Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Fredag den 20. april 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Situationen i Mali (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Situationen i Burma (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Kvinder og klimaændringer (forhandling)
 7.Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (forhandling)
 8.Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Afstemningstid
  10.1.Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER (A7-0097/2012 - Francesca Balzani) (afstemning)
  10.2.Modernisering af Europas videregående uddannelser (A7-0057/2012 - László Tőkés) (afstemning)
  10.3.Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids (A7-0083/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)
  10.4.Situationen i Mali (B7-0201/2012) (afstemning)
  10.5.Situationen i Burma (B7-0202/2012) (afstemning)
  10.6.Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (B7-0214/2012) (afstemning)
  10.7.Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (A7-0056/2012 - Filip Kaczmarek) (afstemning)
  10.8.Kvinder og klimaændringer (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (afstemning)
  10.9.Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (A7-0101/2012 - Gerben-Jan Gerbrandy) (afstemning)
  10.10.Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (A7-0048/2012 - Jo Leinen) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 14.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 17.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (778 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2891 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik