Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 19. huhtikuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus (keskustelu)
 5.Ihmiskauppa (keskustelu) (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (äänestys)
  6.2.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Liberian vapaaehtoinen kumppanuussopimus (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (äänestys)
  6.3.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitetut riskinjakovälineet (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  6.4.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B7-0200/2012) (äänestys)
  6.5.Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (äänestys)
  6.6.Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (äänestys)
  6.7.Energiatuotteiden verotus (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (äänestys)
  6.8.Konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (B7-0203/2012) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen (keskustelu)
 11.Biometriset passit
 12.Epäsuotuisten alueiden rajaaminen YMP:n uudistuksen yhteydessä (keskustelu)
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 14.Mitä on "paikallisesti tuotettu" ruoka? (keskustelu)
 15.Maahanmuuttajien tilanne Kreikassa (keskustelu)
 16.Lisätalousarvioesitys nro 1/2012: ITERin rahoitus (keskustelu)
 17.Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun toimituksiin (lyhyt esittely)
 18.Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen (lyhyt esittely)
 19.Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat - kärjessä sähköiset viranomaispalvelut (lyhyt esittely)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1498 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5493 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö