Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 18 april 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Samordning av de sociala trygghetssystemen (debatt)
 4.Frågestund med frågor till kommissionen
 5.Fisk som en gemensam nytta (skriftlig förklaring)
 6.Barn med Downs syndrom (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  7.1.Samordning av de sociala trygghetssystemen (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (omröstning)
  7.3.Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (omröstning)
  7.4.Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (omröstning)
  7.5.Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (omröstning)
  7.6.De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Jordanien
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (omröstning)
  9.2.Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i euroområdet (debatt)
 14.Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt (debatt)
 15.Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (debatt)
 16.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (debatt)
 17.Beskattning av energiprodukter och elektricitet (debatt)
 18.Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1292 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4752 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy