Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Erklärung des Präsidenten der Kommission zu dem Thema „Maßnahmen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise, insbesondere in der Eurozone“.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the European Commission. − Mr President, honourable Members, during our previous debates we agreed that the financial and economic crisis can only be overcome if we combine financial stability and fiscal consolidation with measures that generate growth and jobs. The economic situation in Europe does not allow for any complacency, and we must continue to take the necessary steps not just to ensure stability but to build sustainable growth and job creation.

I am therefore grateful for the opportunity to formally present to you today – immediately after their adoption by the Commission – two concrete initiatives which address issues which we have discussed at length and where we are in agreement that significant measures need to be taken.

First, as part of the effort to tackle the single biggest social challenge which we face, the Commission yesterday adopted an employment package. I have previously reported to this House on some of the targeted measures we are taking, such as support for small and medium-sized enterprises, the Youth Employment Initiative and the Commission action teams, which are working in Member States facing a more acute situation in terms of youth unemployment.

The communication adopted by the Commission today takes an even broader, structural perspective. Creating jobs across Europe and meeting the EUROPE 2020 employment target requires the concerted efforts of all actors. The communication therefore puts forward a range of actions at all levels. These include proposals to maximise the job-creating effects of the European Union budgetary instruments and policy guidance on supporting job creation, especially in areas with great potential such as the green economy, health care and the ICT sector. These are just a number of labour market reforms.

At the heart of the communication is also a desire to remove obstacles to a genuine internal European labour market. Creating such a market will require action from national governments but also – and I will insist on this – the full involvement of the social partners at European and national level.

While the communication can take us a long way towards reinforcing the conditions for job creation, implementation on the ground is very much in the hands of the Member States. I would urge the Member States to move forward quickly and take the necessary steps at national level to help foster such conditions.

The second communication we have just adopted is about growth for Greece. Again we are all in agreement on the need both to ensure that Greece delivers on its commitments and to support Greece and its people. The great efforts made by the Greek authorities and the Greek people in recent months in taking the measures necessary to secure the second programme open the way for this communication.

The set of priority actions it proposes ranges from promoting youth employment to tax reform, from investing in education to smart regulation. These actions, if properly implemented, should quickly unblock growth, create jobs and mitigate the social impact of the crisis. Beyond this, with the determination on the side of all the Greeks and the full support of the European Union, we can transform Greece for the better. I would like to tell the Greek people that we shall succeed together.

There have been many calls for greater solidarity, for a kind of Marshall Plan for Greece. Let us recall that the assistance provided under the Marshall Plan amounted to around 2.1% of the GDP of the recipients. The total package of assistance to Greece, if we consider the funds, grants from the Structural Funds, the loans and the write-off of private debt, is equivalent to 177% of Greek GDP. Yes, almost twice the growth Greece can generate in one year. This is a very visible symbol of the solidarity which lies at the heart of the Union. This shows that we are acting and making an enormous effort to help Greece stand on its own feet. We will continue to do so.

Honourable Members, we have learned from the past. We cannot have growth mainly fuelled by debt or imbalanced growth where one sector expands to the detriment of others. Growth has to be built on the foundation of competitiveness. It should be socially inclusive and environmentally sustainable. Let me give some examples of how we are moving the growth agenda forward in Europe.

Firstly, the single market: further releasing the full potential of the single market. This is probably the largest engine for growth in the European Union. It gives European business unfettered access to other companies and half a billion consumers and allows them to develop the scale to compete globally. Getting the most out of a properly-functioning single market is indeed economic policy par excellence. This is why the Commission has been working for the past two years to put an enhanced single market at the service of the Europe 2020 objectives.

So it is incomprehensible that Member States are still not fully implementing the growth-friendly legislation we already have in place. Full implementation of the Service Directive will produce immediate results and boost the European economy by 1.5%.

The single market infringement rate in Europe is still too high. Again, if Member States are ready to move, this can deliver results fast. The Commission will present a range of ideas for improving single market governance and filling the implementation gap ahead of the June European Council.

Of course, we also need to continue our work to further enhance the single market, and indeed to complete the single market. The Commission, as you know, has presented the Single Market Act, and I again urge Member States and this House to play a constructive role in ensuring that the laws are adopted and come into force quickly. This is the only way for our SMEs and for our consumers to enjoy the full benefit of the single market.

I would like to confirm to you that later this year the Commission will put forward the Single Market Act II to further advance our efforts to unleash the full job and growth potential of the single market. At the same time we are working hard on achieving the digital single market.

Secondly, there is – and it is important to be reminded of this – the international dimension of growth. Our external policies need to focus on access to those markets in the world that are growing faster. We now have a free trade agreement with Korea which stands to bring us EUR 18 billion in additional trade, and similar agreements are being negotiated with a number of strategic partners, including India.

But let us not stop there. The United States is our largest economic partner. Our trade relations are the most extensive in the world, with a value of almost EUR 450 billion in 2011, and we have invested over EUR 1 trillion in each other’s economies. Any further gains, including by reducing non-tariff barriers, will be significant for both sides. We are exploring ways in which to broaden and deepen these ties.

In the global economy, the size of your market and the strength of your currency will determine your ability to compete, your capacity to shape the global economy and also your future prosperity. There is no strong economy without a strong currency. There cannot be a strong Europe without a strong euro. It is therefore no surprise that those who oppose a strong Europe also do whatever they can to undermine the euro.

Our Europe 2020 strategy has a breadth of vision and a depth of substance which goes far beyond any one narrow perspective or single course of action. It also has the flexibility to adapt and throw up new ideas and, indeed, be the basis for a new European initiative for growth. In this respect, investment is key. Investment at European level is vital, especially at a time when there is little fiscal space at national level. Of course the multiannual financial framework is one of the main tools for delivering the Europe 2020 strategy. It is a tool for investment, growth and job creation across the whole European Union, from our capitals to our most deprived regions.

So let us make it clear that we are for investment and for growth. That is why we need the MFF, and that is why we need in some cases to frontload some of the investments. By investing in infrastructure, networks and research on a European scale, the European Union channels resources that help to complete our internal market, increase our efficiency and support the sustainability of our economy.

I believe that, to boost growth, some of the investments must be frontloaded. This is why the Commission has proposed pilot project bonds, which the European Council agreed in principle in March and which I would like to see on the ground as soon as possible. It is also why today I would like to recall that, as I have already mentioned in this House – on 28 September 2011, in the State of the Union address, to be precise – I am in favour – and the Commission is in favour – of an increase in the capital of the European Investment Bank.

Moreover, with our proposals for a financial transaction tax to contribute to the budget, we are also making clear that this budget is not only a budget for investment but for solidarity. It is also a question of fairness, and fairness is important for the support of the reforms that are needed in Europe. Our strategy must ensure a fair spread of the benefits and burdens which reform will bring. It must be inclusive.

The current crisis has thrown into sharp relief the question of social cohesion. The Commission and I do not believe that the European social model is dead. We believe that it is an essential part of our social market economy. At the same time, the crisis we face is not just a fiscal debt crisis, it is also a crisis of competitiveness. It is an economic crisis. In order to sustain our social model, we need not just to pursue fiscal consolidation but also to regain our competitiveness, which is key to sustaining our social market economy.

Let me also tell you very frankly that I do not understand how it is possible that, at this especially difficult moment for Europe – while we have in some countries and many regions a real social emergency and an increase in social difficulties and, in some cases, in poverty – some governments in Europe are now calling for cuts in European programmes such as the Globalisation Adjustment Fund and support for the very poorest in our societies. As I have said before, discipline must be accompanied by convergence and responsibility matched by solidarity. I can see that we are not doing enough in terms of solidarity at European level.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, nous devons montrer notre détermination face à ceux dont l'objectif n'est pas toujours l'intérêt de l'Union européenne et de l'euro lorsqu'ils critiquent notre stratégie de sortie de crise.

Nous devons montrer notre confiance en ceux qui portent l'essentiel des efforts alors que nous réformons nos économies et mettons de l'ordre dans nos finances publiques. Ces réformes sont importantes. Ces efforts sont essentiels. Il s'agit de tourner la page sur des pratiques qui ont été très fructueuses pour quelques-uns mais très coûteuses pour tant d'autres, notamment les plus vulnérables dans nos sociétés. Nous ne devons pas céder à la tentation de relancer nos économies sur la base d'un stimulus budgétaire qui créerait une fausse impression de croissance durable. Ce serait un retour aux erreurs du passé avec leur lot de conséquences que nous subissons depuis des années.

Nous devons conclure la réforme du secteur financier et, à cet égard, la Commission a déjà présenté des propositions pour éloigner le spectre de la spéculation et de la création de nouveaux risques, afin que ce secteur retrouve pleinement sa vocation fondamentale qui est de servir l'économie réelle et de couvrir les risques économiques existants.

Pour renouer durablement avec la croissance et créer des emplois, nous devons maintenir le cap que nous nous sommes fixé. Nous ne devons épargner aucun effort dans la mise en œuvre des éléments de la feuille de route d'octobre dernier qui est notre stratégie de sortie de crise.

Un des piliers de la feuille de route concernée – rappelons-le – est le renforcement des pare-feu pour la zone euro. Nous avons maintenant un accord qui renforcera les mécanismes mis en place pour soutenir les États membres en difficulté financière et qui entreprennent des réformes qui sont tout aussi indispensables que difficiles.

Je vous rappelle que le mécanisme européen de stabilité disposera d'un callable capital (capital appelable) de 620 milliards d'euros, supérieur à n'importe quelle autre institution financière internationale. Sa capacité de 500 milliards d'euros est presque équivalente à celle du Fonds monétaire international, lequel s'occupe du monde entier. D'ailleurs, rappelons aussi – parce que certains ont tendance à l'oublier – que les États membres de l'Union européenne sont de loin les principaux contributeurs au Fonds monétaire international. Mais, là encore, il ne faut pas être complaisant. La Commission et moi-même restons convaincus que, pour assurer une véritable discipline budgétaire et une convergence sur la zone euro, il faudra une mutualisation de la dette publique.

Par ailleurs, la mise en œuvre du travail sur le semestre européen se poursuit. Cette année on aura pour la première fois une vision intégrée de la situation des États membres, notamment avec l'inclusion du mécanisme pour la correction des déséquilibres macroéconomiques. Les États membres sont en train de soumettre leurs programmes nationaux de réforme et la mise à jour de leur programme de stabilité ou de convergence. En mai, la Commission présentera ses recommandations par pays (country specific recommendations) fondées sur son analyse de ces programmes.

Je peux vous assurer qu'il s'agira d'un travail sérieux de la part de la Commission qui s'appuiera sur une approche véritablement intégrée. Maintenant, grâce à vous également, nous disposons d'instruments que nous n'avions pas dans le passé pour ce genre d'exercice. La Commission n'hésitera pas à mettre les États membres devant leurs responsabilités pour assurer les réformes pour la compétitivité et une croissance inclusive et soutenable.

Il est clair que la situation reste difficile. Il est clair que les autorités nationales et nos concitoyens font des efforts considérables. Mais nous avons quelques exemples positifs montrant que ces efforts commencent à porter leurs fruits.

Par exemple, la Lettonie a prouvé qu'il était possible de mettre en œuvre un programme très exigeant de consolidation budgétaire et de renouer avec la croissance. Nous constatons aussi une première relance des exportations en Irlande et au Portugal.

Il y a donc, effectivement, de grandes difficultés mais il y a aussi certains progrès. Il faut nous appuyer sur ces progrès. Notre travail ne sera pas facile. Mon message n'a jamais été complaisant. Je ne vous ai jamais dit que la crise était derrière nous.

Notre travail conjoint doit se poursuivre avec acharnement et sérieux, cohérence, soutenabilité, persistance et détermination. Nous savons que c'est un travail de longue haleine sans solution magique, un travail pour garantir l'avenir de notre économie sociale de marché, un travail pour garantir le rôle de l'Europe dans le monde et pour répondre aux besoins et souhaits de nos citoyens.

Telle est l'Europe que nous voulons. Telle est l'Europe pour laquelle nous luttons.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, chers collègues, en matière de discipline budgétaire européenne, nous avons fait beaucoup en peu de temps. Ce que nous avons fait était nécessaire, parce qu'en 2008 ou à l'automne dernier, nous sommes passés à deux doigts de la catastrophe et nous avons failli tout perdre: l'euro, notre système financier, mais surtout notre crédibilité dans le monde et notre modèle social.

Nous nous sommes dotés d'instruments de discipline renforcée. Tout cela, il fallait le faire parce que l'Europe devait retrouver sa crédibilité. Tout cela, il fallait le faire pour créer les conditions de retour de la croissance. Une croissance qui, en tant que réel moteur de sortie de crise, doit être au cœur de nos débats, à commencer par celui de cet après-midi. Cette croissance ne se décrète pas, mais nous pouvons créer les conditions du retour de la croissance durable. Comment?

Tout d'abord, en nous focalisant sur les politiques européennes porteuses de croissance et d'emploi et en mettant les autres en suspens. Cela signifie que nous devons réaliser rapidement un audit qualitatif des dépenses publiques européennes pour pouvoir arbitrer en connaissance de cause. Le budget européen doit être l'un des instruments-clés de relance de l'économie européenne.

C'est pourquoi, après l'avoir fait pour la discipline budgétaire, je propose une initiative commune pour consacrer une logique de croissance et pour nous y contraindre. Une initiative qui ferait du budget de l'Union notre réserve à tous pour l'investissement. Il s'agit de faire du principe de croissance un principe équivalent à celui de la subsidiarité. En vertu de ce principe, chaque proposition, chaque politique de l'Union devrait à l'avenir faire la preuve de ce quelle apporte à la croissance. Pas de potentiel de croissance, pas de dépenses. Telle devrait être notre règle pour les deux prochaines années. En vertu de ce principe, nous pourrions par exemple nous poser la question au sujet des accords commerciaux. Gagnons-nous des parts de marché ou en perdons-nous? Gagnons-nous des emplois ou en perdons-nous?

Il est un autre point auquel je tiens beaucoup, vous le savez, c'est le marché unique. Vingt ans après son lancement, je le dis et je le répète, nous avons l'obligation de le réaliser pleinement. Nos vingt-trois millions de petites et moyennes entreprises en ont besoin, parce que contrairement aux grands groupes, elles ne peuvent s'accommoder des écarts de compétitivité qui subsistent encore aujourd'hui. Oui, nous devons le faire pour nos PME, celles-là même qui, ces dix dernières années, ont créé 85 % des nouveaux emplois.

Aujourd'hui, on accuse les chefs d'entreprise d'être des riches. Vous savez, comme moi, que ces chefs d'entreprises de petites et moyennes entreprises gagnent tout au plus seulement 1 000 à 1 200 euros et recherchent les contrats leur permettant de garantir de l'emploi aux ouvriers de leurs PME. Là encore, mon cher José Manuel Barroso, il faut les soutenir pour que les banques financent ces petites et moyennes entreprises. Elles sont en train de les lâcher, et ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette en place un soutien beaucoup plus efficace. Il faut qu'on soit beaucoup plus sévère pour préserver le soutien aux petites et moyennes entreprises. Ce sont des emplois qui existent et que nous ne voulons pas perdre.

À l'achèvement du marché unique, j'ajouterai un autre point: la réduction de la paperasserie et des formalités administratives qui, à elle seule, coûte près de quarante milliards d'euros à notre économie. Procédons à une vraie simplification.

Mesdames et Messieurs, la croissance dont nous avons besoin pour relancer notre économie, ce n'est pas la croissance d'après-demain. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'augmenter rapidement la valeur ajoutée que dégagent nos entreprises. Ce dont nous avons besoin, c'est d'obtenir des gains de productivité dans les services publics. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique de l'emploi adaptée à la nouvelle situation, et je salue les propositions adoptées par la Commission ce matin à cet égard.

Le regain de confiance des marchés dans l'Union, c'est fait. Il continuera de se faire au prix d'une discipline, d'une solidarité sans précédent entre les Européens. Cette solidarité était impensable il y a encore deux ans. Je salue d'ailleurs le plan présenté par la Commission pour remettre l'économie de la Grèce et ses finances publiques sur une voie durable et pour garantir la stabilité financière du pays et de l'ensemble de la zone euro. Il appartient maintenant à nos amis grecs, dont je salue le courage, de maintenir le cap avant et après les prochaines élections.

Chers collègues, nous devons utiliser la nouvelle dynamique pour passer à la vitesse supérieure en recentrant d'urgence l'action et le budget de l'Union sur la croissance réelle. Je remercie la Commission – José Manuel et toute son équipe – pour son action, qui n'est pas une tâche aisée, et je demande aussi aux États membres de passer à la vitesse supérieure puisque ce sont eux qui ont fait les déficits. Il est donc temps aujourd'hui qu'ils reviennent à la vitesse supérieure pour rétablir la croissance et l'emploi.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement)).

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Verehrter Herr Kollege Daul! Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Das, was Sie vorschlagen, nämlich parallel zur Subsidiaritätsprüfung eine Wachstumsprüfung für alle Ausgaben vorzusehen, bedeutet ja, die Ziele auf Wachstum zu verengen. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie das mit dem Anspruch einer christdemokratischen Fraktion zusammenbringen, die ja wohl doch noch Ziele jenseits des Wachstums kennt.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE), réponse "carton bleu". – Je vais faire comme mon camarade Georges Marchais faisait. Je n'ai pas bien compris la question mais ce sera ma réponse.

Mon cher ami, de toute façon, le Parti populaire européen est responsable de ce qu'il se passe au niveau des différents pays puisque nous assumons notre responsabilité. Si nous avons fait des erreurs, il faut que nous les assumions. C'est le premier point.

Concernant le deuxième point, je ne comprends pas ce que vous dites au nom de mon groupe. Nous avons voté le six-pack, c'était le premier point. Nous sommes en train de préparer le two-pack, et j'espère que ce sera avec vous, sur le modèle de croissance et d'emploi.

Ce que j'ai dit aussi .... je ne comprends pas ce que vous vouliez dire... Je suis aussi un chef d'entreprise qui gère bénévolement ma petite entreprise de 160 salariés. Je ne prends aucun centime. Nous avons traversé quatre ou cinq fois des difficultés et à chaque fois, avec mes salariés, nous sommes sortis de l'ornière. Mais nous ne sommes pas encore sortis de la crise et c'est pour cette raison que je maintiens cette volonté de garder les emplois que nous avons et d'en créer de nouveaux.

Voilà ma réponse, mon cher ami.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Kollege Daul, wir werden im Protokoll festhalten, dass Georges Marchais Ihr Freund war. Ich glaube, das ist doch eine Neuigkeit in diesem Haus.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Vielleicht brauchen die französischen Konservativen schon die Kamaraderie von Georges Marchais, um die Wahlen zu gewinnen. Aber das ist eine andere Frage.

Herr Präsident Barroso, ich habe Ihnen sehr gut zugehört. Vieles von dem, was Sie gesagt haben, kann ich unterstreichen. Ich frage mich aber: Ist das die Realität der Kommissionsaktivität? Denn wenn ich mir anschaue – Entschuldigung, dass ich darauf zurückkomme –, was zum Beispiel auch im Rahmen der Troika verlangt wird: nach wie vor eine allzu kurze Frist hinsichtlich der ausgeglichenen Budgets. Was sagen Sie Herrn Rajoy, wenn er mit Recht darauf hinweist, dass er das nicht erfüllen kann? Was sagen Sie Frau Lagarde, was sagen Sie Herrn Zoellick, die darauf hinweisen, dass da eine viel zu enge und kurzsichtige Politik der Budgetsanierung betrieben wird?

Nach wie vor verlangt die Kommission mehr Flexibilität und weniger Sicherheit in vielen Ländern. Das ist ein falscher Begriff von flexicurity, weniger Sicherheit und mehr Flexibilität. Und nach wie vor glaubt man, die Dinge zu lösen, indem man Gewerkschaft und Arbeitnehmer in die Schranken verweist und sie nicht mit in die Verantwortung nimmt. Wir wollen eine echte Wachstumsstrategie. Aber, Herr Präsident Barroso, wenn Sie sagen, ja, das ist die Subsidiarität: Auch beim Budget gibt es Subsidiarität. Auch Sie können nicht die Budgetprobleme lösen. Aber Sie drängen darauf, dass wir gemeinsame Gesetzgebungen haben. Warum handelt es sich bei der Beschäftigungspolitik nur um Erklärungen, um Wünsche, um Aufforderungen? Und beim Budget haben wir strenge Gesetze, Verpflichtungen, Sanktionen. Das ist ein Ungleichgewicht, das wir nicht akzeptieren können.

Wir brauchen eine echte Wachstumspolitik. Das ist unsere Forderung. Und wenn Herr Sarkozy dem Herausforderer François Hollande entgegenhält „il ne suffit pas de créer le mot croissance dans un traité pour l’obtenir“, warum braucht er dann einen Vertrag bei der Fiskalunion? Und warum macht er dann nicht schon längst eine Wachstumspolitik? Das ist durchaus möglich. Da vertraue ich lieber der Financial Times, die sagt „it is encouraging that an increasing number of politicians, including François Hollande, the French presidential hopeful candidate, are calling for a European growth strategy“. Was das Wachstum betrifft ist die Financial Times progressiver als Sarkozy, auch das beweist das. Ich habe auch schon erwähnt, was Herrn Zoellick vor kurzem gesagt hat, und was Frau Lagarde gestern bei der Vorstellung gesagt hat. Wir verlangen sehr viel vom IMF. Wir sind aber nicht bereit, eine Politik zu verfolgen, bei der der IMF uns auch entsprechend unterstützen kann. Denn Frau Lagarde verlangt dauerhafte fiskalische Anstrengungen, die genügend Raum für Wachstumsimpulse lassen.

Wenn Sie daher ein Beschäftigungspaket, wenn Sie ein Wachstumskonzept vorstellen, das wir unterstützen können, dann müssen sie auch Ihren Kolleginnen und Kollegen, die in die Länder gehen und dort auf die Budgetpolitik schauen, sagen, dass auch dort eine Budgetpolitik betrieben wird, die Wachstum zulässt. Denn das ist auch etwas, was ich von der Kommission fordere: eine Budgetpolitik, die Wachstum zulässt. Das ist die einzige Chance, um wirklich zu Wachstum zu kommen.

Leider ist Herr Draghi nicht da, aber das hängt natürlich auch mit der EZB zusammen. Denn viel von dem, was die EZB macht, macht sie eigentlich, ohne dass sie auch entsprechenden Rückhalt in der Politik hat. Obwohl ja auch die Europäische Zentralbank aufgefordert ist, die generelle Wirtschaftspolitik der EU zu unterstützen. Das werden viele übersehen, die die EZB kritisieren. Daher bräuchte man nicht unbedingt das Statut von vornherein ändern. Ich habe nichts dagegen, wenn wir das Statut ändern, wie Herr Sarkozy vorschlägt. Aber man müsste eine Wachstumspolitik machen, die dem entspricht, was die EZB als Hilfskonstruktion zu erreichen versucht.

Ich will nicht leugnen, Herr Präsident, dass es einige positive Vorschläge gibt. Sie haben sich in der Finanztransaktionssteuer weit vorgewagt. Da warten wir noch immer auf den Rat, Kollege Daul, und auf die Kolleginnen und Kollegen in den Regierungen, die noch immer sehr zögern. Sie haben jetzt ein Beschäftigungspaket vorgelegt. Das enthält viele Ansätze. Manches ist uns zu ambivalent, manches ist nicht klar genug zum Ausdruck gebracht. Wer aber die Statistiken klar liest, wird sehen, dass die Länder, die erfolgreich sind, nicht erfolgreich sind durch den Abbau von sozialer Sicherheit und Einfluss der Gewerkschaften, sondern im Gegenteil. Man braucht nur nach Deutschland schauen und in mein eigenes Land, Österreich, was auch wieder die Lügen straft, die glauben, soziale Sicherheit unbedingt abbauen zu müssen, und mehr Flexibilität und weniger soziale Sicherheit sei ein Wachstumskonzept. Das ist kein Wachstumskonzept.

Ich unterstütze, was Sie zu den europäischen Kapitalmärkten gesagt haben, dass wir Geld aufnehmen können. Ich unterstütze sehr wohl, was Sie zur Europäischen Investitionsbank gesagt haben, die schon längst mehr tun kann. Und dennoch besteht weiter das Problem, dass wir zu wenig gegen die Arbeitslosigkeit, besonders gegen die Jugendarbeitslosigkeit tun. Denn, Herr Kommissionspräsident, das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Frage, Sie wissen das genau, das ist auch eine soziale und letztendlich eine politische Frage. Wie sollen wir die politische Demokratie in Europa retten, wenn wir so viele Menschen, so viele junge Menschen, in Arbeitslosigkeit haben, die resignieren, was letztendlich auch dazu führt, dass sie extremistische Parteien wählen, wenn Sie verzweifeln an diesem Europa, verzweifeln an der Demokratie in Europa. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen.

Und noch einmal, um Zoellick zu zitieren: „show people who want to work that you want them to work“. Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir tun. Sonst fürchte ich, dass wir einen Kurs der Titanic fahren. Wenn wir vermeiden wollen, dass wir wirtschaftlich, politisch und sozial einen Titanic-Kurs fahren, dann ist es absolut notwendig, das, was im Beschäftigungspaket steht, in konkrete Gesetzgebung umzuwandeln. Deklarationen sind nicht genug, wir brauchen starke, verpflichtende Gesetzgebung auch auf diesem Gebiet der Beschäftigungspolitik.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, so, Mr Barroso, it is just one month ago that we had our last debate on the euro crisis here. It was on 13 March, and you remember what happened. Statements were made to the effect that the crisis was over, that we had reached a turning point, that the worst was behind us – statements not made by you, I have to recognise and underline that; the Commission did not do that, but statements by Mr Van Rompuy, Mr Draghi, Mr Jünker, and also by Mr Sarkozy (but for quite obvious other reasons).

What I deplore is that none of all these people is here today, when we invited them to come to this Parliament. Mr Draghi is not here, and Mr Jünker had no time; the Council is also not here – there are a number of civil servants, but the Council is not here. In the middle of a euro crisis, when they were stating a month ago that everything was done and the worst was behind us, they do not have the courage to be here. It is a lack of courage that I want to deplore today.

Secondly, the real thing is that we all know that the crisis is not over. We said it here one month ago, on 13 March. We introduced austerity; we have established emergency funds; we have injected one trillion euros into the banking system; we have bought more than EUR 100 billion of sovereign debt from countries like Portugal, Ireland and Italy; we have decided on the biggest haircut in the history of the world (what happened with the Greek debt is the biggest haircut ever carried out) – and what is the result? The result is that interest rates in Spain and Italy today are back where they were six months ago, at around 6%; the spreads are again around 400 basic points for countries like Italy and Spain, and these spreads are also going up for other countries in the eurozone – mainly for France, Belgium and other countries.

So one thing is clear: we need another approach. We need a structural approach, not the half measures we have seen for two years now. In my opinion this means two things: first of all, we must launch a new growth strategy (a real one), using the EIB as you have indicated, and spend money from the EU budget – project bonds, not only a pilot project, but project bonds on a full scale. My proposal is that you put forward to the Council and Parliament a global plan on this – on a new growth strategy – as fast as possible.

The second thing, as we know, is partial mutualisation of debt. You have talked, as everybody here does, about strengthening solidarity without losing discipline. There is only one good proposal: the redemption fund, a EUR 2.3 trillion fund which will help all Member States.

Everybody knows that this is the only way forward. What is important to underline is that, in the case of a redemption fund, it is the bondholders who are paying the bill by receiving lower interest rates, not the taxpayers of Germany or the other countries. Perhaps we should launch a campaign in the German press about this. Now they are paying the bill with the so-called fire extinguisher – the rescue fund – while, with a structural solution of a redemption fund, it would be the bondholders paying.

Finally to Greece, and I am very pleased with the announcement today. However, last week I sent you a letter about Greece, which was also about the financing of the political parties. The two main political parties in Greece – both irresponsibly in my opinion, given the current situation – paid themselves EUR 29 million of taxpayers’ money to start the campaign on 6 May. The Commission spokesman responded in a press conference by saying that it was none of the Commission’s business.

I do not agree with you. You interfere in pensions and in wages in Greece – this is not foreseen in the Treaty, but you do it, and I think it is necessary to do so. In the second memorandum of understanding it is clearly stated that there must be a reduction – and I quote (I have here the MOU No 2) – ‘of the electoral spending of EUR 70 million in Greece’.

I think that, based on that memorandum, you can interfere. I find it a scandal – and this is my final word – that Greek citizens have to make sacrifices and that the European partners have to continue to pay while most Greek politicians simply continue the bad practices of the past.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Trotz der Absage von Herrn Draghi würde ich gerne noch einmal sagen, ich hätte es sehr gut gefunden, ihn hier zu haben. Ich fand es eine sehr gute Idee der Konferenz der Präsidenten, weil ich glaube, dass es überfällig ist, dass wir hier direkt vis-à-vis darüber diskutieren, ob die Strategien der Europäischen Zentralbank stimmig sind im Verhältnis zur europäischen gemeinsamen Krisenstrategie.

Wir haben die EZB in den letzten Jahren mehrfach dafür gelobt, dass sie mit ihren Maßnahmen nicht nur den Euro, sondern in einigen Situationen wahrscheinlich die gesamte Europäische Union vor Schlimmerem bewahrt hat. Aber sind wir politisch mit dem, was die Europäische Zentralbank an Aktionen durchgeführt hat, eigentlich sorgfältig genug umgegangen? Hat der Rat die Zeit, die gekauft wurde, gut genutzt? Tausend Milliarden Euro sind unter Draghi an die europäischen Banken geflossen. Was sollte mit diesem Geld passieren? Dieses Geld sollte der Realwirtschaft dienen, und es sollte dazu dienen, dass Staatsanleihen in den Krisenländern aufgekauft werden. Ich habe festgestellt, dass das nur zu einem geringen Teil erfolgt ist. Warum? Ich habe festgestellt, dass die Zeit, die die EZB gekauft hat, damit wir in Europa eine bessere Politik machen können, nicht nur ungenutzt verstrichen ist, sondern dass sie kontraproduktiv genutzt worden ist. Das ganze Theater um den europäischen Fiskalpakt, das beim letzten Gipfel nochmals großartig inszeniert wurde, hat dazu geführt, dass wir die gekaufte Zeit, die mit tausend Milliarden Euro gekaufte Zeit, nicht anständig genutzt haben.

Angesichts der dramatischen Berichte aus dem Süden Europas – wir sprechen jetzt nicht mehr über das kleine Griechenland und das kleine Portugal, sondern wir sprechen über große Länder, große Volkswirtschaften wie Spanien und Italien – glaube ich, dass die Meldungen von dort nicht mehr zulassen, dass wir diesen einseitigen fanatischen Austeritätskurs weitergehen. Ich begrüße das von Ihnen und Kommissar Andor jetzt vorgestellte Programm, aber bevor ich Sie weiter dafür lobe, möchte ich noch einmal sagen, dass einige der Forderungen, die wir im letzten Jahr mantrahaft wiederholt haben, nicht erledigt sind. Da teile ich die Einschätzung des Kollegen Verhofstadt. Der ESM muss größer werden. Wir haben keine ausreichende Finanzkraft im ESM. EFSF oder auch ESM brauchen eine Banklizenz. Wir müssen anders in die Märkte eingreifen können, und wir dürfen diesen eingeschlagenen Austeritätskurs nicht weiterverfolgen. Es kann nicht sein, dass, wenn die Staatsschulden nicht der auslösende Moment der Krise sind, Austerität allein die Lösung ist.

Zu dem von Ihnen heute vorgestellten Programm: Wir sind seit langem überzeugt, dass wir Antirezessionspolitik betreiben, dass wir nachhaltig Wachstum stimulieren müssen. Ob Sie das schaffen – ich weiß es nicht, Herr Barroso. Ich weiß nicht mehr, was ich der Europäischen Kommission an dieser Stelle zutrauen kann. Mich würde z. B. sehr interessieren, was für Zeitpläne Sie jetzt eigentlich verfolgen, damit ich für meine Fraktion beurteilen kann, ob das in Griechenland, in Italien, in Spanien, in Portugal, in anderen Krisenländern wirklich noch rechtzeitig kommt.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the eurozone has experienced several months now, as Mr Verhofstadt reminded us, of a sort of sugar rush, thanks to the ECB’s cheap credit. Now the sugar has worn off and the hangover is well and truly kicking in – and, unsurprisingly, we discover that the eurzone faces all the same problems that it faced beforehand. Solutions will only be identified when our leaders finally decide to put the economics ahead of the politics and hard-headed realism ahead of financial federalist romanticism.

My group, fortunately, represents predominantly non-euro nations, so I feel best placed to offer some impartial, honest and realistic advice. It is all part of the service that we offer, Guy. As I see it, there are two rational options. Either, firstly, Germany and some of the other Northern European States accept that they are going to have to enter into a full-scale fiscal transfer union with permanent flows of money – not just loans – from Northern Europe to Southern Europe, or, alternatively, we allow the lightning rod of this crisis – which has become the poor people of Greece – the opportunity to leave the euro and to devalue their way back into the marketplace.

I can understand why German taxpayers and Dutch taxpayers and others are rather reticent about allowing their hard-earned taxes to flow to a number of unreformed countries. Similarly, I can sympathise with the poor Greeks, who are reluctant to hand over any more of their economic sovereignty. That leaves us only with the option that Greece should be allowed to leave the eurozone, to default and to devalue.

A 10-year-old child could work that out. In fact a 10-year-old child did work that out. I have here a Wolfson Prize essay from Jurre Hermans, who is a 10-year-old from the Netherlands, and it sets out a plan for how Greece can leave the euro. He won a prize for it. I particularly like the picture that he drew illustrating how all this would successfully work. In his essay, Jurre says ‘I think about solutions’ – which I have to say is more can be said for some of the euro’s leaders. Instead of solutions, what we have seen is finger pointing, and I agree with Spanish Prime Minister Rajoy that it is not right for others – most notably the electioneering Nicholas Sarkozy – to point fingers in the direction of Spain. Instead, it is time for the euro leaders to make a decision. The choices are simple either Germany and Northern Europe pays, or Greece leaves, or the euro fails. The choice seems obvious to me; it seems obvious to 10-year-old Jurre. I am just sorry that it does not seem so obvious to some of our eurozone leaders.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, it is a great shame Mr van Rompuy is not here, because a month ago he told us that the worst was over and we had reached the turning point; he even told us that he had solved the euro crisis. Today we have a more realistic Mr Barroso, who says that if we follow his policies and stick together, we can solve this in the end. Sorry, no one believes you anymore, and actually, in the face of the rapidly deteriorating situation, these comments look ridiculous.

In Spain, mass unemployment gathers by the day, and internal democracy in Spain is now under threat. In Italy – where we were told Mr Monti would sort it all out – growth figures are falling and the bond spreads are worsening. Now an IMF official has come out and said that it is obvious that at some point a euro breakup will happen. These are big changes: the euro is doomed, and with your policies, Sir – even if Greece accepts the austerity you are imposing on them, and even if for the next eight years they obey all this – in 2020 they will still have a debt GDP ratio of 120%, which makes one ask: what is the point?

In Spain: if Spain was able to increase... the difference is, Sir, Britain is not trapped inside the economic prison of the euro. Now take this: if Spain was to increase, if she increased her productivity growth by half a per cent a year (which at the moment looks unlikely), it would take her forty years to close the competiveness gap with Germany.

These countries were sucked in to a totally false economic boom with artificially low interest rates, and they are now paying the price. These policies cannot succeed. Mercifully, outside of this Institution, economists the world over now say it is inevitable that the euro will break up; it is just a question of how. I really hope that the IMF now decides to stop pouring good money after bad into these bailouts, and I really do hope that not one penny piece more of British taxpayers’ money goes into propping something up that should be allowed to die.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Meine Herren, es sollte ja allgemein bekannt sein, dass die Wirtschaft keine Kinder zur Welt bringt, sie nicht großzieht und ihnen auch kein Leben in einer intakten Natur ermöglichen kann. Das spricht also dafür, dass die Prioritäten durch die Kommission und auch durch den Rat geändert werden, dass sie überdacht werden. Wir werden als Fraktion sehr genau prüfen, ob das, was Sie heute früh vorgelegt haben, tatsächlich einer Prioritätenänderung entspricht. Bisher lautete das Motto: Erst die Wirtschaft, die braucht funktionierende Finanzmärkte. Deshalb ging es zunächst darum, die öffentlichen Finanzen zu sanieren, also die Schulden abzubauen und die Märkte ruhig zu halten.

Und zu Herrn Daul – der jetzt leider nicht anwesend ist – wollte ich nur sagen, ich würde es genauso halten wie Georges Marchais. Ich habe zwar seine Antwort nicht verstanden, würde ihm aber widersprechen. Die Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, waren eben falsch. Es war nicht richtig, ausschließlich auf die Sanierung der Wirtschaft zu setzen und dabei völlig außer Acht zu lassen, was mit den Menschen passiert. Es war nicht richtig, die Stabilität des Euro über alles zu stellen und zu sagen, was aus den Menschen wird, ist uns völlig egal. Es muss umgekehrt sein. Erst geht es um die Menschen, dann können wir weiter über die Euro-Stabilisierung reden.

Die spekulativen Angriffe auf Spanien brachten die Zinsen für spanische Staatsanleihen auf über 6 % und mehr und damit auch in die Nähe des Zinsniveaus, bei dem andere Staaten wie Griechenland, Portugal oder eben auch Irland die Unterstützung des Rettungsfonds in Anspruch genommen haben. Die von der EU, der EZB und auch vom IWF den Mitgliedstaaten aufgezwungene Sparpolitik mit den drastischen Reduzierungen der öffentlichen Ausgaben aller Art, von der Senkung der Löhne und Renten bis zur Erhöhung der Mehrwertsteuern und vieles mehr, hat den Bürgerinnen und Bürgern die Lasten aufgebürdet und eben nicht die neuerliche Spirale verhindert. Rigoroses Kürzen von Staatsausgaben verschärft den Abschwung, treibt die Schuldenquote von Staaten hoch, und das muss unsere gemeinsame Erkenntnis sein. Wenn Herr Draghi vor kurzem gesagt hat, „das Europäische Sozialmodell ist am Ende“, dann freue ich mich, Herr Barroso, wenn Sie sagen, „Nein, wir in der Kommission denken nicht so“. Dann erwarte ich aber auch von Ihnen, dass Sie nach Griechenland gehen, dass Sie Ihre Leute nach Griechenland, Portugal und Irland schicken und dass Sie dort genau registrieren, was passiert.

Was passiert mit den Menschen, die gegenwärtig ums Überleben kämpfen müssen? Was tun wir gemeinsam, damit endlich diese Selbstmordspirale, die gerade in den am meisten betroffenen Schuldenländern eingesetzt hat, unterbrochen wird? Es kann doch nicht sein, dass wir hier tatenlos zugucken. Uns nutzen keine sozialpolitischen Programme, die irgendwann einmal greifen werden, wenn andere Maßnahmen gegriffen haben. Wir müssen jetzt agieren! Wo sind Ihre Zielstellungen aus der 2020-Strategie zur Bekämpfung von Armut geblieben? Was ist aus der europäischen Armutsplattform geworden? Sie wurde beiseite gelegt. Das war vor der Krise. Es geht aber jetzt, mitten in der Krise darum, dass die Menschen Hilfe, Unterstützung und das Agieren der Europäischen Union brauchen. Sie brauchen keine leeren Versprechungen. Wir brauchen konkrete Vorstellungen, was jetzt getan werden soll. Wenn Sie das tun, bekommen Sie von meiner Fraktion die Unterstützung. Unterstützen Sie all jene, die auch innerhalb der Kommission durchaus die Zeichen der Zeit erkannt haben und die Dinge verändern wollen. Aber machen Sie bitte nicht einfach so weiter und sagen Sie nicht, es wird schon. Es wird nichts mehr, wenn es so weitergeht! Ich fordere Sie auf: Legen Sie ein konkretes Projekt, ein Programm vor, wie wir jetzt den Menschen in den betroffenen Ländern wirklich aktiv helfen können. Tun Sie etwas dafür. Wir werden es in unseren Ländern tun müssen, damit nicht blockiert wird, dass die Gelder für den ESF 2013 oder 2014-2020 oder eben auch für die anderen Programme gekürzt werden. Die Mitgliedstaaten müssen ihrer Verantwortung nachkommen.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président de la Commission, je trouve que la majorité de mes collègues sont extrêmement injustes avec vous. Ils ont voté tous les textes qui sont en grande partie responsables de la situation actuelle. Ils ont voté tous les textes de libre-échange, tous les textes qui font que cet espace économique européen n'est plus protégé à l'égard d'une concurrence sauvage qui nous est faite par des pays en voie d'industrialisation.

La crise en réalité est une crise structurelle, tout le monde le sait bien. Elle est essentiellement le résultat de la désindustrialisation d'une grande partie de l'Europe ou, en tout cas, de la perte de l'espèce de quasi-monopole industriel dont nous jouissions jusqu'à présent.

La crise est, certes, aussi due sur le plan financier à l'inflation des dépenses publiques mais cette inflation des dépenses publiques porte un nom depuis très longtemps: c'est le socialisme. C'est le socialisme! Le socialisme rampant qui a été, d'ailleurs, pratiqué avec beaucoup de laxisme et de facilité par les régimes prétendus libéraux.

Toutefois, Monsieur le Président de la Commission, avant de terminer, je voudrais quand même vous poser une question. Le débat fait rage depuis trois jours en France, avant le premier tour de l'élection présidentielle, sur un texte mystérieux intitulé "Pour une croissance riche en emplois". Les journalistes ont eu accès à ce texte. On dit dans les médias que le commissaire en charge du dossier le présenterait aujourd'hui à Strasbourg. Aujourd'hui peut-être, à Strasbourg certainement, mais en tout cas pas aux députés à moins que les mentions lapidaires que vous venez de faire sur l'emploi en fassent office. Je n'ai pas trouvé ce texte. J'ai trouvé en revanche des commentaires et même des démentis de fonctionnaires de la Commission auxdits commentaires. Comment peut-on arriver à une telle palinodie sur un sujet aussi crucial?

Monsieur le Président de la Commission, j'avais quand même l'impression en vous entendant plaider pour l'austérité économique et financière d'entendre le Président Herbert Hoover, aux États-Unis dans les années 30, promettre que la prospérité était au coin de la rue. Je ne suis pas sûr que la promesse qu'il faisait était beaucoup plus sérieuse que celle que vous êtes en train nous faire.

(L'orateur accepte de répondre a une question "carton bleu" de Marisa Matias (article 149, paragraphe 8 du règlement))

 
  
  

Elnökváltás: UR LÁSZLÓ SURJÁN
Alelnök

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), Pergunta segundo o procedimento “cartão azul”. – Senhor Presidente, eu quero de facto perguntar ao colega porque, ou eu percebi mal, ou o colega disse que a culpa disto tudo a que chegámos e das dificuldades das pessoas e da situação que estamos a viver é do socialismo. Então eu gostava que o colega fosse mais explícito e me desse uma lista, e a todos os colegas que aqui estão, quais são os regimes socialistas, esses que são tão culpados pela situação a que chegámos, porque eu sinceramente não percebi. Eu gostava muito de saber onde é que está o socialismo, eu ando a lutar por ele, agora, se o Senhor me puder informar, é mais rápido.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI), réponse "carton bleu". – Merci beaucoup de votre question, chère collègue. Je m'efforcerai d'être bref.

J'ai distingué deux causes de la crise actuelle, deux causes en apparence contradictoires, il est vrai. Mais je pense que M. Barroso, qui est lui-même un peu l'incarnation personnelle de cette contradiction, me comprendra très bien. C'est, d'une part, effectivement le libre-échange généralisé. Ça, ce n'est pas le socialisme du tout. C'est la destruction de nos protections à l'égard de l'extérieur. Et, d'autre part, c'est le socialisme sur le plan interne. Ce sont les excès, ce sont les abus de l'État providence. C'est la multiplication, dans mon pays, des dépenses inutiles des collectivités publiques, par exemple, qui a été pratiquée dans un esprit social-démocrate par tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris les gouvernements prétendument libéraux. C'est la part trop grande de l'économie publique dans l'économie générale du pays. Tout cela, ça porte un nom, et cela s'appelle …

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). - Señor Presidente, señor Barroso, vaya por delante que a la delegación española del Partido Popular Europeo le parecen correctos –y avala– los dos paquetes que ha presentado hoy, tanto el paquete laboral como la ayuda solidaria a Grecia, que tiene mucho que ver con la coherencia de su planteamiento. Es innegable, Señorías, que vivimos momentos difíciles y los acontecimientos cada día nos recuerdan que la crisis todavía está lejos de resolverse.

Se ha vuelto, inevitablemente, a poner el foco de atención sobre España. Se han disparado injustificadamente las alarmas en los mercados, alentadas en parte por declaraciones, a mi juicio, señor Presidente, inoportunas. Unas en el marco de unas elecciones importantes, en las que uno y otro contendiente citan a mi país como elemento dialéctico de confrontación. Desde luego, no agradecemos ninguna de las referencias. Por otro lado, alguno, para desviar la atención de los problemas propios, también se ocupa de nosotros con poca delicadeza política.

Hoy aquí, algunos tampoco han dado prueba de finezza –que dirían los italianos– y ha habido alguna falta de delicadeza política.

Señorías, la situación de los mercados no refleja la fortaleza de España. Somos un país solvente y con total capacidad para hacer frente a sus deudas. La deuda española sigue siendo menor a la media de la Unión Europea, y el Gobierno de España está plenamente comprometido con el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea.

Nunca, señor Swoboda, ha dicho el señor Rajoy que no pueda cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea. Ha dicho todo lo contrario: que está dispuesto a cumplir todos y cada uno de esos objetivos y lo reitera todos los días.

El Gobierno de España, en los pocos meses que lleva funcionando, ha adoptado y seguirá adoptando medidas muy ambiciosas para garantizar la consolidación fiscal y sentar las bases para una mejora en la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento.

En sus previsiones hechas públicas ayer, el propio FMI confiesa que son anteriores al análisis de las decisiones y medidas tomadas por el Gobierno español en la actualidad.

Otras medidas que hemos adoptado: Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que –a nuestro juicio– garantizarán este año que se cumpla con el objetivo de déficit; la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria; este mes se presentará una reforma de la educación y de la sanidad, que supondrá un ajuste de 10 000 millones de euros; la reforma del sector financiero va a contribuir también, sin duda, a que las instituciones financieras tengan que aportar más de 50 000 millones.

En resumen, España está cumpliendo los objetivos que marca la Comisión, y lo que pedimos es responsabilidad a todos. Es necesario que todos juntos nos salvemos y España con todos, sin ningún tipo de duda: No contribuyen en nada las críticas de unos o de otros: o todos los países somos capaces de actuar juntos y contribuir al crecimiento y a la nueva senda, o, en caso contrario, será difícil que salgamos adelante en los términos que plantea la Comisión.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), pregunta de tarjeta azul. – Si las medidas que está tomando el Ejecutivo del Presidente Rajoy, según dice, son las que le marcan las directrices europeas, ¿no cree que sería pertinente también que el señor Rajoy pudiera comparecer ante esta Cámara y debatir con todos los diputados y diputadas europeos cuáles son esas medidas y cuáles son los efectos que están surtiendo no solamente para la economía española sino también para el resto de las economías europeas?

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE), respuesta a una pregunta de tarjeta azul. – Señor Romeva, ¿usted quiere darle protagonismo al señor Rajoy, Presidente del Gobierno? Me parece bien, no tendría ningún inconveniente. Pero el señor Rajoy no es el protagonista de la crisis. El protagonista de la crisis es la herencia recibida de la izquierda socialista, comunista y verde española que ha dejado la peor herencia que ha dejado jamás ningún gobierno, cuando ellos recibieron la mejor herencia que jamás gobierno alguno dejó.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Lopez Aguilár, I know you wanted to put a blue-card question to Mr de Grandes Pascual but I am sorry to say that we have no more time. Anyhow, I am very happy that not only the Hungarians have an internal political debate; I think that the Spanish question is very important. We should go ahead.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, caros colegas, eu saúdo o Senhor Presidente porque finalmente trouxe para este Parlamento temas que nós temos tentado trazer sem grande sucesso. De facto, o emprego está na essência de qualquer agenda de crescimento, claro que é importante mutualizar a dívida soberana, claro que é imprescindível reforçar o orçamento europeu, claro que é preciso rever a agenda grega; agora, bem-vindo o discurso, mas o que está neste momento no terreno não é isso: está uma agenda completamente recessiva, uma agenda que apenas aposta numa dimensão de disciplina orçamental e o resultado disso está à vista e as receitas que todos os dias são impostas pela troica aos países com mais problemas invertem completamente aquilo que trouxe hoje aqui.

Em 5 anos, por exemplo, a Grécia perdeu 20 % do PIB, o Senhor hoje fala de coesão social mas por toda a Europa grassa a pobreza e são as organizações de solidariedade social privadas, ou ONG, que têm de substituir o Estado de tão fragilizado que está. Fala de concertação social, mas ela foi toda destruída debaixo do poder da troica que destruiu direitos mesmo constitucionais, esmagou pensões, ignorou e destruiu a concertação social. Fala da necessidade de surgirem pequenas e médias empresas, mas a redução da procura e a inexistência de crédito todos os dias obrigam essas empresas a falirem e a gerarem desemprego.

Por isso, Senhor Presidente, aquilo que eu lhe quero dizer é que é preciso nós sairmos destes equívocos e destes discursos contraditórios. De facto, não há emprego sem relançamento da economia, mas isso implica um verdadeiro Plano Marshall que não são os apoios de assistência financeira que referiu, esses servem apenas para pagar juros, dívidas e renegociar dívidas. Um Plano Marshall verdadeiro é um plano de crescimento, de desenvolvimento e de investimento. É preciso desbloquear a procura interna dos países que têm excedentes, é preciso fazer renascer uma política industrial europeia e tornar a política comercial externa compatível com isso, e é preciso salvaguardar níveis mínimos de bem-estar e acesso a serviços públicos por parte dos cidadãos europeus.

Para quando esta agenda? E segunda questão, quando é que o Senhor Presidente...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles (ALDE). - Mr President, markets can be made happy with a time horizon of a few months, and on each upward cycle the wise get out of the dodgy assets. Recycling of panic therefore suits the smart, but we have to stay fixed on the longer term and recognise that it will not be smooth.

The EU has put huge resources into containing the crisis, including through the IMF. Politics prevented faster action: that is regrettable, but it is a fact of life. However, with all the billions that are pledged to the rescue packages, it seems lunacy to be reining back on the EIB when the search for growth is urgent. The EIB is a fantastic means to leverage growth, and Member States should think again.

I am also conscious that there are, and will be, unintended consequences on growth from our regulation. Deleveraging by banks, reducing SME loans in trade financing and perverse incentives to short- rather than long-term investment are already evident. It is vital to find a way to deal with this during the regulatory process and subsequently. Finally, getting out of the trillion of the LTRO looks challenging, but we should not forget that there are EUR 800 billion parked with the ECB by nervous banks.

I was given a minute and a half by my group. I have one sentence left. If you took that EUR 800 billion and had that invested in euro area two-year bills under common issuance, that would satisfy all significant sovereign needs. We have here an opportunity to kill two birds with one euro bill.

 
  
MPphoto
 

  Νικος Χρυσόγελος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, για αρκετό καιρό η πολιτική που προωθούσε η Επιτροπή μέσω της Τρόικα επέμενε ιδιαίτερα στη μονόπλευρη λιτότητα. Χαίρομαι που σήμερα συζητάμε για την απασχόληση και για την ανάπτυξη, αλλά όμως έχει ήδη γίνει μεγάλη ζημιά και πρέπει να ομολογήσει η Επιτροπή ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη καθώς βέβαια και η ελληνική κυβέρνηση. Ποια είναι τα στοιχεία αυτή τη στιγμή; Ξέρουμε ότι η ανεργία στο επίπεδο του ενεργού πληθυσμού έχει ξεπεράσει το 21%, πάνω από ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες είναι άνεργοι. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι, το 20% του συνολικού πληθυσμού, είναι στα όρια επιβίωσης και πάνω από το 50% των νέων είναι σήμερα άνεργοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ξανά τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για να έχουν συνοχή με τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Δεν πρέπει να μιλάμε απλώς, να δίνουμε υποσχέσεις και λόγια, αλλά πρέπει να έχουμε στόχους. Όπως μπαίνει στόχος να μειωθεί το έλλειμμα, γιατί δεν μπαίνει στόχος να μειωθεί η ανεργία, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά, συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιαγράμματα. Δεν μπορεί να έχουμε μονόπλευρη λιτότητα και θα έλεγα ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνεται με ένα δίκαιο, ισορροπημένο τρόπο και με αλλαγή της οικονομίας και της διοίκησης.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, the sovereign debt crisis has raised many different opinions on the best way to resolve it and how to return the eurozone and the EU as a whole to economic growth.

Although we do not currently have all the answers, there are already important lessons to be learned from the eurozone crisis, some of which need to be learned in my own constituency. It is clear that one of the problems identified in Spain has been the level of public debt and liabilities assumed by their regional governments, to which a clear value of the amount outstanding is only now emerging. It has left the Spanish debt market in disarray and lacking investor confidence.

I am therefore disappointed that my own Welsh Government is currently seeking to raise new debt in the markets. Any Welsh debt would ultimately be the liability of the UK Government and would replicate the failed Spanish experiment. Under the new EU stronger economic governance and debt management regimes, surely those liable for the debt need to assume control for all monies raised, whether privately, through the EIB or, more worryingly, in the capital markets? When Member States rightly bear the ultimate responsibility for the debt and the resulting debt ratios, systems of accountability need to be ensured. I hope the Silk Commission in Wales and those that favour eurobonds in the eurozone heed the Spanish experience.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente Barroso ci ha annunciato provvedimenti per le piccole e medie imprese, ma lo sa il Presidente Barroso che nella mia terra, in Padania, tutti i giorni si celebra il funerale di un piccolo imprenditore che si è suicidato perché la sua azienda va in default e non ha i soldi per pagare i propri operai, e al suo funerale ci sono i suoi operai?

Le vostre "non soluzioni" stanno portando la navicella dell'economia e della finanza europea dritta verso l'iceberg della grande speculazione internazionale, voi sembrate non accorgervene. Pensiamo a queste "non soluzioni", il "Fondo salva-Stati", un organismo non controllato dalle organizzazioni comunitarie, ma da portatori di interessi dei creditori finanziari internazionali, e poi questo gigantesco – non c'è il Presidente della BCE – ma vogliamo avere il coraggio di dire che c'è un gigantesco conflitto di interessi fra i contribuenti, i cittadini europei che noi rappresentiamo, e i padroni della BCE, cioè i signori delle grandi banche centrali, possedute a loro volta da banche private e dalla finanza privata.

Questo conflitto di interessi ci dovrebbe spaventare. Coraggio, usciamo dalla moneta unica, torniamo alle monete nazionali ... (il Presidente ritira la parola all'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, I would like to say to Mr Barroso that the gulf between your rhetoric and the policies your Commission is implementing is so great that the entire European economy may yet fall into it. You talk about solidarity, but with the troika you implement policies that threaten the very basis of society in Ireland, Portugal and Greece. You talk about jobs, but because of your policies, unemployment is at the highest level since the introduction of the eurozone: 25 million people across the EU. You talk about sustainable growth, but you want to institutionalise austerity across Europe with the ‘Austerity Treaty’, which will turn the recession into a deep depression. I would like to ask you a few questions which I think the people of Ireland, who will vote in six weeks’ time on this Treaty, deserve an answer to.

Are you aware that, according to the Commission, in 2013, 18 out of the 25 countries will have structural deficits greater than that allowed by the Treaty? Are you aware that meeting the targets will mean cuts and extra taxes across Europe of over EUR 166 billion? In that case, how can you talk about sustainable growth? Your Treaty will turn Europe into an economic wasteland. Paul Krugman was right yesterday to write about the apparent determination of European leaders to commit economic suicide for the continent as a (…)

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the ailing countries of southern Europe must withdraw from the eurozone, return to their own currencies and allow the values to fall to their market levels. This will lead to export-led expansion in each country. Austerity measures are strangling the economies of these ailing countries – they need expansion, not suffocation.

The embrace of neo-liberalism and globalism must be abandoned. The challenge from the emerging economies like China must be tackled head on. We must protect our economies from their cheap exports, kept low by artificially low wages and undervalued currency. Infrastructure must be rebuilt, repaired and brought up to date by public initiative. This must be financed by delayed payment quantitative easing and not by interest-bearing debt.

President Obama, introducing his American job spill, saw the contradiction between infrastructure and disrepair and unemployed construction workers. We nationalists have a principle. What is physically possible should be financially possible. If it is not, there is something wrong with the financial system.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barosso για την ανακοίνωση προκειμένου η Ελλάδα να επανέλθει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η χώρα μου έχει μέχρι στιγμής κάνει σημαντικά βήματα με τη βοήθεια των εταίρων της. Το έλλειμμα έχει μειωθεί δραστικά και η κατάσταση σταθεροποιείται. Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, ώστε η υπερβολική έμμεση και άμεση φορολόγηση να περισταλεί, προκειμένου να αρχίσει κάποια ανάπτυξη.

Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέλη της Νέας Δημοκρατίας, εγκαίρως είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο που προέρχεται από τη μονομερή λιτότητα. Τόσο εμείς όσο και ο Πρόεδρός μας, κύριος Σαμαράς, είχαμε ακριβώς επισημάνει ότι ένα πρόγραμμα λιτότητας πρέπει να συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Σήμερα όλοι αποδέχονται αυτή την αλήθεια. Ορισμένοι, εδώ σε αυτή την αίθουσα, ζητούν να αποχωρήσει η Ελλάδα από την ευρωζώνη. Λυπούμαι πολύ για αυτό. Ο ελληνικός λαός επιθυμεί να παραμείνει στενά συνδεδεμένος με την Ευρώπη και το ευρώ. Θεωρούμε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που έχει γίνει συστημική. Το ίδιο ισχύει για όλες τις χώρες που είναι σε κρίση.

Κύριε Πρόεδρε, όσα κτίσαμε μαζί πρέπει να συντηρηθούν και να εξασφαλιστούν με το κοινό μας έργο. Όλοι πρέπει να εργαστούμε για την καταπολέμηση της ανεργίας και για μια νέα περίοδο ευημερίας. Μόνη της καμιά χώρα δεν θα τα καταφέρει. Αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας.

Θέλω να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τα σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος των Φιλελευθέρων κ. Verhofstadt, ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται ακριβώς σε όσα είπε: η χρηματοδότηση για την οποία μίλησε είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και το κοινοβούλιο απλώς ρύθμισε την αποπληρωμή προς τις τράπεζες. Δεν νομίζω, ότι τα ελληνικά κόμματα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι διατεθειμένα στην ουσία να ξοδεύουν, ενώ την ίδια ώρα ο λαός υποφέρει από τις θυσίες που κάνει.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, vous avez dit que vous étiez finalement favorable à la mutualisation de la dette. Vous nous direz quelles sont les étapes que vous avez engagées en ce sens et surtout, si vous pensez que cette mutualisation est utile, nécessaire, que n'avez-vous réagi à la nouvelle proposition élaborée par Eurex qui, en réalité, détruit le marché intérieur des capitaux au sein de l'Union européenne, permet la spéculation contre un État membre et fait reculer un peu plus la perspective d'une mutualisation de la dette.

Par ailleurs, Monsieur le Président de la Commission, j'aimerais savoir si vous avez été informé par les autorités françaises sortantes des conditions d'examen du plan national de réforme et du programme de stabilité et de convergence cette année, pour la France, compte tenu du calendrier électoral de ce pays.

Enfin, s'agissant des décisions prises par votre collège ce matin en ce qui concerne le paquet dit "emploi", je m'interroge sur les conséquences que votre voisin, M. Rehn, va en tirer s'agissant des politiques d'austérité qui sont promues dans son portefeuille. J'entends la réponse qui est de dire "d'abord l'austérité, ensuite l'emploi". Permettez-nous de croire que ce n'est pas la solution et que ce que nous observons aujourd'hui en Grèce ou en Espagne nous indique qu'une autre voie doit être possible, celle qui repose sur un pacte de croissance, de responsabilité et de gouvernance.

Alors, Monsieur le Président de la Commission, pouvez-vous nous assurer qu'entre vos deux piliers, votre pilier emploi et votre pilier économique, vous fassiez une synthèse qui soit au service des citoyens européens et de la création d'emplois?

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kommissionspräsident, ich unterschreibe Ihre Feststellung, dass sich die hochverschuldeten Staaten aus ihrer misslichen Lage nur befreien können, wenn Wachstum und Sparsamkeit zusammenkommen. Manches von dem, was Sie vorschlagen, wie zum Beispiel EIB-finanzierte Infrastrukturvorhaben, können in der Tat die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und insofern zu Wachstum beitragen.

Vieles von dem, was Sie sagen, erinnert mich allerdings an das, was Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds vorschlägt, nämlich neue Schulden zu machen, um damit Wachstum zu stimulieren. Solche zusätzlichen Finanzspritzen würden am Ende des Tages ein Strohfeuer erzeugen, an dessen Ende wir nichts weiter haben als noch höhere Schulden, noch höhere Arbeitslosigkeit und noch höhere Inflation. Wir haben das in Deutschland in den 70er Jahren erlebt, als Helmut Schmidt genau das versucht hat. Wir haben nämlich kein zyklisches Problem, wir haben eine Strukturschwäche. Die zu überwinden erfordert beherzte strukturelle Reformen. Leider sehe ich zu wenig davon in den betroffenen Ländern. Wir müssen den Binnenmarkt vollenden, einschließlich des Dienstleistungssektors, wir müssen abgeschottete Märkte öffnen, wir müssen den Arbeitsmarkt flexibilisieren, und wir müssen die Bürokratie abbauen. Alles das kann geschehen, ohne zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen, und es würde trotzdem zu Wachstum führen.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, I have three points to make. Firstly, public finances are still in a mess. We have to stop wasting taxpayers’ money so it can be spent where it is needed. The EU should be leading by example, but instead it is still throwing money at vanity projects. So let us stop them.

Secondly, we need to stop just talking about growth and competitiveness and take action. We have to cut bureaucracy for businesses, but instead the EU puts barriers on our businesses, costs on our consumers and impediments on our investors. Let us stop them.

Thirdly, the economic crisis started in the financial sector. Four years on, this week the share prices of some of Europe’s biggest banks are still tumbling. The ECB’s EUR 1 trillion sticking plaster is not working. Reforming financial services is not a political toy. Our Basel commitments are vital, but measures that force our largest services industry to relocate overseas must be stopped.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Barroso, io sono d'accordo con quei colleghi che parlano di un salto di qualità della politica a livello europeo. La risposta fornita dall'Eurozona è stata forte, ci siamo dotati di nuove regole ferree in materia di bilanci degli Stati per evitare il ripetersi di errori commessi in passato, ma queste regole che impongono forti sacrifici ai nostri cittadini coprono un solo aspetto.

Ora è il momento di puntare sulla crescita, e sono d'accordo con tutti i colleghi che parlano della crescita, perché se noi ingessiamo i nostri bilanci pubblici chiedendo anche rigorose riforme strutturali, dobbiamo al contempo attuare misure per la crescita, perché altrimenti in un contesto globale l'Europa o molti dei suoi paesi rischiano la recessione.

Il problema che abbiamo oggi è la mancanza di una politica degli investimenti, unico modo per uscire da un altro pericolo, quello della stagnazione economica. Questo Parlamento quindi è in prima linea su questi temi, come l'inserimento di un fattore di sconto – e mi rivolgo al Presidente Barroso sul problema della riforma di Basilea – un supporting factor per le PMI, ossia un fattore a supporto delle piccole e medie imprese, su cui è necessaria una risposta univoca comune di tutte le istituzioni europee.

In questo contesto non possiamo non tenere conto degli Eurobond, tuttavia dobbiamo fare una distinzione in quanto vi è molta confusione sul tema. È necessario che questi Eurobond vengano realizzati evitando la mutualizzazione del debito.

Il terzo approccio sul Libro verde mi sembra anche corretto, ma bisogna fare alcune modifiche: non può esserci il rilancio dell'economia europea se allo stesso tempo non si utilizza la forza dell'euro. Gli Eurobond permettono di organizzare e contenere il debito pubblico e di raccogliere sul mercato i necessari finanziamenti per il futuro dell'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). - Monsieur le Président, les déclarations de la Commission se suivent et se ressemblent. Plus d'emplois, plus de croissance, plus de marché intérieur, cela sonne bien mais ce sont finalement des mots creux, répétés à satiété depuis cinq ans dans toutes les communications de la Commission sans être suivis d'effets.

Les Merkozy qui décident n'ont, en fin de compte, qu'une seule recette: consolidation fiscale par l'austérité. Tous les économistes de renom – Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Wolfgang Münchau, Thomas Piketty – nous disent que l'Union est en train de tirer les mauvais enseignements de la crise, qu'elle a engagé – je cite –"une course absurde vers le moins-disant social, des politiques d'austérité qui brisent la croissance, et finalement la tentation du chacun pour soi". Je viens de citer le collectif d'économistes animé par Philippe Aghion de Harvard.

La gravité de la situation exige des actions immédiates. Au lieu de rêver de développement durable, battons-nous pour la croissance forte. Ainsi, pour relancer l'économie grecque, il faut recapitaliser immédiatement les banques grecques. Il faut mettre en œuvre aussi rapidement que possible les 78 projets identifiés par la task force qui peuvent être financés à partir des Fonds structurels. Il faut enfin décider une augmentation du capital de la BEI. Il faut lancer des project bonds. Il faut encourager les États qui disposent de marge à relancer leur économie et, partant, l'économie européenne. Croissance, croissance, croissance, il n'y a que cela qui compte!

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - Mr President, I welcome the fact that that Mr Barroso has talked today about the mutualisation of public debt. I want to ask the Commission’s opinion on the European Redemption Fund. This is an instrument which would permit a temporary voluntary and partial mutualisation of public debt inside the eurozone. Without changing the Treaties, while complying with the German Constitution and linked to strict conditionality, in my opinion the European Redemption Fund could be a successful tool with which to end the debt crisis. So I would like to hear the Commission’s opinion on this.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président de la Commission, tout autant que le redressement des finances publiques, la question de la croissance est au cœur du succès de la stratégie européenne. À cet égard, quel serait le rôle de la BCE, qui a fait preuve d'une extraordinaire créativité pendant la crise financière.

Ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas de procéder à une quelconque révision du traité, totalement irréaliste. Il s'agit en réalité de créer les conditions politiques favorables pour que la BCE approfondisse l'action qu'elle a engagée en procédant à des achats de dettes souveraines sur le marché secondaire et en injectant de la liquidité dans le système financier. L'expérience montre que ceci est possible dans le cadre juridique actuel sans porter atteinte à l'indépendance de la BCE ou sans revenir sur ses missions. C'est une question de solidarité européenne et de volonté politique, pas un statut juridique.

Mais le redressement des finances publiques et la prévention des risques de crise restent un impératif. Le gouvernement économique de la zone euro est en cours de renforcement. Les mécanismes de détection des dérapages, de prévention et de sanction ont été renforcés par le six-pack. Le two-pack est en négociation et il convient d'aboutir rapidement sur ce sujet. Cette négociation doit permettre notamment de mettre au point des mesures concrètes efficaces au profit des États membres en difficulté ou dont les déficits sont excessifs. À cet égard, nous devons veiller à ce que le contrôle démocratique soit normalement exercé au niveau européen pour rendre acceptables par la population, par les citoyens, les mesures qui seront prises dans ce cadre.

Je voudrais enfin souligner l'intérêt qu'il y aurait à ce que la proposition de la Commission soit complétée par un dispositif de protection juridique d'un État en très grande difficulté – non pas pour favoriser le laxisme mais, au contraire, pour lui permettre de se redresser et de faire face à ses obligations –, ce statut étant maîtrisé par la Commission sous le contrôle du Conseil et du Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε αντιπρόεδρε της Επιτροπής, είναι γεγονός ότι η Επιτροπή ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι η κρίση βρίσκεται πίσω μας, όμως είναι επίσης γεγονός ότι έχουμε τρεις παράλληλες κρίσεις σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική. Μέχρι σήμερα η Ευρώπη έχει ρίξει όλο το βάρος στη δημοσιονομική πειθαρχία υποβαθμίζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, τη βαθειά ύφεση, την αλματώδη αύξηση της ανεργίας και κυρίως της ανεργίας των νέων. Αυτό έχει οδηγήσει σε στοχοποίηση της Ευρώπης και σε διευρυνόμενη δυσπιστία των ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι όπου διεξάγονται εκλογές - και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στη Γαλλία - η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής καμπάνιας, όχι όμως με θετικό τρόπο αλλά με αρνητικό.

Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, έχει κάνει μεγάλα βήματα δημοσιονομικής εξυγίανσης μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με ένα μόνο κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, να σηκώνει μέχρι πριν από λίγους μήνες όλο το βάρος και όλο το κόστος, το πολιτικό και το κοινωνικό, της διαχείρισης της κρίσης. Κυρίως, όμως, το βάρος το έχει αναλάβει ο ελληνικός λαός ο οποίος θα ψηφίσει σε τρεις εβδομάδες και θέλω να σας ζητήσω, κύριε αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση και τις επιστολές που έστειλε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπαδήμος προς την Επιτροπή να μας πείτε με ποια συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία και κυρίως η ανεργία των νέων που πλησιάζει το 50%, να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασφυκτιούν και να ξεμπλοκαριστούν τα μεγάλα έργα, καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, επικεντρώνομαι στην Ελλάδα. Τα κράτη μέλη δαπάνησαν τεράστια ποσά. Οι Έλληνες έκαναν βαριές θυσίες. Οι στόχοι όμως δεν εκπληρώθηκαν. Γιατί; Γιατί η προσαρμογή έπεσε κυρίως, όχι στο κρατικοδίαιτο πελατειακό σύστημα, αλλά στην παραγωγική Ελλάδα και στους πιο αδύναμους: επιχειρήσεις, μισθωτούς, χαμηλοσυνταξιούχους. Υπερφορολόγηση και πλήρης έλλειψη χρηματοδότησης οδηγούν σήμερα σε κλείσιμο ανταγωνιστικές εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις. Το κράτος καθυστερεί χρέη 6 δισ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Τα δύο κόμματα που κυβερνούν κάνουν προεκλογικές προσλήψεις και ρύθμισαν χαριστικά, με νόμο, τα τεράστια χρέη τους στις τράπεζες. Η Επιτροπή δεν φαίνεται να προτείνει κάτι σημαντικά καινούργιο όπως το σχέδιο 2020 που παρουσίασε πρόσφατα το ALDE. Σχέδιο για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, ρευστότητα και θέσεις εργασίας. Εκτός όμως από το αδιόρθωτο, κρατικοδίαιτο, πελατειακό σύστημα υπάρχει και μια θετική, παραγωγική, δημιουργική Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να επενδύσει σε αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). - Herr Präsident, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal frage ich mich, was Sie eigentlich, die Sie so beharrlich hier sitzen, aus solchen Diskussionen mit uns mitnehmen. Herr Barroso ist weg, ihn kann ich nicht mehr fragen. Der Rat ist nicht da, also erübrigt sich die Frage. Aber Sie frage ich, die Sie für unterschiedliche Bereiche in der Kommission zuständig sind: Was nehmen Sie eigentlich aus dieser Diskussion mit dem Europäischen Parlament über einen unheimlich ernsten Punkt mit, der ja nun über das Wohl und Wehe unserer Bevölkerung in den Mitgliedstaaten entscheidet? Ich sage Ihnen, was ich mitnehme: Ich habe ein Problem. Immer, wenn Ihre Dienste Ihnen aufschreiben, dass wir nicht weiterkommen, weil das Wachstum weiter sinkt, dass die Beschäftigung im Argen liegt, dann bekommen Sie etwas aufgeschrieben über Beschäftigung und wie man sie mit relativ unverbindlichen Maßnahmen steigern kann. Ich habe das alles schon hundertmal gelesen. In den letzten zwölf Jahren habe ich hundertmal gelesen, was hier drinsteht.

Diejenigen, die eigentlich den Stift führen, Herr Kommissar Rehn, sitzen aber in Ihren Abteilungen. Und die glauben etwas anderes. Sie glauben, dass wir die Länder Südeuropas durch eine Anpassungsrezession jagen müssen. Das sind die harten Fakten des Stabilitäts- und Wachstumspakts, das sind die harten Fakten des Fiskalpakts, und das sind die harten Fakten der falschen Auflagenpolitik. So lange Sie diesen Widerspruch nicht auflösen und nicht wirklich einmal eine Seite mit konkreten Maßnahmen aufschreiben, wie die Investitionen wieder hochkommen, werden die Menschen Sie nicht verstehen. Und ich verstehe Sie auch nicht!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Arvoisa puhemies, ensinnäkin on hieno asia, että täällä puhuvat muutkin kuin kriisimaiden edustajat. Joskus tuntuu vähän masentavalta, että Eurooppa on pelkästään Espanja tai Kreikka tai Portugali. Eurooppa on myös Saksa ja Suomi ja se on Latvia, se on Hollanti.

Haluaisin esittää kysymyksen Udo Bullmannille. Monien asiantuntijoiden mukaan koko Euroopan kannalta olisi tärkeää, että Saksassa nostettaisiin palkkoja. Mitä mieltä Te olette asiasta?

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Zunächst einmal darf ich der Kollegin Fragestellerin sagen, dass die Länder, die sie genannt hat, nur vermeintlich kein Problem haben. Lesen Sie doch die Daten über die Niederlande. Dann werden Sie sehen, dass das Wachstum dort auch zurückgeht. Wenn die Deutschen die Statistiken lesen, wissen eigentlich ganz genau, dass sie in hohem Maße davon abhängen. Dass es auch im Süden wieder vorangeht, ist eine vorübergehende Erscheinung. Man darf keineswegs denken, dass auf lange Sicht Deutschland ohne eine funktionierende Eurozone seine Exportraten wird halten können. Deswegen ja, wir müssen zu einer Konstellation kommen, wo auch die Nachfrage in Südeuropa wieder angekurbelt wird. Wir müssen neue Beschäftigung schaffen, vernünftige Investitionsprojekte, mit allen Mitteln dafür sorgen, dass wir nicht 10-20 Jahre lang einen Niedergang organisieren.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, celebro que este debate esté teniendo lugar en presencia de la Comisión, pero lamento que no esté aquí el representante del Banco Central Europeo, que tiene mucho que decir, porque podría ilustrar con su experiencia que, cuando el Banco Central Europeo actúa con decisión, las tensiones sobre el euro se relajan.

Ello quiere decir a su vez que esas tensiones tienen más que ver con la voracidad de los especuladores que con los fundamentos de las economías afectadas, lo que incluye a los países periféricos, y España es un buen ejemplo. Ha sido mencionado aquí en muchas ocasiones, porque España, en el momento de estallar la crisis, no tenía un problema de déficit público ni de cuentas públicas ni de deuda pública acumulada. No, no y no. Estamos muy por debajo de la media de la Unión e incluso había liquidado con superávit los tres ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores.

Fue la crisis financiera la que causó dificultades financieras a España, no al revés. Fue la crisis financiera la causa, y no la deuda ni el déficit el origen de las dificultades financieras de España, lo que pone de manifiesto la importancia de que el Banco Central Europeo despliegue actuaciones rotundas, con determinación, con decisión, actuando como cortafuegos, actuando como dique de contención contra la especulación contra el euro.

Pero para eso hace falta un cambio de política que la Comisión tiene la obligación de impulsar. Un cambio de política que no consiste en cumplir esa receta de austeridad excluyente de cualquier otra cosa que está llevando al desastre a la Unión Europea, sino que tiene que contemplar llenar de contenido los conceptos de crecimiento y empleo.

El diagnóstico y la terapia han sido un rotundo y estrepitoso fracaso, y la paciencia de millones de europeos se ha agotado ya, especialmente la de los más jóvenes. Tiene que producirse un cambio y tiene que producirse ahora.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo rivolgere alcune domande al Presidente Barroso, ma le rivolgo volentieri al Commissario Rehn.

Signor Commissario, Lei e la Commissione europea avete letto che il Fondo monetario internazionale prevede che l'Italia non raggiungerà l'obiettivo del pareggio di bilancio né nel 2013 né molto probabilmente nel 2014? Questa previsione suscita in voi qualche riflessione? Parlo dell'Italia, ma potrei parlare di altri paesi. L'aspetto più curioso è che il Fondo monetario ci dice, certo, se non ci fosse la recessione, l'Italia avrebbe un surplus dello 0,6%. Fantastico. Ma il problema è che la crisi c'è, la recessione c'è, è difficile fingere che non ci sia.

Signor Commissario Rehn, in Europa stiamo facendo delle scelte basate sull'analisi della situazione che stiamo vivendo o ci limitiamo ad applicare una dottrina fatta di principi astratti? Credo che noi continuiamo ad essere concentrati su obiettivi non allineati con il trend del ciclo economico. Signor Commissario, oggi ci sono stati illustrati i programmi della Commissione europea per la crescita, ma lei è sicuro che sia sufficiente una crescita basata sui principi della supply-side policy, senza considerare l'almeno uguale pari importanza di una politica che agisca dal lato della domanda aggregata?

Signor Commissario, termino con un appello: la prego di parlare con i cittadini europei un linguaggio di verità, la verità sulla crisi e la concretezza che ancora non abbiamo delle scelte da intraprendere oggi.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie innanzitutto per l'impegno straordinario della Commissione contro la crisi, però vorrei fare qualche riflessione.

Primo, il Presidente Barroso ha detto che gli investimenti sono una priorità per la crescita, allora bisogna andare oltre i progetti pilota e varare una vera iniziativa di project bond europei. Secondo, abbiamo bisogno di una BCE come lender of last resort, soprattutto dobbiamo accogliere il grido di allarme delle PMI europee che ci chiedono un impegno contro il credit crunch, anche introducendo nella revisione di Basilea il PMI supporting factor a sostegno del credito alle imprese. Non tagliamo il bilancio, lo ha detto il Presidente Barroso, perché il bene generale si fa se ogni Stato membro fa la sua parte, ma allora eliminiamo alcune anacronistiche rendite di posizione, come l'assegno inglese.

Per concludere, un pensiero va a Roma, la capitale d'Italia, perché stasera ci sarà una fiaccolata silenziosa per ricordare i tanti imprenditori che si sono tolti la vita a causa della crisi.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, fermiamoci all'emergenza, perché anche oggi vi sono fortissime tensioni sul mercato del debito sovrano e la prima cosa che bisogna fare è un'azione da parte della Banca centrale europea.

Le difficoltà di paesi come la Spagna non riflettono i fondamentali dell'economia spagnola e non sono dovute all'eccesso di spesa pubblica, ma alla schizofrenia dei mercati. Di fronte a questo disordine dei mercati la Banca centrale europea deve giocare appieno il suo ruolo, utilizzando efficacemente i suoi strumenti di politica monetaria per dare ossigeno alle finanze pubbliche dei paesi in difficoltà e per fornire liquidità al sistema bancario e produttivo.

I tassi di interesse di riferimento vanno ridotti per sostenere gli investimenti e contrastare la stagnazione economica anticipata ieri dalle stime del Fondo monetario internazionale.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες δράσης για την Ελλάδα, για την επιστροφή της δηλαδή στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης θέτουν το πιεστικό ερώτημα πώς θα μεταβούμε από τον προγραμματικό, διακηρυκτικό λόγο στην πράξη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής εάν βιώνουμε κρίση της οικονομίας ή κρίση της οικονομικής αντίληψης, της οικονομικής συνταγής; Αυτή που έχει οδηγήσει στο φαύλο κύκλο: λιτότητα, ύφεση, νέα μέτρα λιτότητας, νέα ύφεση. Πιστεύω, δε, ότι τόσο η θεσμική όσο και η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φύγει από τον θεσμικό και πολιτικό της εγωισμό και να αλλάξει ρότα, να αλλάξει πορεία.

Πιστεύω, επίσης, κύριε Πρόεδρε, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Barosso, ότι μαζί θα πετύχουμε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Ναι, το πιστεύω βαθύτατα, αλλά μέσα από μια αντίληψη, από ένα σχέδιο μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης και όχι μέσα από λογικές επικυρίαρχης οντότητας πάνω στην Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che sono rimasto deluso dall'esposizione del Presidente Barroso. Come è stato detto da molti – da ultimo dall'onorevole Domenici – è mancato il riconoscimento di un fatto evidente a tutti, tranne visibilmente che alle istituzioni europee: stiamo precipitando da una recessione al rischio di una depressione e, in questo scenario, il rispetto degli obiettivi del six pack, del fiscal compact è semplicemente impossibile.

C'è solo una soluzione di fronte a questo avvitamento recessivo e depressivo: rilanciare la domanda con investimenti. Le soluzioni, le ricette che ci ha proposto il Presidente Barroso da sole non possono funzionare. Servono investimenti, e siccome non è realistico un aumento significativo del bilancio europeo oggi – anche se noi lo chiediamo – servono investimenti pubblici e serve quindi una riforma del six pack che introduca la golden rule su una quota di investimenti pubblici che vanno scorporati dal calcolo del deficit strutturale. Questo è ciò di cui l'Europa ha bisogno oggi.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE). - Mr President, I have spent the last half hour enthusiastically retweeting Mr Andor’s tweets about the employment package – while of course listening very attentively to the rest of you – because I am really happy with the questions that the package raises. Finally the debate seems to be shifting to the real economy and to the actual people who live in Europe. Finally there is attention to job creation and to labour demands and to greening the economy, which I think is a highly welcome and long overdue shift of the debate.

The specific questions I have concern wages. Firstly, will the Commission adapt the scoreboard for macroeconomic imbalances in such a way that excessive wage moderation is considered an imbalance as well? Secondly, will the Commission address country-specific recommendations to those countries without decent minimum wages? Thirdly, how do you envision making a tripartite forum for monitoring wage developments at EU level fruitful and durable? Past attempts have not been that successful.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Elnök Úr! Már több alkalommal beszéltünk a válságról, Barroso elnök úr több alaklommal beszámolt a válságkezelési módokról. Szomorúság az, hogy a téma ma is aktuális. Jó lenne tudni, hogy az itt elhangzott javaslatokból mennyi fog majd megvalósulni. Sajnos a hírek a válságkezelés sikeréről ellentmondásosak. Megfelelő következtetéseket célszerű lenne levonni. Fontos, hogy ne csapjuk be magunkat, miközben a következtetéseket vonjuk. Még egy tisztázandó kérdés van, ami számomra ma a legfontosabb. Ez a mai napirendi pontnak a címe. Ne feledjük képviselőtársaim, biztos úr, közösen fogadtuk el a gazdasági kormányzásról szóló hatos csomagot, a szigorú fiskális politikát, most mégiscsak az eurózónáról beszélünk. Ez a cím számomra mást tükröz. Azt tükrözi, hogy vannak édes gyermekek, édes mostohák és vannak mostohák. Erősítsen meg Biztos úr, hogy nincs ez így, közös a gondolkozásmód, közös az eszköz és közös lesz a növekedési stratégia is.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - Tikrai per vieną minutę yra sunku kažką naujo pasakyti, tačiau, mano supratimu, mes iš esmės turime pripažinti, kad tos priemonės, kurios iki šiol buvo tikimąsi, kad padės, iš esmės nepadėjo. Mes labai bijojome kalbėti apie blogą situaciją Italijoje – ji atsirado. Dabar jau spaudoje pasirodė nerimastingos žinios apie Ispaniją ir taip toliau. Dėl kitų Europos Sąjungos valstybių yra tik laiko klausimas, jeigu mes iš tikrųjų nepakeisime savo požiūrio į bendrą pasaulinį kontekstą. Mes rūpinamės viskuo, tačiau, kad rūpintis ir klimato kaita ir pagalba trečiosioms šalims ir daugeliu kitų dalykų tam reikalinga nei daug nei mažai – tam reikalinga lėšų. Bet tų lėšų mums patiems neužtenka. Todėl aš tikrai šiandien matau vieną kelią – mes turime pradėti rūpintis savo rinkos apgynimu. Mes turime pradėti galvoti kaip atstatyti tą neteisybę, kuri yra šiandien užprogramuota būsimai finansinei perspektyvai. Turiu omenyje tiesiogines išmokas žemės ūkio srityje ir daugelį kitų dalykų.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - Mr President, unlike Italy and Greece, Spain did not get into trouble due to reckless structural deficit. The euro is the cause of Spanish woes. It allowed the real estate boom and enabled private debt to soar but, when the bubble burst, banks could not maintain liquidity and faced insolvency.

But due to the euro, Spain could not print money to bail out the banks. It had to borrow in bond markets, forcing the deficit to grow rapidly. The government could not then finance aggressive stimulus spending to soften the recession. Spain’s debt-to-GDP ratio was smaller than Germany’s, but the European Union insisted that the government slash spending to force the deficit down. This caused growth to stagnate, unemployment to boom and private investment to stall, leading to the protracted implosion we are witnessing.

Spain’s banks are now entirely dependent on emergency loans from the European Central Bank. Youth unemployment is at 51%. Hundreds of thousands of people are on the streets demonstrating against the austerity which is destroying their country. Surely it is time to scrap the euro – or are you just going to issue another pointless bail-out and continue to wreck people’s lives?

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Germania vende in Cina per 50 miliardi di euro e al tempo stesso vende in Italia per 58 miliardi di euro, e in paesi come Portogallo, Grecia, Spagna e Irlanda per 54 miliardi di euro. Credo quindi che al fondo della nostra situazione debba esserci un sentimento profondo di interdipendenza. Questo senso di interdipendenza non lo mostrano le istituzioni europee, perché in alcuni momenti pare chiaro che quando si varano misure non si tiene conto di ciò che fanno gli altri.

La BCE è intervenuta con forza per rifinanziare le banche, ma ci si è preoccupati poco a livello di governi, per esempio, di garantire che quei finanziamenti arrivassero poi alle imprese e alle famiglie. Allora attenzione: forse il dialogo intenso tra le istituzioni e lo sforzo del Parlamento di mettere in crisi i diktat reciproci può essere utile per venire fuori da questo momento difficoltoso. Sarebbe una più bella figura rispetto a quella di mostrare che le istituzioni addirittura non ci sono quando è il momento di esserci, come oggi pomeriggio.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, Senhores Comissários, percebemos bem a agitação que percorre a Comissão e este Parlamento perante o anúncio da Presidente da Argentina de nacionalização da companhia petrolífera nacional, é que na Argentina estão hoje a corrigir as políticas que os levaram ao desastre económico e social, precisamente as mesmas que os Senhores querem, à força, impor na Europa. Enquanto cá roubam à esfera pública setores estratégicos da economia, incluindo empresas lucrativas, como sucede em Portugal, do outro lado do Atlântico, percebem a importância de pôr ao serviço do desenvolvimento económico e social esses setores estratégicos e essas empresas. O que vos incomoda verdadeiramente é a demonstração dos resultados opostos de um e de outro caminho, enquanto outros crescem e melhoram os seus indicadores económicos e sociais, os senhores afundam a Europa na crise e empurram-nos para o retrocesso civilizacional sem precedentes. O medo que os senhores têm é o do exemplo, o exemplo de quem afirma que o interesse os povos está acima dos interesses do capital e que ambos são inevitavelmente antagónicos.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Senhor Presidente, o desemprego na zona euro atingiu níveis elevadíssimos, um em cada 3 jovens europeus está no desemprego, jovens com elevadas qualificações são obrigados a emigrar, as desigualdades sociais continuam a aumentar, os programas de austeridade, já ficou provado, não são a receita para os nossos problemas. Há milhões e milhões de euros para os bancos mas não há dinheiro para a economia. Sem crescimento económico não há emprego, esta não é a Europa que nós queremos. Para quando a mutualização da dívida? Para quando a criação do imposto sobre as transações financeiras? Para quando a convergência fiscal? Para quando o fim dos offshores? Não é com palavras bonitas que sairemos da crise, precisamos de ações. A Europa precisa de um Pacto para o Crescimento e para o Emprego, tal como foi já proposto pelo grupo socialista.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, first of all I would like to thank the Members for a very substantive and serious debate. I will respond on behalf of the Commission on some of the key questions. As we were asked what we will take from this debate, I can say that I am fully aware that Europe is living through very tough times in terms of employment and the problems of unemployment, and in terms of growth or lack of growth. This has been very clearly reflected in all the speeches in your debate today.

From our side I want to underline that it would be very important to try to avoid an excessively ideological debate on fiscal consolidation. It is clear that, as seen in the past three or four years, the level of public debt in Europe has increased from around 60% to around 90% of GDP. It is hampering growth and causing problems for sustainable growth and employment. Therefore we need a dual strategy, which we are working on. We need both fiscal consolidation and sustainable growth for the sake of sustainable development.

Overall – not least thanks to the six-pack, the new economic governance and your support for this new framework for economic governance – we are getting results as regards fiscal consolidation in the euro area and in the whole European Union, which is a necessary condition for sustainable growth and job creation. In the next few weeks we will assess the economic and fiscal policy stance of the euro area and the Union as a whole on the basis of the latest information from Eurostat and our forthcoming spring forecast. Then it will be the right time to analyse and decide what is the best way to strike the right balance between consolidation and growth in Europe.

This is a very important debate for the whole euro area (not only for certain countries), and therefore we are pursuing this debate and are currently making the necessary preparations. I very much look forward to continuing this discussion with the Parliament in the coming weeks.

What do we need for sustainable growth? We need investment, even under the constraints of fiscal consolidation we are currently facing. Let me refer here to what the Commission proposed in the annual growth survey at the end of last year. We put forward a very investment-oriented multifinancial framework. Last year we proposed project bonds in order to stimulate investment, and just before Easter we had a breakthrough when the Council endorsed this. I want to ensure that we can start the first concrete projects moving in the course of the coming months – this summer – in order to have investment in infrastructure, energy, transport and communication, which means sustainable employment for Europe.

I want to thank you for your very concrete support for the objective of project bonds. We have called for reinforcement of the capital base of the European Investment Bank, which is a very powerful instrument of the European Union for supporting growth and employment. But, as you know, it is reaching the limits of what it can do with its current capital base, and therefore, in order to allow the EIB to do more for growth and jobs, its capital needs must be addressed. Its capital base needs to be increased, and this should be done by its shareholders and by the EU Member States. For instance, a capital increase of EUR 10 billion would allow the EIB to lend approximately EUR 60 billion which, in turn, would attract other financing sources for a total investment of EUR 180 billion for new projects.

Let me therefore send a very clear and constructive message to all the Member States. For the sake of sustainable growth and job creation, we need more European cross-border and Community investment in infrastructure, energy, transport, innovation, research and communication. Therefore I call on them to provide additional capital for the EIB and on you to support this objective with the Member States.

We need to intensify our work in employment policy. Today my colleague László Andor presented to us a very comprehensive and ambitious package on employment policy covering several areas, including putting the emphasis on the urgent need to focus on efforts on the demand side of job creation. This means encouraging the Member States to take steps that create the right conditions for job creation and labour demand. The package also looks at the major structural challenges facing Europe – to which Ms Cornelissen referred in her speech – such as the move towards a low-carbon and resource-efficient economy, the demographic ageing of our societies and rapid technological change. Here we have identified the green economy, information and communication technologies and health services as the three areas that generate the most job opportunities in Europe. For instance, the green economy alone is expected to create over 20 million jobs in the next ten years, of course on the condition that we can pursue and intensify investment along the lines I described, for instance by using the European Investment Bank as an instrument.

There were several questions relating to many of the Member States. I would just draw your attention to our communication today on promoting growth and jobs in Greece, which very clearly underlines that Europe stands by Greece in its efforts to reform its economy and administration. Today’s communication is about sending a strong signal that Greece can make it, together with its European partners. Greece can relaunch growth and restore its competitiveness. Greece can reform its tax system to make it more effective, fair and just. It can also reform its public administration.

With regard to Italy and Spain, which were referred to in several speeches, I would like to underline the fact that both countries – Italy and Spain – have taken and are taking effective and determined action on fiscal consolidation as well as growth-boosting structural reforms, which over time will help build confidence in the economies of Italy and Spain. In this context, it is essential – indeed it is crucial – that the European partners of Italy and Spain –the Member States, the Commission, the Parliament and the other EU institutions – all support these countries and stay united behind Italy and Spain in order to help them to overcome their challenges.

On the issue of the mutualisation or the joint issuance of public debt – to which Ms Berès and Mr Tremosa i Balcells referred – after the difficult decision on the reinforcement of the euro area financial firewalls was taken just two weeks ago by the Euro Group, now is the time to focus on the next steps to elaborate how we can make concrete progress in this very important field. That is why the Commission presented the Green Paper a few months ago. We have received feedback on that and will shortly be providing you with information on the results of the consultation before making our proposal on the basis of this consultation.

This is also why the new economic governance is so crucial and essential, because any form of partial joint issuance of public debt which would help to stabilise the European economy is only acceptable in Europe for many Member States if they can be certain that fiscal prudence and economic sustainability are ensured and guaranteed. That is the job of the new economic governance we have created together. I can see that the further reinforcement of economic governance on the one hand and consideration of steps towards partial joint issuance of public debt on the other move very much in parallel, hand in hand.

Mr President, honourable Members, let me thank you for this debate. The Commission is always here for constructive, critical, substantive and serious debate with you. You can rest assured that the Commission defends a very ambitious policy agenda of sustainable growth and job creation in Europe. But we also need the EU Member States on board for this, and I count on your support, because this is what really matters to our citizens. Sustainable growth, job creation and employment really matter to our citizens in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. Sur la stabilité financière un travail considérable a été conduit: bravo ! Mais qui peut comprendre que l’Espagne ou l’Italie emprunte à 6% auprès de banques et les banques à 1% auprès de la Banque centrale européenne. Je propose que l’on crée, auprès de chaque État membre de la zone euro, des entités ad hoc de défaisance disposant de la licence bancaire et ayant pour mission de gérer la mauvaise dette excédant les ratios autorisés par le pacte de stabilité.

Je propose un débat politique entre les parlements nationaux et le Parlement européen sur les économies à faire sur la dépense publique (ex. : armées, immeubles diplomatiques, programmes de recherche) sur les 3 niveaux : État, Europe et région et, ce, sur la base d’un audit indépendant qui pourrait être conduit pas la Cour des comptes européenne et les 27 cours des comptes nationales.

Je réitère l’idée d’un grand plan d’investissement de 1000 à 1500 milliards EUR sur la période UE 2020 et la création d’une section d’investissement dans le budget européen.

Enfin, je regrette l’absence à ce débat du président Van Rompuy car il devient urgent de convoquer un Conseil européen avec pour seul ordre du jour : la croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. – Ikreiz, kad EP tiek apspriesta kāda direktīva, kas paplašina vienotā tirgus darbību, starp deputātiem izraisās visasākā cīņa par formulējumiem, kas atļautu dažām dalībvalstīm slēptā formā turpināt tirgus vienotību ierobežojošus pasākumus. Gala rezultātā sasniegtais kompromiss ir nevis būtisks uzlabojums, bet neliels solītis uz priekšu. Šī bruņurupuča gaita bremzē ES globālo konkurētspēju. Mums jāapzinās, ka ar nacionālo protekcionismu mēs zaudējam katras krīzes kontrolē un novēršanā visbūtiskāko — laiku. Piemēram, jautājums par darbaspēka mobilitāti. Šobrīd Eiropā ir četri miljoni vakanču. Tomēr cilvēki vilcinās pārcelties turp, kur ir darbs. Gan valodu un kultūras barjeru dēļ, gan dažādo dalībvalstu nodokļu, pensiju, sociālās drošības sistēmu dēļ. Starp 20 galvenajām Eiropas pilsoņu problēmām vienotajā tirgū, kuras ir identificējusi Komisija, pirmajās vietās ir nenoteiktība par dažādajām sociālās drošības sistēmām un veselības aprūpes izmaksām, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un diskrimināciju, nodokļu aprēķins un iekasēšana, grūtības ar bankas kontu atvēršanu un pat automobiļu reģistrāciju. Uzņēmēji joprojām ļoti maz piedalās publiskajos iepirkumos citās ES valstīs, jo tur cieš no nepamatoti komplicētām reģistrācijas procedūrām, pievienotās vērtības nodokļa neatmaksāšanas. Es esmu pārliecināta, ka izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai kritiski svarīgi ir atbrīvot Eiropas vienotā tirgus potenciālu. Bez dalībvalstu aktīvas un apņēmīgas rīcības to neizdarīt.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Strefa euro, a z nią cała UE znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji, w której każde rozwiązanie wydaje się złe. Obecnie krytykujemy dotychczasową politykę cięć budżetowych w krajach członkowskich, wskazując na potrzebę zwiększenia działań prowzrostowych i tworzenie miejsc pracy. Tymczasem wydaje się, że odpowiedź nie jest wcale tak oczywista. Ekonomiści wskazują, że z jednej strony zbyt duże cięcia w krajach strefy euro jak do tej pory nie przynoszą efektów, lecz z drugiej strony zwiększenie wydatków spowoduje dalszy spadek zaufania inwestorów, a co za tym idzie dalsze pogorszenie sytuacji. Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby odpowiednie połączenie tych dwóch podejść w skali europejskiej i znalezienie rozsądnego środka, który zaakceptują rynki. Natomiast w państwach o relatywnie stabilnych finansach publicznych powinniśmy nasilić działania stymulujące wzrost i zatrudnienie. Komisja Europejska powinna dołożyć starań, aby dokończyć budowę wspólnego europejskiego rynku wewnętrznego, który mimo że został utworzony już prawie 20 lat temu nadal nie wykorzystuje w pełni swego potencjału. Ponieważ to właśnie wspólny rynek kreuje współpracę i rozwój wszystkich jego uczestników! Ponadto dalszego wzmocnienia wymaga dyrektywa usługowa, tak aby zwiększyć przepływ usług na rynku europejskim. W czasach trudnego dostępu do pieniądza ciekawą propozycją są tzw. obligacje projektowe, które mają pozwolić UE sfinansować znaczną część wydatków inwestycyjnych w bieżącej dekadzie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A UE tem enfrentado sérias dificuldades económicas e financeiras, obrigando alguns Estados-Membros a solicitarem ajuda externa com vista a garantir a sustentabilidade das suas contas públicas. Apesar de ser necessário reformar diversas áreas da sociedade, entendo que devem ser adotadas medidas a longo prazo que permitam à UE estar na senda do crescimento económico, da geração de emprego e da criação de riqueza. Considero que só um esforço conjunto europeu permitirá criar sinergias estratégicas entre os Estados-Membros e evoluir da fase de austeridade orçamental para uma nova fase de crescimento económico. Subscrevo as palavras proferidas pelo Presidente da Comissão Europeia em como é necessário passar das intenções para as ações, orientando o orçamento comunitário para o investimento nas áreas do crescimento e do emprego. Congratulo a Comissão pelas políticas europeias que tem vindo a promover, nomeadamente o semestre europeu, a reprogramação dos fundos comunitários no valor de 82 mil milhões de euros e o reforço do apoio às 23 milhões de PME europeias e à empregabilidade jovem. Gostaria ainda de deixar uma palavra de esperança e confiança no futuro do projeto europeu, acreditando que uma maior integração económica e financeira permitirá alcançar uma maior segurança das nossas sociedades e afirmar a Europa como principal potência global.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. Nu de eurocrisis weer dreigt op te flakkeren, wordt het opnieuw duidelijk dat de aanpak van de crisis door de conservatieve meerderheid in Europa niet werkt. Die analyse hebben de Europese sociaaldemocraten al bijna twee jaar geleden gemaakt. Een beleid dat zich enkel focust op strenge besparingen, zonder die in balans te brengen met investeringen in groei en jobs, wurgt de Europese economie. Op zich is het lovenswaardig dat de Commissie eindelijk met een werkgelegenheidspakket komt, maar spijtig genoeg is dit alweer too little, too late.

In plaats van werkgelegenheid en groei centraal te stellen in het Europees Semester, beperkt de mededeling zich tot een opsomming van een allegaartje van reeds bestaande maatregelen zonder een sterke wettelijke basis uit te werken en zonder hiervoor de nodige middelen uit te trekken. Er kan maar één conclusie zijn: dit 'tewerkstellingspakket' is een schaamlapje. Er groeit ondertussen een brede consensus over onze kritiek dat de enggeestige blik op besparingen en budgettaire consolidatie de EU rechtstreeks de afgrond in leidt.

Hoog tijd dus dat de Commissie met een écht groeiplan komt en groei en jobcreatie centraal stelt in het Europees Semester. De tijd van losse flodders is gedaan, we hebben harde wetgeving nodig.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. Les déficits excessifs dans la zone euro ont donné du grain à moudre à des spéculateurs qui ont fait de juteux profits, en pariant sur la dégradation des dettes souveraines. Cette spéculation débridée a créé un climat de défiance, déstabilisé l'ensemble du continent et plombé la confiance des investisseurs. Alors que l'Espagne est désormais dans le viseur des marchés, il faut impérativement continuer à assainir les finances publiques pour rétablir un climat de confiance, indispensable à la reprise durable de l'activité économique. Conjointement aux efforts de redressement des comptes publics, qui est, j'insiste, une condition essentielle pour bâtir une croissance pérenne, nous devons réaliser des réformes fortes, capables de doper la reprise. Je soutiens donc, Monsieur le Président, votre proposition d'alléger la fiscalité du travail en la transférant en partie sur la TVA, afin de favoriser l'emploi et la compétitivité de notre main d'œuvre. Une telle mesure facilitera nos exportations et soutiendra notre excédent commercial. Enfin, à mon sens, la BCE devrait également participer aux objectifs de croissance, en prêtant directement aux Etats membres plutôt que de passer par l'intermédiaire des banques. Cette injection directe d'argent frais viendrait alors dégripper la machine économique et soutiendrait l'économie réelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Viel ist bisher zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise in der Eurozone geleistet worden – um nur zwei Beispiele in Erinnerung zu rufen: der „Six-Pack“ und jüngst der „Two-Pack“, der auf den Weg kommt. Nachhaltiges Wachstum ist nur durch eine fundierte Beschäftigungspolitik möglich. Denken wir dabei an die hohe Anzahl der vor allem jungen Arbeitslosen in Europa, besonders in den südlichen Ländern. Es gilt rasch und konkret zu handeln. Investieren wir in eine fundierte Ausbildung und Bildung! Wo sind die „2020-Ziele“? Lassen wir langes Reden, setzen wir rasch sehr konkrete Taten! Europa braucht erfolgversprechende Taten! Diese Ziele können wir durch „saubere“ Haushaltskonsolidierung einerseits und andererseits durch nachhaltiges Wachstum erreichen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου