Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 10. maj 2012 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sestava parlamenta: gl. zapisnik
 3.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Pomorsko piratstvo (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 9.Razrešnica 2010 (razprava)
 10.Razno
 11.Podpora uvedbi evropskega dneva spomina na pravične (pisna izjava)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  12.2.Omejitve za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (glasovanje)
  12.3.Elektronska izdaja Uradnega lista Evropske unije (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (glasovanje)
  12.4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Cornelia Vadima Tudorja (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  12.5.Regionalna letališča in storitve zračnega prevoza (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (glasovanje)
  12.6.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Oddelek III, Komisija (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  12.7.Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2010 (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  12.8.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski parlament (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (glasovanje)
  12.9.Razrešnica 2010: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (glasovanje)
  12.10.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Svet (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.11.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Sodišče EU (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.12.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Računsko sodišče (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.13.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Ekonomsko-socialni odbor (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.14.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Odbor regij (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.15.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.16.Razrešnica 2010: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  12.17.Razrešnica 2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.18.Razrešnica 2010: Prevajalski center za organe Evropske unije (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.19.Razrešnica 2010: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.20.Razrešnica 2010: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.21.Razrešnica 2010: Evropska agencija za nadzor ribištva (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.22.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.23.Razrešnica 2010: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.24.Razrešnica 2010: Evropska agencija za kemikalije (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.25.Razrešnica 2010: Evropska agencija za okolje (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.26.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost hrane (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.27.Razrešnica 2010: Evropski inštitut za enakost med spoloma (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.28.Razrešnica 2010: Evropska agencija za zdravila (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.29.Razrešnica 2010: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.30.Razrešnica 2010: Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.31.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.32.Razrešnica 2010: Evropska železniška agencija (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.33.Razrešnica 2010: Evropska fundacija za usposabljanje (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.34.Razrešnica 2010: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.35.Razrešnica 2010: Agencija za oskrbo Euratom (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.36.Razrešnica 2010: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.37.Razrešnica 2010: Eurojust (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.38.Razrešnica 2010: Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.39.Razrešnica 2010: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.40.Razrešnica 2010: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.41.Razrešnica 2010: Agencija za evropski GNSS (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.42.Razrešnica 2010: ARTEMIS - Vgrajeni računalniški sistemi (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.43.Razrešnica 2010: ČISTO NEBO - Aeronavtika + Okolje (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.44.Razrešnica 2010: Skupno podjetje ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.45.Razrešnica 2010: gorivne celice in vodik (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.46.Razrešnica 2010: pobuda za inovativna zdravila (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.47.Razrešnica 2010: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei)
  12.48.Razrešnica 2010: Skupno podjetje SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  12.49.Zaščita finančnih interesov Evropske unije - boj proti goljufijam - letno poročilo 2010 (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (glasovanje)
  12.50.Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (glasovanje)
  12.51.Izvoz in uvoz nevarnih kemikalij (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (glasovanje)
  12.52.Sprememba členov 87a in 88 Poslovnika Evropskega parlamenta (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (glasovanje)
  12.53.Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  12.54.Trgovinska in naložbena strategija za južno Sredozemlje po arabski pomladi (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (glasovanje)
  12.55.Patentiranje osnovnih bioloških postopkov (B7-0228/2012) (glasovanje)
  12.56.Pomorsko piratstvo (B7-0226/2012) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): gl. zapisnik
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 18.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 19.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (2071 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6498 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov