Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η κατάσταση στο Μαλί (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η κατάσταση στη Βιρμανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Γυναίκες και κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 7.Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (συζήτηση)
 8.Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (συζήτηση)
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2012: χρηματοδότηση του ITER (A7-0097/2012 - Francesca Balzani) (ψηφοφορία)
  10.2.Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (A7-0057/2012 - László Tőkés) (ψηφοφορία)
  10.3.Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος (A7-0083/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  10.4.Η κατάσταση στο Μαλί (B7-0201/2012) (ψηφοφορία)
  10.5.Η κατάσταση στη Βιρμανία (B7-0202/2012) (ψηφοφορία)
  10.6.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0214/2012) (ψηφοφορία)
  10.7.Επιπτώσεις που έχει στην παράδοση της βοήθειας η αποκεντρωμένη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής (A7-0056/2012 - Filip Kaczmarek) (ψηφοφορία)
  10.8.Γυναίκες και κλιματική αλλαγή (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (ψηφοφορία)
  10.9.Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (A7-0101/2012 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)
  10.10.Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (A7-0048/2012 - Jo Leinen) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (778 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2891 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου