Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Μαΐου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πρόσβαση των ΜΜΕ στα διαρθρωτικά ταμεία - Αξιολόγηση του ορισμού της ΜΜΕ
 5.Η κατάσταση στην Ουκρανία και η περίπτωση της Γιούλια Τιμοσένκο (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (A7-0440/2011 - Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  6.2.Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0143/2012 - Rita Borsellino) (ψηφοφορία)
  6.3.Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (ψηφοφορία)
  6.4.Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών (A7-0155/2012 - María Irigoyen Pérez) (ψηφοφορία)
  6.5.Έκδοση κερμάτων ευρώ (A7-0439/2011 - Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  6.6.Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (A7-0153/2012 - Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  6.7.Μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020 (A7-0138/2012 - Emine Bozkurt) (ψηφοφορία)
  6.8.Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (A7-0148/2012 - Zita Gurmai) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Προετοιμασία της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής - Επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
 11.Η καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 13.ΕΕ - Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο; (συζήτηση)
 14.Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1405 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5280 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου