Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Петък, 20 април 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Положението в Мали (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Положението в Бирма/Мианмар (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Жените и изменението на климата (разискване)
 7.Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (разискване)
 8.Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (A7-0097/2012 - Francesca Balzani) (гласуване)
  10.2.Модернизиране на системите за висше образование в Европа (A7-0057/2012 - László Tőkés) (гласуване)
  10.3.Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (A7-0083/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (гласуване)
  10.4.Положението в Мали (B7-0201/2012) (гласуване)
  10.5.Положението в Бирма/Мианмар (B7-0202/2012) (гласуване)
  10.6.Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (B7-0214/2012) (гласуване)
  10.7.Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (A7-0056/2012 - Filip Kaczmarek) (гласуване)
  10.8.Жените и изменението на климата (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (гласуване)
  10.9.Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (A7-0101/2012 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  10.10.Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда (A7-0048/2012 - Jo Leinen) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 16.График на следващите заседания: вж. протоколи
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (778 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2891 kb)
Правна информация - Политика за поверителност