Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

13. Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid