Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 19. apríla 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA (rozprava)
 5.Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (hlasovanie)
  6.2.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libériou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (hlasovanie)
  6.3.Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  6.4.Stanovisko Súdneho dvora o zlučiteľnosti Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických so zmluvami (B7-0200/2012) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
  6.6.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (hlasovanie)
  6.7.Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (hlasovanie)
  6.8.Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom (B7-0203/2012) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach (rozprava)
 11.Biometrické pasy
 12.Vymedzenie znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP (rozprava)
 13.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 14.Čo si predstaviť pod potravinami „miestnej výroby“? (rozprava)
 15.Situácia migrantov v Grécku (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER (rozprava)
 17.Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci (stručná prezentácia)
 18.Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (stručná prezentácia)
 19.Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila (stručná prezentácia)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1498 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5493 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia