Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 4.Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (debata)
 5.Handel ludźmi (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (głosowanie)
  6.2.Dobrowolna umowa o partnerstwie między UE a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (głosowanie)
  6.3.Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  6.4.Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (B7-0200/2012) (głosowanie)
  6.5.Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (głosowanie)
  6.6.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (głosowanie)
  6.7.Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (głosowanie)
  6.8.Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (B7-0203/2012) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka (debata)
 11.Paszporty biometryczne
 12.Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (debata)
 13.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 14.Czym jest żywność „produkowana na miejscu”? (debata)
 15.Sytuacja migrantów w Grecji (debata)
 16.Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER (debata)
 17.Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy (krótka prezentacja)
 18.Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (krótka prezentacja)
 19.Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (krótka prezentacja)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1498 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5493 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności