Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 10 maja 2012 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu: patrz protokól: Patrz protokól
 3.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Piractwo morskie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 8.Przesunięcie środków: patrz protokół
 9.Absolutorium za rok 2010 (debata)
 10.Sprawy różne
 11.Wsparcie dla ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych (pisemne oświadczenie)
 12.Głosowanie
  12.1.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  12.2.Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (głosowanie)
  12.3.Elektroniczna publikacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (głosowanie)
  12.4.Wniosek o obronę immunitetu parlamentarnego Corneliu Vadima Tudora (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  12.5.Regionalne lotniska i usługi lotnicze w UE (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (głosowanie)
  12.6.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, sekcja 3, Komisja (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  12.7.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2010 (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  12.8.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Parlament Europejski (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (głosowanie)
  12.9.Absolutorium za rok 2010: VIII, IX i X Europejski Fundusz Rozwoju (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (głosowanie)
  12.10.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Rada (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.11.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.12.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Trybunał Obrachunkowy (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.13.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.14.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Komitet Regionów (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.15.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.16.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  12.17.Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.18.Absolutorium za rok 2010: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.19.Absolutorium za rok 2010: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.20.Absolutorium za rok 2010: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.21.Absolutorium za rok 2010: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.22.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.23.Absolutorium za rok 2010: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CEPCM) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.24.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Chemikaliów (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.25.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Ochrony Środowiska (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.26.Absolutorium za rok 2010: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.27.Absolutorium za rok 2010: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.28.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Leków (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.29.Absolutorium za rok 2010: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.30.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.31.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.32.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Kolejowa (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.33.Absolutorium za rok 2010: Europejska Fundacja Kształcenia (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.34.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.35.Absolutorium za rok 2010: Agencja Dostaw Euratomu (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.36.Absolutorium za rok 2010: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.37.Absolutorium za rok 2010: EUROJUST (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.38.Absolutorium za rok 2010: Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.39.Absolutorium za rok 2010: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.40.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.41.Absolutorium za rok 2010: Agencja Europejskiego GNSS (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.42.Absolutorium za rok 2010: ARTEMIS - systemy wbudowane (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.43.Absolutorium za rok 2010: „Czyste niebo” - Lotnictwo i środowisko (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.44.Absolutorium za rok 2010: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.45.Absolutorium za rok 2010: Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.46.Absolutorium za rok 2010: Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.47.Absolutorium za rok 2010: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei)
  12.48.Absolutorium za rok 2010: Wspólne przedsięwzięcie SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  12.49.Ochrona finansowych interesów UE - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2010 (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (głosowanie)
  12.50.Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (głosowanie)
  12.51.Wywóz i przywóz niebezpiecznych substancji chemicznych (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (głosowanie)
  12.52.Zmiana art. 87a i 88 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (głosowanie)
  12.53.Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  12.54.Strategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (głosowanie)
  12.55.Opatentowanie podstawowych procesów biologicznych (B7-0228/2012) (głosowanie)
  12.56.Piractwo morskie (B7-0226/2012) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 17.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2071 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6498 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności