Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 19 aprilie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acordul dintre SUA și UE privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (dezbatere)
 5.Traficul cu ființe umane (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Acordul de parteneriat voluntar dintre UE și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu lemn şi produse derivate care intră în UE (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (vot)
  6.2.Acordul de parteneriat voluntar dintre UE și Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (vot)
  6.3.Instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  6.4.Avizul Curţii de Justiţie referitor la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (B7-0200/2012) (vot)
  6.5.Acordul dintre SUA și UE privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (vot)
  6.6.Baza fiscală consolidată comună a societăților (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (vot)
  6.7.Impozitarea produselor energetice și a electricității (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (vot)
  6.8.Apel pentru soluții concrete de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale (B7-0203/2012) (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
 10.Aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dezbatere)
 11.Pașapoartele biometrice
 12.Delimitarea zonelor defavorizate în contextul reformei PAC (dezbatere)
 13.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 14.Ce înseamnă termenul de alimente "produse la nivel local"? (dezbatere)
 15.Situaţia migranţilor din Grecia (dezbatere)
 16.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012: finanţarea ITER (dezbatere)
 17.Impactul deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenţei externe (prezentare succintă)
 18.Modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa (prezentare succintă)
 19.O piață unică digitală competitivă - guvernarea electronică, un vârf de lance (prezentare succintă)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (1498 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5493 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate