Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2192(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0056/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0056/2012

Keskustelut :

PV 19/04/2012 - 17
CRE 19/04/2012 - 17

Äänestykset :

PV 20/04/2012 - 10.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0144

Puheenvuorot
Torstai 19. huhtikuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen versio

17. Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun toimituksiin (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  předseda. − Dalším bodem je zpráva, kterou předkládá Filip Kaczmarek za Výbor pro rozvoj, týkající se převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z Komise a jeho dopad na poskytování pomoci (2011/2192(INI) (A7-0056/2012)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo!

Sprawozdanie, które Państwu prezentuję, dotyczy skutków decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną. Proces ten trwa od kilku lat i polega na przenoszeniu zarządzania z Brukseli do delegatur Unii Europejskiej w państwach korzystających z naszej pomocy rozwojowej. Długofalowym celem decentralizacji pomocy zewnętrznej, którą zarządza Komisja Europejska, jest zwiększenie skuteczności działań rozwojowych, ich szybkości i dokładności procedur zarządzania finansowego – m.in. dlatego sprawozdanie to było opiniowane przez Komisję Kontroli Budżetowej. Kolejnym celem jest zwiększenie jakości pomocy w krajach partnerskich.

Jestem przekonany, że zgodzą się Państwo z tym, że decentralizacyjne podejście do kwestii współpracy rozwojowej ma wiele plusów: sprawia np., że podejmowanie decyzji jest bliższe rzeczywistej sytuacji, bliższe bezpośrednim beneficjentom, jest skuteczniejsze pod względem operacyjnym oraz pod względem koordynacji i harmonizacji pracy różnych darczyńców. Jednocześnie podejście takie zapewnia odpowiedzialność na szczeblu lokalnym. Trzeba dodać, że decentralizacja zarządzania nie rozwiąże wszystkich problemów. W sprawozdaniu starałem się wskazać dodatkowe zadania, których zrealizowanie jest warunkiem niezbędnym, aby zwiększyć efektywność pomocy.

Pomoc zarządzana przez poszczególne delegatury nadal obejmuje bardzo szeroki zakres zbyt szerokich dziedzin. Dlatego tak ważna jest poprawa koordynacji między Unią Europejską, państwami członkowskimi i krajami partnerskimi, ale i również ulepszenie koordynacji działań na rzecz rozwoju oraz poprawy ich wydajności i skuteczności. Lepszy podział pracy, skoncentrowanie się na tych obszarach, w których Unia dysponuje przewagą konkurencyjną i rzeczywistą zdolnością budowania wartości dodanej, są odpowiednią drogą do zwiększenia skuteczności.

Decentralizacja obniża również koszty transakcyjne świadczonej pomocy – to dobrze, ale to nie jest jedyny sposób na redukcję tych kosztów. Jedną z takich metod jest wsparcie budżetowe, gdyż koncentruje się ono w większym stopniu na jakości pomocy, na partnerstwie i na potrzebach krajów beneficjentów.

Uważam też, że warto zwrócić uwagę na kilka kwestii istotnych dla zwiększenia skuteczności pomocy. W ostatnich latach zaobserwowano zmiany składu personelu delegatur, gdzie coraz większa liczba pracowników pełni funkcje polityczne i handlowe. Dlatego w sprawozdaniu wzywamy, aby w odniesieniu do personelu delegatur zapewniono odpowiednią równowagę między funkcjami obejmującymi zarządzanie pomocą a innymi funkcjami pełnionymi przez delegatury. Niepokojący jest również wysoki poziom fluktuacji kadr w delegacjach, ponieważ osłabia to ciągłość funkcjonowania instytucji, tzw. pamięć instytucjonalną, oraz negatywnie odbija się na skuteczności prowadzonych działań.

W sprawozdaniu ponownie wzywamy do wyznaczenia punktów kontaktowych ds. spójności polityki na rzecz rozwoju w każdej delegaturze, czego oczywistym celem jest skontrolowanie wpływu polityk Unii Europejskiej na dany kraj partnerski.

Jestem przekonany, że instrumenty finansowe Unii i Europejski Fundusz Rozwoju powinny w większym stopniu koncentrować się na kwestii zwalczania ubóstwa. Docelowa likwidacja ubóstwa jest zresztą głównym celem europejskiej współpracy rozwojowej, określonym w art. 208 Traktatu lizbońskiego. W projekcie sprawozdania podkreślamy też, że ani Komisja Europejska, ani państwa członkowskie nie powinny wykorzystywać obecnego kryzysu finansowego do uzasadniania podejścia skoncentrowanego na tym, aby uzyskać więcej za mniej, gdyż takie podejście oznacza m.in. zmniejszenie poziomu zatrudnienia w agencjach pomocy dwustronnej.

Proszę Państwa o poparcie sprawozdania i dziękuję za uwagę.

 
  
 

Zahájení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Raportul prezentat acum susţine modificările instituţionale adoptate prin Tratatul de la Lisabona. Astfel, reorganizarea Comisiei şi crearea serviciului diplomatic european stau la baza descentralizării unei părţi a politicii de dezvoltare. Gestionarea asistenţei externe de către delegaţii va fi mai bine adaptată necesităţilor reale, datorită contactului direct cu populaţia locală. Totodată, personalul din delegaţii trebuie să aibă o pregătire adecvată pentru gestionarea fondurilor, deoarece este vorba despre un nou tip de activitate pe care delegaţiile trebuie să îl realizeze. De asemenea, descentralizarea trebuie însoţită de o revizuire a activităţii celorlalte agenţii în domeniu. Astfel, se pot identifica în mod clar priorităţile pentru finanţare, precum şi situaţiile de finanţare dublă. Subliniez rolul jucat de autorităţile locale în înţelegerea mediului în care operează delegaţiile Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a eficácia da ajuda ao desenvolvimento é um tema da maior importância e há questões que vão muito além dos aspetos relacionados com a gestão, descentralizada ou não, para as delegações da Comissão, como bem referiu o relator. A questão da necessária coerência entre as políticas setoriais da União Europeia e os proclamados objetivos no domínio da ajuda ao desenvolvimento. A questão da tão necessária apropriação da ajuda, que exige um envolvimento grande do país, das suas autoridades, instituições e organizações sociais na conceção e na implementação das políticas. Neste domínio, a União Europeia deve apoiar genuinamente e não determinar, deve capacitar e não impor, deve respeitar as especificidades, as opções, a vontade soberana dos países em desenvolvimento, não deve perder de vista a importância da cooperação Sul-Sul que deve ser estimulada.

A ajuda ao desenvolvimento deve promover o desenvolvimento pleno e o aproveitamento pleno das potencialidades endógenas dos países em desenvolvimento e não perpetuar a sua dependência que faz com que uma parte substancial da ajuda hoje regresse aos países de origem por exemplo, sob a forma de aquisição de bens e serviços, entre outras formas.

 
  
 

(Konec vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Mr President, we welcome Mr Kaczmarek’s report and the report of the Court of Auditors, both of which show that the exercise of devolution of external assistance is bringing positive results. I believe that, thanks to devolution, EU aid is now being delivered better, closer and faster to the beneficiaries. Of course, in order to fully exploit the potential of devolution we need to ensure staffing levels for the future. This is an area in which cooperation with Parliament is very much needed.

Having said that, we are committed to improving what both the Court of Auditors report and Mr Kaczmarek’s report identified as the real issues. We should do more to measure the results of our aid in order to move towards a more result-oriented culture. Given the restraints of human resources, we need to concentrate these where there is an identified need, and we have identified additional needs in Africa and in neighbourhood delegations.

As has been mentioned, the question of turnover is a real issue, given that 40% of our employees are contract agents with three-year contracts. Increasing this ratio could create a real problem in the future. Therefore, in order to mitigate the problem of contract agents and the turnover of agents, we are working to move the contracts of contract agents from the headquarters to delegations once their contracts are over, and we would like to see six-year contracts rather than shorter ones in the future. We call on the rapporteur and Parliament to support our efforts to achieve this.

The new External Action Service is very important for the future. We have agreed on working arrangements in order to divide the work. In addition, the delegation heads will have great responsibility: not only will they act as authorising officers, they will also be responsible for the consistency of the service. However – and this is still clear – the Commission is, in principle, responsible for the implementation of the budget, and the Commission is fully accountable to Parliament in this area.

To sum up, devolution is a positive development. We are ready to follow the advice and instructions set out in the Court of Auditors report and in Mr Kaczmarek’s report in order to make it even better in the future.

 
  
MPphoto
 

  předseda. − Tímto je bod uzavřen.

Hlasování se bude konat v pátek 20. dubna 2012 ve 12:00 hodin.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. I believe that the EU should play a leading role in the fight against poverty; however, I fear that the EU has lost sight of the objectives of international development. I am particularly concerned about the emphasis placed on how quickly the EU spends its money. Aid is not just about offloading millions of euros from the EU balance-sheet into the accounts of developing countries’ governments. While general and sectoral budget support may be efficient, we need to ask ourselves is it really effective? Is money spent on the most vulnerable members of society? Is the system of checks and balances sufficient to ensure that EU aid is reaching those who need it the most? EU assistance must be of actual value. Delegations should focus on how many people they have helped rather than how many euros they have spent. The British public are generous and open-hearted and wish to help their fellow man. International development gets a bad press when money is wasted or, worse, misappropriated. In order to reassure taxpayers that their money is well spent, the EU needs to do less better and realise that aid is more about how you spend rather than how much you spend.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö