Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Vrijdag 20 april 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0057/2012

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Voorzitter, commissaris, een modern en slagvaardig hoger onderwijs is cruciaal voor de toekomst van Europa. Tegen 2020 zal minimaal één op de drie jobs in de EU een hogere opleiding vereisen. Vandaag studeren gemiddeld maar één op de vier jongeren af aan een hogeschool of universiteit. We moeten dus een grote inhaalslag in gang zetten.

Parallel moeten we veel meer inzetten op grensoverschrijdende studies: onze nieuwe ambitie is dat tegen 2020 20% van alle studenten een deel van hun studie of opleiding in het buitenland afmaakt. Een verdubbeling tegenover vandaag. Er is dus werk aan de winkel.

Tot slot nog dit: ondanks de kritiek op het nieuwe model van ranking voor het hoger onderwijs, denk ik toch dat we dit U-multirank-systeem op z'n minst een kans moeten geven. Alleen al, omdat het uitgaat van de noden van de student, en niet van het prestige van de onderwijsinstelling.

Het is in elk geval een frisse aanpak. Onderwijs gaat over veel meer dan alleen maar beschikbare budgetten voor R&D en het aantal publicaties in gereputeerde tijdschriften. We steunen de Commissie in dit project en kijken met belangstelling uit naar het eindresultaat dat tegen de zomer moet voorliggen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid