Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 18. april 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Koordinering af de sociale sikringsordninger (forhandling)
 4.Spørgetid til Kommissionen
 5.Fisk som et fælles gode (skriftlig erklæring)
 6.Børn, der lider af Downs syndrom (skriftlig erklæring)
 7.Afstemningstid
  7.1.Koordinering af de sociale sikringsordninger (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Den Europæiske Unions tiltrædelse af traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (afstemning)
  7.3.Forslag til protokol vedrørende den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (godkendelse) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (afstemning)
  7.4.Forslag til protokol vedrørende den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (høring) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (afstemning)
  7.5.Samhørighedspolitikkens rolle i regionerne i EU's yderste periferi i forbindelse med Europa 2020-strategien (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (afstemning)
  7.6.Menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Jordan
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (afstemning)
  9.2.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Armenien (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Midler til at overvinde den økonomiske krise, navnlig i euroområdet (forhandling)
 14.Efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse (forhandling)
 15.Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (forhandling)
 16.Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (forhandling)
 17.Beskatning af energiprodukter og elektricitet (forhandling)
 18.Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1292 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4752 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik