstwie państw członkowskich związane z kryzysem, przeobrażenia w przedsiębiorstwach, powstawanie nowych zawodów i coraz większa mobilność obywateli Unii z pewnością wymuszą w niedalekiej przyszłości kolejne zmiany. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, jak uniwersalnie uregulować sferę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tak aby miała ona względnie stabilny charakter i nie wymagała zbyt częstych zmian.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Dėkoju pranešėjai ir pritariu tai pranešimo daliai, kuria yra siekiama atlikti ES teisės aktų socialinės apsaugos srityje patikslinimus, nes jie yra neišvengiami keičiantys valstybių narių praktikai ir jų teisės aktams. Ir be abejo ypač pritariu reikalingiems Europos Sąjungos teisės aktų turinio pakeitimams, kurie yra būtini norint veiksmingai ir iki galo įgyvendinti laisvo darbuotojų judėjimo teisę mūsų piliečiams. Situacija, kuomet savarankiškai dirbantys darbuotojai dirba šalyje, kurioje jie turi teisę į nedarbo pašalpą, o tokią teisę praranda vien tik išvykę gyventi į kitą šalį, kurios teisės aktai nenumato tokios išmokos, yra nepriimtina laisvą darbuotojų judėjimą propaguojančioje Europos Sąjungoje. Europos Teisingumo Teismas savo praktikoje taip pat patvirtino, jog asmenys, tapę bedarbiais vienoje valstybėje narėje, turi teisę išvykę gyventi į kitą valstybę narę ir toliau ten ieškoti darbo, gauti nedarbo pašalpą, kuri jiems priklauso. Svarbiausia, kad teisė į socialines išmokas negali būti apribota, kai šias išmokas sudaro paties buvusios savarankiškai dirbusio darbuotojo mokėtos socialinio draudimo įmokos.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Susţin şi eu modificarea regulamentelor privind coordonarea şi punerea în aplicare a sistemelor de securitate socială. Astfel, securitatea juridică va fi îmbunătăţită. Salut faptul că propunerea are în vedere schimbările din legislaţiile naţionale, precum şi cele mai recente evoluţii ale mobilităţii transfrontaliere. Este mai important decât oricând să se asigure libera circulaţie a forţei de muncă pentru toţi cetăţenii Uniunii. Lucrătorii români şi bulgari sunt mai afectaţi decât restul cetăţenilor ca urmare a unei cerinţe suplimentare care le este impusă pe o piaţă a muncii deja supracompetitivă. Simplificarea regulamentelor este necesară mai ales în ceea ce priveşte prestaţiile de şomaj aplicabile pentru a proteja drepturile cetăţenilor. În acest sens subliniez importanţa modificării articolului 65. Modificările propuse vor contribui la actualizarea şi îmbunătăţirea normelor existente în contextul schimbării realităţilor sociale.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, the harmonisation of EU social security systems does not of course mean the harmonisation of the benefit systems themselves – that would be unachievable – but rather the harmonisation of access to those systems by all EU citizens. What this means is that many social security claimants will gravitate to those states with the most generous systems.

In Britain nearly five million people are on the council house waiting list, with little prospect of getting a home, but in some London boroughs almost 50% of social housing is given to people not born in the UK. Many of these people will never have paid a penny in tax and will be living on state benefits. Of course there is no point in homeless Londoners emigrating to other EU Member States to seek homes and income on their social security systems because the benefits will not be as reciprocal. No one should gain public housing or benefits in Britain until they have paid tax for a considerable period of time.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Stimaţi colegi, apreciez în mod deosebit simplificarea pe care această propunere de regulament o vizează. După cum ştiţi, pledez încă de la începutul mandatului pentru o abordare cât mai suplă, flexibilă şi simplă a tuturor aspectelor vizate la nivelul european pentru a face ca lucrurile să funcţioneze cât mai bine în concordanţă cu nevoile cetăţenilor europeni.

Aşadar, consider că realizarea coordonării sistemelor de securitate socială nu poate fi decât un pas înainte, în contextul actual al nevoii de locuri de muncă şi, implicit, de încurajare a mobilităţii forţei de muncă. Regulamentele 883/2004 şi 987/2009 trebuie adaptate la noile situaţii. În plus, alături de aceste eforturi trebuie să fie şi statele membre, guvernele, care să asigure în continuare o bună funcţionare a sistemelor de securitate socială şi să colaboreze în sprijinul acelor regulamente la nivel european pentru cei care lucrează sau încetează a lucra în state diferite cu sisteme diferite.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Cieľom návrhov týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia je najmä zlepšenie a modernizácia acquis a vplývajú na to aj zmeny spoločenskej reality. A práve s cieľom reagovať na tieto zmeny sa navrhujú zlepšenia v oblasti určovania uplatniteľných právnych predpisov a dávok v nezamestnanosti. Chcem, aby bolo objasnené, že v prípade práce v dvoch lebo viacerých členských štátoch podmienka výkonu podstatnej časti činnosti sa vzťahuje aj na osoby pracujúce pre rôzne podniky alebo zamestnávateľov. Rôznorodosť a vývoj podmienok, za ktorých sa vykonávajú profesionálne činnosti, si vyžadujú zohľadňovať situáciu predovšetkým u vysoko mobilných pracovníkov. Za dôležité považujem tiež zabezpečiť, aby samostatne zárobkovo činné osoby poberali dávky v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu a aby sa im pri návrate do členského štátu bydliska poskytli čo najlepšie vyhliadky na opätovné začlenenie sa na trhu práce. Som totiž názoru, že predkladané nariadenie by sa i pre uvedené skutočnosti malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, in this European Parliament, whatever the matter being debated, all roads lead to the same place: further and deeper political and economic integration. In the early days of what was the EEC we were told that there was freedom of movement of labour: the right to work in other countries. If work could not be found, or if one’s job disappeared, people would come home.

We are now moving towards freedom of movement of claimants. This coordination is portrayed as a safety net for hard-working, enterprising, self-employed people who fall on hard times. In fact its motivation is to support not people but a political objective: the maximisation of the movement of people to undermine national identities. In the words of the rapporteur, without such coordination there would be a risk that freedom of movement would be inoperable. In this field, as in all others, the measures are not designed to satisfy an autonomous demand or the desire of self-employed people to work abroad. It is part of a long-term plan to create and empower that demand.

 
  
 

(Fin del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, I believe the proposal discussed today builds on the existing legislation with a view to guaranteeing EU citizens an entitlement to social security benefits when they move between Member States. Cross-border mobility indeed raises questions, and we have to find practical answers and solutions in a constructive atmosphere of this kind.

I believe the various references to other dossiers such as, for example, the posting of workers, were also relevant and very helpful, and I listened very carefully to what was said about the impact of social housing and homelessness, because this is also an important aspect of our work in the fight against poverty.

But the proposal that was discussed today makes provision for technical arrangements for effective social security coordination and does only what is necessary to make effective coordination a reality for citizens in their day-to-day lives. The Commission welcomes the agreement between the Council and Parliament and looks forward to the adoption of the proposal at first reading.

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, zpravodaj. − Já bych chtěl velmi rychle poděkovat za širokou podporu i za spolupráci pracovníkům jak Komise, tak i Rady. Velice si vážím toho, že v celé diskusi zazněla pouze souhlasná stanoviska. Chtěl bych říci, že projednávaná norma nemá pouze technický, ale naopak velmi silný politický obsah. Podporuje skutečné dokončení skutečně fungujícího společného trhu, podporuje základní svobody, pohyb zboží, služeb, pracovníků a kapitálu. Podporuje mobilitu pracovníků, a to nejen zaměstnanců, ale také osob samostatně výdělečně činných, a to tím, že zavádí jasnější, srozumitelnější a jednodušší pravidla.

Naším úkolem je vytvářet prostředí a legislativní rámec pro podnikání, a nikoliv zavalovat členské státy, podniky a pracovníky zbytečnou další a další legislativou. Chtěl bych zdůraznit, že projednávaná norma zachovává plnou suverenitu členských zemí ve věci sociální politiky, neklade žádné další nároky na již tak napjaté rozpočty členských zemí ani nevytváří falešná, nepřiměřená a nepodložená očekávání. Stejně tak nevytváří žádnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Tato norma je tedy veskrze podporou základních principů Evropské unie tak, jak si představujeme, že by měla fungovat.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D), par écrit. L'euroscepticisme grandit parmi les salariés en Europe, et nous le savons, le risque de repli sur soi n'est jamais loin. Les exploitations de vides juridiques par certains employeurs, pour limiter au maximum leurs coûts salariaux, s'opèrent au détriment des employés qui se sentent soumis à une concurrence déloyale, avec des conséquences évidentes sur leurs prestations sociales. Certaines compagnies aériennes low-cost sont expertes de ces pratiques, et le texte qui sera adopté aujourd'hui avec une référence claire à la base d'affectation, couvre un de ces vides juridiques dans lequel elles s'engouffraient. Il faut davantage de signes positifs de cet ordre de l'Union vers les travailleurs européens, et notamment via ce Parlement. Relayer leurs revendications, pas uniquement pour ce dossier, mais dans tous ceux qui les concernent et pour lesquels ils craignent d'être dressés les uns contre les autres, doit être une priorité. Ce n'est pas avec du dumping social que l'Union pourra perdurer et que la relance pourra s'opérer.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Meinen Glückwunsch dem Kollegen Milan Cabrnoch für seinen exzellenten Bericht, der im federführenden Ausschuss für Beschäftigung und Soziales einstimmig angenommen wurde, bei einer Enthaltung. Milan beherrscht die Kunst des Zusammenführens; auch im Rat gibt es breite Unterstützung! Im EU-Binnenmarkt steigt die grenzüberschreitende Mobilität, mit der die nationalen Gesetzgebungen noch nicht Schritt halten. Die Systeme der sozialen Sicherheit müssen besser koordiniert werden! Im Bericht wurden bereits Klarstellungen im Entsenderecht und in der Arbeitslosenversicherung erreicht. Ein Durchbruch für Flugbegleiter ist gelungen, der mir als Frankfurter Abgeordneten besonders wichtig ist. Meine Änderungsanträge wurden angenommen, in denen die Heimatbasis zur Rechtsbasis wird und damit zum alleinigen Kriterium für die Anwendung des Sozialrechts. Eine Airline, deren Flugbegleiter in Deutschland stationiert sind, muss das hiesige Sozialrecht anwenden und darf weder Sozialabgaben verändern noch Bedingungen für die Gründung von Betriebsräten unterlaufen. So werden Schlupflöcher geschlossen, die dazu dienen könnten, höhere Sozialstandards zu umgehen. Die Praxis wird zeigen, ob dieser Warnschuss aus Straßburg verstanden wird. Zur sozialen Marktwirtschaft gehören angemessene Sozialstandards. Der Preiswettbewerb darf nicht auf dem Rücken der Besatzung ausgetragen werden, die hohe Verantwortung für Qualität und Sicherheit eines Fluges trägt. Der Cabrnoch-Bericht ist also auch im Interesse der Passagiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Wer gewöhnlich in mehreren europäischen Mitgliedstaaten arbeitet, sollte dort sozialversichert sein wo er seinen Lebensmittelpunkt hat. Mit der neuen Verordnung zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sollen bisher bestehende Lücken geschlossen und den Veränderungen in den nationalen Gesetzgebungen Rechnung getragen werden. Entscheidend ist die neue Regelung vor allem für FlugbegleiterInnen und selbstständige GrenzgängerInnen. Das Sozialversicherungssystem ist und bleibt selbstverständlich weiterhin Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten. Wir sorgen aber dafür, dass diese Systeme auch für jene Menschen anwendbar und gerecht bleiben, die aufgrund der gestiegenen Mobilität in mehreren EU-Ländern arbeiten. Es sollte nicht entscheidend sein, wo der Satzungssitzes des Unternehmens ist, entscheidend für die Sozialversicherung ist die "Home Base", also der Lebensmittelpunkt von dem die Abreise gewöhnlich erfolgt. Bei Billigairlines ist es in der Vergangenheit zu Lohn- und Sozialdumping gekommen, da beispielsweise belgische Stewardessen nach dem schlechteren irischen Sozialsystem angemeldet wurden. Dem schieben wir jetzt einen Riegel vor. Dies ist eine neue Verordnung des europäischen Binnenmarktes der kein Dumping der Sozialversicherungssysteme zulässt und für ein erhöhtes Maß an Rechtssicherheit sorgt. Somit sind wir einem sozialeren Europa nähergekommen.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika