Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 19 april 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 4.Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (debat)
 5.Mensenhandel (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de EU (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (stemming)
  6.2.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de EU (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (stemming)
  6.3.Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  6.4.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (B7-0200/2012) (stemming)
  6.5.Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (stemming)
  6.6.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (stemming)
  6.7.Belasting van energieproducten en elektriciteit (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (stemming)
  6.8.Oproep tot concrete bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking (B7-0203/2012) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (debat)
 11.Biometrische paspoorten
 12.Afbakening van probleemgebieden in het kader van de hervorming van het GLB (debat)
 13.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 14.Wat zijn "lokaal geproduceerde" voedingsmiddelen? (debat)
 15.Situatie van migranten in Griekenland (debat)
 16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012: financiering van ITER (debat)
 17.Impact op de steunverlening van de deconcentratie van het externesteunbeheer van de Commissie (korte presentatie)
 18.Modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen (korte presentatie)
 19.Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt (korte presentatie)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1498 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5493 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid