Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 10. toukokuuta 2012 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Merirosvous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 8.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 9.Vastuuvapaus 2010 (keskustelu)
 10.Muuta
 11.Eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukeminen (kirjallinen kannanotto)
 12.Äänestykset
  12.1.Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  12.2.Venäjältä tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevat rajoitukset (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (äänestys)
  12.3.Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (äänestys)
  12.4.Corneliu Vadim Tudorin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  12.5.Alueelliset lentokentät ja ilmailupalvelut (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (äänestys)
  12.6.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, pääluokka III, komissio (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  12.7.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausmenettelyssä (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  12.8.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (äänestys)
  12.9.Vastuuvapaus 2010: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (äänestys)
  12.10.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, neuvosto (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.11.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tuomioistuin (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.12.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, tilintarkastustuomioistuin (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.13.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, talous- ja sosiaalikomitea (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.14.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, alueiden komitea (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.15.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan oikeusasiamies (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.16.Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  12.17.Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.18.Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.19.Vastuuvapaus 2010: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.20.Vastuuvapaus 2010: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.21.Vastuuvapaus 2010: yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.22.Vastuuvapaus 2010: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.23.Vastuuvapaus 2010: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.24.Vastuuvapaus 2010: Euroopan kemikaalivirasto (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.25.Vastuuvapaus 2010: Euroopan ympäristökeskus (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.26.Vastuuvapaus 2010: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.27.Vastuuvapaus 2010: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.28.Vastuuvapaus 2010: Euroopan lääkevirasto (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.29.Vastuuvapaus 2010: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.30.Vastuuvapaus 2010: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.31.Vastuuvapaus 2010: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.32.Vastuuvapaus 2010: Euroopan rautatievirasto (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.33.Vastuuvapaus 2010: Euroopan koulutussäätiö (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.34.Vastuuvapaus 2010: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.35.Vastuuvapaus 2010: Euratomin hankintakeskus (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.36.Vastuuvapaus 2010: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.37.Vastuuvapaus 2010: Eurojust (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.38.Vastuuvapaus 2010: Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.39.Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.40.Vastuuvapaus 2010: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.41.Vastuuvapaus 2010: Euroopan GNSS-virasto (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.42.Vastuuvapaus 2010: ARTEMIS – sulautetut tietotekniikkajärjestelmät (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.43.Vastuuvapaus 2010: Clean Sky – ilmailu ja ympäristö (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.44.Vastuuvapaus 2010: ENIAC-yhteisyritys (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.45.Vastuuvapaus 2010: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.46.Vastuuvapaus 2010: innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.47.Vastuuvapaus 2010: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei)
  12.48.Vastuuvapaus 2010: SESAR-yhteisyritys (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  12.49.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen - Petostentorjunta - Vuosikertomus 2010 (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (äänestys)
  12.50.Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (äänestys)
  12.51.Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (äänestys)
  12.52.Työjärjestyksen 87 a ja 88 artiklan muuttaminen (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (äänestys)
  12.53.Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki (Rooma II) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  12.54.Kauppa- ja investointistrategia eteläisen Välimeren aluetta varten arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (äänestys)
  12.55.Olennaisesti biologisten menetelmien patentointi (B7-0228/2012) (äänestys)
  12.56.Merirosvous (B7-0226/2012) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Poslanecký mandát
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2071 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (6498 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö