Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 4.Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (rozprava)
 5.Obchod s lidmi (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (hlasování)
  6.2.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (hlasování)
  6.3.Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  6.4.Stanovisko Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (B7-0200/2012) (hlasování)
  6.5.Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
  6.6.Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (hlasování)
  6.7.Zdanění energetických produktů a elektřiny (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (hlasování)
  6.8.Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (B7-0203/2012) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (rozprava)
 11.Biometrické cestovní pasy
 12.Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (rozprava)
 13.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 14.Co si představit pod „místní výrobou“ potravin? (rozprava)
 15.Situace migrantů v Řecku (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financování projektu ITER (rozprava)
 17.Převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z Komise a jeho dopad na poskytování pomoci (krátké přednesení)
 18.Modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (krátké přednesení)
 19.Konkurenceschopný jednotný digitální trh – elektronická správa jako průkopnický čin (krátké přednesení)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1498 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5493 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí