Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 19. april 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Sporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost (razprava)
 5.Trgovina z ljudmi (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (glasovanje)
  6.2.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Liberijo o izvrševanju gozdarske zakonodaje, upravljanju in trgovanju pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (glasovanje)
  6.3.Instrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  6.4.Mnenje Sodišča o skladnosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost s pogodbama (B7-0200/2012) (glasovanje)
  6.5.Sporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  6.6.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (glasovanje)
  6.7.Obdavčitev energentov in električne energije (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (glasovanje)
  6.8.Poziv h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam (B7-0203/2012) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (razprava)
 11.Biometrični potni listi
 12.Razmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike (razprava)
 13.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 14.Kaj je lokalno pridelana hrana? (razprava)
 15.Razmere migrantov v Grčiji (razprava)
 16.Predlog spremembe proračuna št. 1/2012: financiranje odbora ITER (razprava)
 17.Učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči Komisije na dostavo pomoči (kratka predstavitev)
 18.Posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (kratka predstavitev)
 19.Konkurenčen enotni digitalni trg – e-uprava kot vodilna sila (kratka predstavitev)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1498 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5493 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov