Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 4.ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam (debates)
 5.Cilvēku tirdzniecība (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (balsošana)
  6.2.Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Libēriju par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (balsošana)
  6.3.Riska dalīšanas instruments dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  6.4.Eiropas Savienības Tiesas atzinums par to, vai Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam ir saderīgs ar Līgumiem (B7-0200/2012) (balsošana)
  6.5.ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (balsošana)
  6.6.Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (balsošana)
  6.7.Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (balsošana)
  6.8.Aicinājums veikt konkrētus pasākumus, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (B7-0203/2012) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (debates)
 11.Biometriskās pases
 12.Mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšana saistībā ar KLP reformu (debates)
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 14.Kas ir „vietējā ražojuma” pārtika? (debates)
 15.Migrantu stāvoklis Grieķijā (debates)
 16.Budžeta grozījuma Nr. 1/2012 projekts — ITER finansēšana (debates)
 17.Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekme uz atbalsta sniegšanu (īss izklāsts)
 18.Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācija (īss izklāsts)
 19.Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus: e-pārvalde kā virzītājspēks (īss izklāsts)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1498 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5493 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika