Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Reede, 20. aprill 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Olukord Malis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Olukord Birmas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Naised ja kliimamuutus (arutelu)
 7.Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (arutelu)
 8.Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine (A7-0097/2012 - Francesca Balzani) (hääletus)
  10.2.Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine (A7-0057/2012 - László Tőkés) (hääletus)
  10.3.E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud (A7-0083/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (hääletus)
  10.4.Olukord Malis (B7-0201/2012) (hääletus)
  10.5.Olukord Birmas (B7-0202/2012) (hääletus)
  10.6.Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (B7-0214/2012) (hääletus)
  10.7.Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele (A7-0056/2012 - Filip Kaczmarek) (hääletus)
  10.8.Naised ja kliimamuutus (A7-0049/2012 - Nicole Kiil-Nielsen) (hääletus)
  10.9.Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (A7-0101/2012 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  10.10.Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (A7-0048/2012 - Jo Leinen) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 15.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (778 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2891 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika