Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 19 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui (diskusijos)
 5.Prekyba žmonėmis (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.ES ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojama mediena ir medienos produktais (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (balsavimas)
  6.2.ES ir Liberijos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (balsavimas)
  6.3.Rizikos pasidalijimo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  6.4.Teisingumo Teismo nuomonė dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui atitikties Sutartims (B7-0200/2012) (balsavimas)
  6.5.JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (balsavimas)
  6.6.Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių bazė (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (balsavimas)
  6.7.Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (balsavimas)
  6.8.Raginimas imtis konkrečių veiksmų, kovojant su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu (B7-0203/2012) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos (diskusijos)
 11.Biometriniai pasai
 12.Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽŪP reformą (diskusijos)
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 14.Kas yra vietoje pagaminti maisto produktai? (diskusijos)
 15.Migrantų padėtis Graikijoje (diskusijos)
 16.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas (diskusijos)
 17.Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui (trumpas pristatymas)
 18.Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas (trumpas pristatymas)
 19.Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė (trumpas pristatymas)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1498 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5493 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika