Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0203/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0203/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0137

Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem terén [2012/2599(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Nicolai Wammen, President-in-Office of the Council. − Mr President, on behalf of the Danish Presidency I would like to thank Parliament for the importance it attaches to the subject of the fight against fraud and evasion. The Council shares the view that this issue is a vital part of tax policy and that tax cooperation is a priority for the Presidency. This is even more the case in the context of the current economic climate and the need for all the Member States to ensure ambitious, fiscal consolidation.

The Council has undertaken a variety of initiatives to address this problem in recent years. In 2006 and 2007 the Council adopted conclusions aimed at establishing an anti-fraud strategy at Community level, in particular in the area of VAT fraud. Since then the Council has adopted a number of acts such as the strengthening of the regulation on administrative cooperation between Member States in the field of VAT as well as a number of modifications to the VAT Directive which are aimed at tackling fraud. This includes the speeding up of information exchange between Member States, the establishment of conditions for VAT exemptions on imports and agreements on invoicing rules.

In the area of direct taxation, as recently as February 2011 the Council adopted the Directive on administrative cooperation in the field of taxation, which is aimed at strengthening the instruments of mutual assistance in the assessment of direct taxes between Member States. The Directive provides, among other things, for increased possibilities for exchanging information and requests and introduces provisions on the automatic exchange of information.

Furthermore, in 2003 the Council adopted the Directive on the taxation of saving income in the form of interest payments. Finally, in March 2010 the Council adopted the Directive concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures, which is a major upgrade of the existing mutual assistance instruments to collect taxes.

I believe that these various initiatives demonstrate the Council’s commitment to tackling tax fraud and evasion. That said, it is clear that more can and should be done. At its last meeting in March the European Council underlined the importance of fiscal consolidation and growth. In that context it called on the Council and the Commission to rapidly develop concrete ways to improve the fight against tax fraud and tax evasion and to report back in June this year.

The Danish Presidency attaches great importance to this issue. The work is currently under way, and we fully expect to respect the deadline and report back to the European Council in June. Obviously, at this stage I cannot provide you with full details of what we expect to have in that report, but I can give you an idea of the work which is ongoing in Council.

Firstly, the Danish Presidency is pressing ahead with the Savings Taxation Directive. This file is due to be discussed by Ecofin Ministers in May or June, hopefully on 15 May. At that meeting, the Danish Presidency will propose that a mandate be adopted to allow the Commission to open negotiations with Switzerland and other non-EU Western European countries on a new generation of savings taxation agreements. The savings agreements with third countries can then be revised in parallel with the proposed amendments to the EU Savings Directive. The overall objective is to ensure more effective taxation of cross-border savings, and the Danish Presidency hopes that we will be able to make real progress on this difficult file, a file which is important for combating tax fraud and tax evasion.

Secondly, on the issue of excess duties, the new Administrative Collaboration Directive is due to be adopted at the next Ecofin Council meeting. This constitutes a major upgrade of the tools available to Member States to fight fraud and evasion in the area. Thirdly, as regards VAT, the Council will take a close look at the Commission’s communication on the future of VAT, which proposes new ways for dealing with VAT fraud. Detailed Council conclusions on this issue are expected by the end of the Danish Presidency.

In addition to initiatives in the legislative field, the Council is continuing work on the coordination of tax policies. The Council’s Code of Conduct group, which coordinates the efforts of Member States in the fight against harmful tax competition in the area of business taxation, is embarking on a new line of work aimed at promoting the principles of the code to third countries.

Dear colleagues, we will be working closely with you and the Commission to ensure that this will be a successful battle against tax fraud and evasion.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, Minister, in these difficult times we must ensure that taxes are efficiently and fairly collected. We cannot ask citizens to accept the burden of increased taxes and cuts in public services if we do not do our utmost to clamp down on activities and practices that rob Member States of legitimate income. I am particularly pleased that the European Council has called for an improvement in this field.

As stated in the AGS last December, the Commission has already been working on a strategy to enhance the fight against tax fraud and evasion. The request of the Heads of State and Government and your debate today will give further momentum to this work. In this context, I look forward to hearing your views and concerns today.

In order to better frame a European-wide strategy, I believe that we need to take a three-pronged approach.

Firstly, Member States need to make the best use of the tools available at EU level. For example, Eurofisc can provide a real return on investment to fight VAT fraud through the quick exchange of targeted information and the opportunity for joint risk analysis. The Commission will continue to support Eurofisc and the practical activities under the Fiscalis spending programme. In direct taxation, Member States have to use fully the provisions of the Mutual Assistance Directive and the mechanisms of the Savings Directive.

This brings me to my second point: progress in the Council on pending proposals that impact on the fight against tax fraud and evasion is too slow. Finance Ministers have to find a way out of the impasse on the revision of the Savings Directive that we have been in for too long, the more so since there have been important international developments over the last three years. The exchange of information has become a global standard undermining bank secrecy. It is now time for the European Union to take its own mechanisms a step forward. The first step has to be for the Council to mandate the Commission to negotiate with our partners in neighbouring jurisdictions, particularly Switzerland.

Thirdly, we need to look forward by developing new ideas. What can be done? For example, develop a joined-up approach to controls and investigations not only across borders between tax administrations but also between different agencies such as those dealing with customs and tax. New ideas should also be developed, such as quick reaction mechanisms for allowing Member States to take rapid action against new types of carousel VAT fraud.

As already announced in the Commission’s work programme for 2012, I also intend to go further in fighting against tax havens and aggressive tax planning. We need to leverage the economic and political muscle of the Union to ensure that we defend ourselves against non-cooperative jurisdictions and others that do not play fair. In parallel, based on the results of the ongoing double non-taxation public consultation, I will be continuing to push for effective means to end situations of aggressive tax planning which undermine fair tax collection.

Before concluding, let me point out that we are aware that improvements are needed not only on tax legislation. As Commissioner in charge of anti-fraud, I tabled last June the Commission anti-fraud strategy which tackles large-scale smuggling of cigarettes and alcohol at the EU Eastern border. It increases transparency in entities benefiting from EU funds: those which have not fulfilled their tax obligations would be refused any EU subsidies.

My fellow Commissioner Michel Barnier is also very active in promoting transparency in company accounts, with recent proposals on country-by-country reporting and interconnection of companies registers.

In conclusion I believe that we must continue acting strongly against tax fraud and evasion and I look forward to a vibrant and constructive debate with you.

Thank you.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, señor Comisario, en el pasado Consejo Europeo se resaltó la necesidad de mejorar el sistema tributario, aumentando la eficacia recaudatoria y atajando la evasión y el fraude fiscal. España presentará una ley en este sentido.

Las ideas planteadas por el Consejo, y plasmadas a través de esta Resolución, constituyen prioridades de la política económica de España y —no tengo ninguna duda— también del resto de Europa.

Con ellas se conseguirá generar seguridad jurídica, reducir la economía sumergida y disminuir el número de personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, algo que, sin duda, ayudará a crear una Europa más justa.

Además, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones de la OCDE y el principio de tratar de eliminar o reducir al mínimo el agravio comparativo entre los que han cumplido con sus obligaciones fiscales y aquellos que no cumplen con las mismas.

De esta manera, tanto la Resolución que votaremos en el Pleno como el plan español de prevención y lucha contra el fraude fiscal buscan luchar contra la economía sumergida, fomentar la transparencia y la coordinación europea, incrementar la recaudación permitiendo reducir el déficit —algo tan necesario hoy en día— y no perjudicar las oportunidades de crecimiento sino, al contrario, crear un sistema más eficaz y equitativo que anime a plasmar estas oportunidades.

Estas decisiones tendrán un impacto muy positivo en las cuentas públicas e —insisto— ayudarán significativamente a reducir el déficit y, por tanto, a recuperar el crecimiento.

Por último —y ya que hablamos de crecimiento— no quiero dejar pasar esta oportunidad para recalcar que, para conseguir el tan ansiado crecimiento, necesitamos seguir apostando por la internacionalización de nuestra economía y de nuestras empresas, tal como el Consejo ha declarado muchas veces. Pero, para ello, es necesario garantizar la seguridad jurídica de nuestras inversiones y no me quiero adelantar al debate que tendremos a continuación.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D), pregunta de tarjeta azul. – Señor Presidente, señor Zalba, se ha referido usted en varias ocasiones a los proyectos del Gobierno de España en relación con la evasión fiscal. Contempla, supongo, los proyectos del Gobierno de España en materia de amnistía fiscal para los defraudadores. ¿Puede explicar a la Cámara en qué consiste la amnistía fiscal y cómo se va a regularizar a aquellos que han defraudado, en detrimento de aquellos que pagan correctamente?

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), respuesta a una pregunta de tarjeta azul. – En primer lugar, señora Muñiz, el Gobierno español no ha aprobado ninguna amnistía fiscal porque, como sabe, ese concepto no está incluido en la Constitución española. Es verdad que el Gobierno español ha propuesto una regularización como han hecho otros países —como puede ser el caso de Bélgica o Alemania— o incluso otros gobiernos españoles de su mismo color político –es decir, del Partido Socialista– hace ya algunos años.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. – A consolidação orçamental está em pôr exigências quase insuportáveis a alguns cidadãos europeus. No entanto, cada dia são menos aqueles que têm de suportar uma carga maior. A carga fiscal incide sobre os trabalhadores, as pequenas e médias empresas, os consumidores e, entretanto, assiste-se a uma fuga e a uma evasão fiscal completamente desmesurada.

O grupo dos socialistas europeus quis saber quanto é que esta fuga e evasão fiscal valiam nos 27 países, e elas valem, um milhão de milhões de euros, em inglês one trillion euros. Isto é mais do que os países da União Europeia gastam em saúde. Isto significa um volume tal que, se gastássemos apenas um quinto deste valor em investimento, o investimento subia na Europa de 2,7% do PIB para 3,5%. Estamos a falar, portanto, de um valor excecionalmente elevado e o sentido da resolução que vamos aprovar, iniciada por este Parlamento, é precisamente uma exigência muito clara, à Comissão e ao Conselho, de que acelerem a ação concreta de combate à evasão fiscal e à fraude.

Isto significa, em particular, iniciativas concretas de cooperação fiscal dentro da União Europeia, de cooperação fiscal com os nossos países vizinhos, em particular a Suíça, mas negociadas pela Comissão e não país a país de forma bilateral. Isto significa, reformar e harmonizar as regras contabilísticas, aumentar a transparência e o reporte. Isto significa claramente, reativar o assunto fundamental do combate à fraude e à evasão fiscal através dos paraísos fiscais. A Europa não é um parceiro menor. A Europa é um grande parceiro no contexto internacional. A Europa tem a obrigação de, no âmbito do G20, defender claramente um combate comum à fraude e à evasão fiscal. Sem isto nós perdemos a credibilidade junto dos nossos cidadãos e, por isso, as minhas últimas palavras são, neste debate, de estímulo a que a Comissão e o Conselho iniciem um combate efetivo à fraude e à evasão fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, intervengo para mostrar mi acuerdo con esta Resolución y con las medidas que propone. Combatir el fraude y la evasión fiscal es una cuestión de eficacia institucional y de justicia social. En primer lugar, porque desanima a los defraudadores y motiva a quienes cumplen; además, porque mejora la situación de las cuentas públicas; finalmente, porque refuerza los valores de solidaridad y justicia social en los que se basa nuestra convivencia.

Estoy muy de acuerdo también en que la armonización fiscal, la coordinación de todas las haciendas europeas que dispongan de autonomía institucional, normativa y económica, y el intercambio de datos entre todas ellas son imprescindibles para combatir el fraude. Y animo a que en ese empeño se trate a todos por igual, porque mi región, fiscalmente autónoma, ha sido sancionada por aplicar normas fiscales idénticas a las utilizadas por otros Estados miembros que no han recibido por ello reproche europeo alguno.

Llamo su atención sobre la necesidad de mejorar el control sobre la economía sumergida y eliminar esta práctica, que es una forma más, sistemática y horizontal, de evadir impuestos, defraudar al fisco y favorecer la competencia desleal. Echo de menos en esta Resolución una denuncia de este fenómeno y medidas concretas para poder corregirlo.

Finalmente, animo a compartir buenas prácticas para promocionar entre la ciudadanía los valores que citaba al principio, y apuesto por que en breve nos ocupemos a nivel europeo de combatir la corrupción, otra lacra que resta legitimidad y prestigio a la gestión pública.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Sehr verehrte Kollegen! Die derzeitige Lage der öffentlichen Finanzen und der Wirtschaft in Europa lässt keinen Raum für eine steuerpolitische Märchenstunde. Die Lage im Rat ist doch ganz einfach die, dass bei steuerpolitischen Vorschlägen dort wenig vorangeht. Warum? Weil einige Länder gegen weitere Steuerkooperation sind. Sie profitieren von aggressiver Steuerplanung, sie sind selbst Steueroasen.

In den Verträgen ist eindeutig die Einstimmigkeit in Steuerfragen festgeschrieben. Deshalb hat die EU-Kommission in der Vergangenheit mehrfach mit ihren Vorschlägen Schiffbruch erlitten. Sie werden verwässert, man kommt nicht vorwärts, wie bei der Zinsrichtlinie, und bei neueren Vorschlägen wurde in vorauseilendem Gehorsam schon gar nichts Anspruchsvolles mehr vorgeschlagen. Ich bitte Sie daher, Herr Šemeta – ich weiß, Ihr Job ist diesbezüglich nicht einfach – ändern Sie die Strategie, legen Sie scharfe Maßnahmen vor und setzen Sie dann auf die verstärkte Zusammenarbeit, um die Blockadeposition im Rat zu beenden!

 
  
  

PRZEWODNICZY: JACEK PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, EFD frakcijos vardu. – Gerbiamas Pirmininke, kolegos, komisare, Europos ekonomikos ir ūkio nuosmukio kontekste mokesčių surinkimas ir jų politikos klausimai įgauna ypatingą svarbą. Mokesčių politika turi būti paprasta, aiški ir suprantama kiekvienam mokesčių mokėtojui. Turi būti veiksmingi ir teisingi mokesčiai. Tuo tarpu mokesčių slėpimas ir sukčiavimas yra pagrindinis veiksnys, keliantis grėsmę kiekvienos valstybės pajamoms ir kainuoja milijardus. Taigi, tik efektyvi ir tikslinga kova su mokesčių klastojimu ir jų slėpimu yra pagrindinis būdas gauti išteklius, būtinus padidinti valstybinėms investicijoms, skirtoms Europos tarptautinio konkurencingumo ir augimo galimybių didinimui. Būtina sudaryti tokias sąlygas, kad slėpti mokesčius būtų nenaudinga ir neapsimokėtų. Todėl Taryba ir Komisija privalo imtis ryžtingiausių veiksmų šiam klausimui spręsti. Bendromis pastangomis kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu galima užtikrinti efektyviai funkcionuojančias valstybių narių mokesčių bazes ir padidinti pajamas nedidinant mokesčių naštos.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, wist u dat Ikea een Nederlands bedrijf is, net als Eni, het van huis uit Italiaanse oliebedrijf, Coca Cola HBC, de zogenaamde Griekse frisdrankenbottelaar, en de grootste Portugese supermarkt Jerónimo Martins.

Natuurlijk zijn deze bedrijven niet écht Nederlands. Het gaat hier om ingenieuze constructies met een administratiekantoor in Nederland en échte activiteiten elders. Die bedrijven doen dit om via geheime afspraken met de Nederlandse belastingdienst zo weinig mogelijk belasting te betalen. Vaak maken zij daarbij gebruik van het net van belastingverdragen dat Nederland heeft opgezet en waardoor zij na minimale belastingafdracht in Nederland hun winsten door kunnen sluizen naar belastingparadijzen.

Het is stuitend te zien dat dergelijke multinationals belasting ontwijken, terwijl overal in Europa mensen de broekriem moeten aanhalen als gevolg van de bezuinigingswoede. De zwaarste schouders dragen zo de lichtste lasten. Dit probleem kan niet nationaal worden opgelost, hier móet de Europese Unie optreden.

In de resolutie vragen wij onder meer om transparantie. De jaarrekeningen van multinationals moeten veel duidelijker en specifieker zijn, d.w.z. per land inzicht geven in omzet en winstcijfers. Belastingverdragen, zowel tussen de lidstaten onderling als met derde landen, moeten worden doorgelicht en gecoördineerd, zodat zij niet misbruikt kunnen worden voor belastingontwijking.

Wij moeten bovendien toe naar een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting. Ik hoop dat de Commissie deze breed gedragen resolutie oppakt en haast maakt met het doen van voorstellen.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, πήραμε την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι και πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα και των εθνικών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών εξόδου από την κρίση. Και αυτό γιατί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή καθιστούν κοινωνικά άδικο τον επιμερισμό του κόστους και υπονομεύουν για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Είναι παραλογισμός να προχωρούμε την εμβάθυνση μόνο στη δημοσιονομική πολιτική χωρίς να κάνουμε αντίστοιχα βήματα σύγκλισης και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ μας και να επιδεινώνονται τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο ο μεταξύ μας φορολογικός ανταγωνισμός, είναι και η φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό, προς την Ελβετία, αλλά και προς άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα διατηρούν το τραπεζικό απόρρητο.

Προφανές είναι ότι υπάρχουν εθνικές ευθύνες για τη φοροδιαφυγή, το ίδιο ισχύει και για τη δημοσιονομική κρίση. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες και πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). - Herr Präsident! Die Ratspräsidentschaft sagte uns, sie will sich am 15. Mai dafür einsetzen, dass es ein europäisches Mandat gibt, dass die Kommission verhandeln soll. Das finde ich gut. Richtig so! Dann können wir messen, wie weit die Europäische Kommission in den Verhandlungen mit der Schweiz und mit anderen kommt. Aber es ist auch richtig, wenn von Kollegen gesagt wird, wir sollen dort auf die verstärkte Zusammenarbeit setzen, wo sie uns weiterhelfen kann.

Fragen Sie doch einmal – Sie haben doch eine Öffentlichkeit für das, was Sie tun –, fragen Sie doch mal die deutsche Bundesregierung und die französische Regierung, warum sie das nicht schon längst gemacht haben. Warum sie zuhause immer große Worte machen, aber nicht die Initiative ergreifen. Das wäre doch etwas. Und beantworten Sie auch einmal öffentlich die Frage, warum die USA offenkundig bei ihren bilateralen Bemühungen sehr viel erfolgreicher sind und sehr viel erfolgreicher Druck ausüben können, beispielsweise auf die Schweiz, als die deutsche Bundesregierung, statt nur zu sagen, es ist okay, was sie macht. Fragen Sie doch einmal im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nach, was die USA anders als die europäischen Staaten machen, damit wir an der Stelle endlich auch praktisch weiterkommen!

 
  
 

Procedura pytań z sali

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Evaziunea fiscală provoacă importante pierderi economice, afectează funcţionarea instituţiilor statului şi pune astfel în pericol siguranţa naţională. România are venituri de doar 33% din PIB, sub media europeană de 40%. Guvernul ţării mele şi-a făcut o prioritate din lupta împotriva evaziunii, în acest sens înfiinţând un comitet interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale. Este binecunoscut faptul că Olanda se opune aderării ţării mele la spaţiul Schengen invocând corupţia şi frauda. Ca o ironie a sorţii, o încărcătură de 40 de milioane de ţigări de contrabandă în valoare de 15 milioane de euro a staţionat, fără a fi descoperită, patru zile în portul Rotterdam din Olanda, ţară membră Schengen. Acest lucru nu ar fi fost posibil în portul Constanţa din România. Meritul acestei impresionante capturi, care a avut loc săptămâna trecută, revine autorităţilor irlandeze, pe care doresc să le felicit.

 
  
MPphoto
 

  Νικος Χρυσόγελος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω και να ερωτήσω τον κύριο Επίτροπο το εξής: η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα· από την άλλη πλευρά, όμως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε ελβετικές τράπεζες...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Chrysogelos, I am sorry but this is not a blue-card question. With the blue-card procedure you can only put the question to another MEP who has just spoken. I am sorry about that.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Otóż ja bym chciał podkreślić z całą mocą, że w związku z kryzysem w Europie wiele państw podnosi w ostatnim czasie podatki. To jest droga zła, to jest droga, która dodatkowo hamuje rozwój i dodatkowo ogranicza tworzenie nowych miejsc pracy. Znacznie lepsze efekty dałaby poprawa ściągalności podatków i skuteczniejsza walka z oszustami. Byłyby wówczas na pewno mniejsze szkody gospodarcze i finansowe, byłaby wówczas szansa na przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Muszę się przyznać, że te wypowiedzi, które tu dzisiaj padły na początku debaty, mnie martwią. Uważam, że jesteśmy w walce z oszustami podatkowymi za mało zdeterminowani, że w takiej nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znajduje gospodarka i finanse europejskie, potrzebna jest znacznie silniejsza determinacja w walce z oszustami.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - A témafelvetés rendkívül időszerű, hiszen az adóelkerülés megakadályozását és az így keletkezett bevételekre is rendkívül nagy szükség van. A válság ezt megerősítette számunkra, ezen túl azt is, hogy nem csak követelményeket kell támasztanunk, hanem azok teljesítését is folyamatosan értékelni és ellenőrizni kell. Ha nem így járunk el, akkor a pénzbevételeken túl az európai polgárok, az európai vállalkozások bizalma és jövőbe vetett hite vész el. A mai vitán túl különösen üdvözlendő az a kezdeményezés, amely a kétes, kétoldalú megállapodások felülvizsgálatát, valamint a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályának kiterjesztését célozza. Ezenkívül fontos számomra, hogy említésre került a hibrid pénzügyi eszközökről származó adóelkerülés is. Úgyis mint a jogdíj és kamatfizetés dossziéval megbízott képviselő, ezzel a kérdéssel magam is kiemelten foglalkozni fogok.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Betrug kommt große Bedeutung zu, wenn man bedenkt, dass sich Steuerbetrug auf 1 Billion Euro in den Haushalten der Mitgliedstaaten der EU beläuft. Das ist Geld, das im öffentlichen Sektor in Wachstum und Beschäftigung investiert werden kann und muss, um so einen aktiven weiteren Schritt auf dem Weg aus der Krise zu tun. Größere Transparenz der Mitgliedstaaten und vor allem eine verstärkte Zusammenarbeit unter Berücksichtigung von Artikel 65 des AEUV sind gefordert.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά κοστολογείται σε 1% του ΑΕΠ της Ευρώπης, δηλαδή περίπου 120 δις ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τελευταία μελέτη τα δύο τρίτα των κρατών μελών της Ευρώπης απέτυχαν σε πρόσφατη αξιολόγηση να πάρουν βαθμό πάνω από 5 στα 10 για τα θέματα της διαφθοράς. Το αναφέρω αυτό για να επισημάνω σχετικά με την φοροδιαφυγή ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο κάποια κράτη μέλη, όπως συχνά αναφέρουν ορισμένοι συνάδελφοι, είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Πέραν των όσων ειπώθηκαν από τους συναδέλφους θα ήθελα να προσθέσω μια ακόμη παράμετρο. Πολύ σημαντικά κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι αφιερωμένα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από αυτά ένα δισεκατομμύριο περίπου είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα, μέχρι το 2013, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. Τους εν λόγω πόρους τους αξιοποιούμε στοχευμένα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής;

 
  
 

(Koniec procedury pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, Minister, this has been a most timely and constructive debate. I have listened attentively to the many views expressed and I am encouraged in my determination to push for further action against tax fraud and tax evasion by your clearly-articulated concerns.

The Heads of State and Government have clearly indicated the importance they attach to concrete action in this area. The challenge is to translate this political wish into real action on the ground.

Effective tax systems require many things, such as good design, effective controls and strong administrations. These are elements that Member States need to reflect on, over and above the traditional Union concerns about cross-border issues on tax. I believe that we now have the opportunity, with the European Semester process this year, to put these issues clearly at the centre of the economic governance agenda, and I will be advocating this strongly in the coming months.

I have two important priorities. Firstly, I wish to ensure that the Commission’s report to the European Council in June provides a sound and realistic basis for further work. It is important to mobilise finance ministers to tackle the important issues concerning tax fraud and evasion. Secondly, I will, over the coming months, be developing my ideas for the initiative I am planning on tax havens and aggressive tax planning.

You have provided me today with an extensive list of concerns and ideas. Many of you referred to the issue of agreement with Switzerland, and I am looking forward to the efforts of the Danish Presidency to finalise this point and pave the way for the Commission to negotiate with Switzerland and to give our Member States the possibility to collect the money that they deserve.

Many of you spoke about issues of aggressive tax planning. This is also on the Commission’s agenda for this year, and we will put forward concrete initiatives on how to tackle this problem. On sharing good practices, I have to say that we have a specific structure for this: a tax policy group that was established by the Commission. In this forum we invite Member States to share their good practices, in order to be able to use these practices in other Member States.

Mr Bullmann raised the issue of the United States’ ability to fight against tax fraud. I would not agree that we are worse than the United States. Actually, we are working in very close cooperation with the United States in promoting standards of exchange of information around the globe, and I hope that this cooperation will provide good results, not only in our relationship with Switzerland but also with other third countries.

I will also be engaging with stakeholders on this issue and building on the current public consultation on cases of double non-taxation. The support of Parliament is essential if we are to progress, both in providing political leadership and in supporting appropriate Commission legislative initiatives.

To conclude, Mr President, honourable Members, Minister, I am pleased to have been able to contribute to today’s debate. I have appreciated your insights and I look forward to further opportunities to debate this important issue.

 
  
MPphoto
 

  Nicolai Wammen, formand for Rådet. − Hr. formand, ærede medlemmer, hr. kommissær! Jeg vil gerne takke for en spændende debat, som jeg mener tydeligt viser, at bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse er et spørgsmål, som både Rådet og Parlamentet og Kommissionen lægger stor vægt på. Jeg synes også, at de mange indlæg i dag har understreget den vægt, der med god grund lægges på dette emne.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke kommissær Šemeta for gennemgangen af Kommissionens indsats på dette område, og jeg vil gerne kvittere i forhold til udtalelserne omkring det danske formandskab. Vi sætter også meget stor pris på samarbejdet med kommissæren og med Kommissionen.

Som jeg startede med at sige i mit første indlæg, bliver en bred vifte af sager i øjeblikket forhandlet i Rådet, og jeg håber og forventer, at der vil være resultater at se i den nærmeste fremtid. Spørgsmålet omkring Schweiz er blevet rejst, og det danske formandskab presser på for, at der snart kan gives et mandat til at forhandle en aftale på plads med Schweiz.

Formandskabet vil i samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen og dette Parlament arbejde for at fremme processerne, og vi vil gøre vores bedste for at opnå fremskridt i de mange sager. Bl.a. håber vi på fremskridt inden for rentebeskatning - et emne, som har været diskuteret over en årrække, og hvor der er behov for betydelige fremskridt. Vi vil også gøre vores bedste for at leve op til anmodningen fra Det Europæiske Råd om at afrapportere til det om de fremskridt, der sker, inden udgangen af vores formandskab.

Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke dette Parlament for at sætte en meget vigtig sag på dagsordenen. Det danske formandskab vil sammen med Parlamentet og Kommissionen gøre vores yderste for, at bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesnyd kan blive sat højt på den europæiske dagsorden, og at der opnås resultater, således at alle bidrager med det, de skal, til vores fælles velfærd og vores fælles Europa.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem jeden(1) projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 110(2) Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w piątek o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. V současné době prožíváme období, kdy je boj proti finanční a hospodářské krizi veden především prostřednictvím úsporných opatření. Tato úsporná opatření pod heslem zvýšení konkurenceschopnosti vedou v konečném důsledku k postupnému odbourávání evropského sociálního modelu. V dnešní době potřebujeme jinou politiku, politiku zaměřenou na podporu růstu. Prostředky ve státních rozpočtech by se měly hledat především na příjmové straně. Jedná se zejména o zamezení daňovým únikům. Podle jednoho zajímavého výzkumu o evropské šedé ekonomice z pera britského daňového poradce pro naši skupinu vyplývá, že odhadem šedá ekonomika v EU představuje zhruba 18 % ekonomiky a pokud by se zdanila, přineslo by to dodatečných 864 miliard EUR. Boj proti daňovým únikům musí být společným úkolem EU. V této souvislosti podporuji usnesení Evropského parlamentu o výzvě k předkládání konkrétních opatření pro boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. EU on ollut hampaaton veroparatiisien edessä. Samoin ovat olleet myös muut kansainväliset toimijat, kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja maailman rikkaimmista maista koostuva G20-ryhmä.

Olen vaatinut Euroopan komissiota pikaisiin toimiin veronkierron nujertamiseksi. On hyvä, että komissio on nyt viimein myös esittänyt jotakin konkreettista. Komission ehdotus kaivannais- ja metsäteollisuuden alojen pörssiyhtiöiden maakohtaisesta tilinpäätösraportoinnista ei ole kuitenkaan riittävä. Tarvitaan parempia kirjanpitolakeja, joilla kaikki yritykset ja säätiöt velvoitetaan maakohtaiseen kirjanpitoon.

Olen tyytyväinen, että huomenna äänestettävä parlamentin kannanotto on parantunut matkan varrella. Ei ole järkeä pelkästään kritisoida EU:n jäsenmaiden ja kolmansien maiden välisiä sopimuksia. Esimerkiksi Saksan ja Sveitsin tuoreen veronvälttelyn torjuntaa koskevan sopimuksen arvioidaan tuovan Saksalle jopa kymmenen miljardin euron lisätulot ensi vuonna. On pyrittävä saamaan kaikki EU-maat sopimuksiin mukaan. Mutta jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, esimerkiksi 10 miljardiakin lisää verotuloja on jo paljon parempi kuin ei yhtään mitään.

 
  

(1) Patrz protokół.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου