Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 23 май 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Обща система на данък върху финансовите сделки (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Обща система на данък върху финансовите сделки (продължение на разискването)
 6.Правото на разследване на Европейския парламент (разискване)
 7.Декларация на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (A7-0449/2011 - Raül Romeva i Rueda) (гласуване)
  8.2.Ускорено въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (преработен текст) (A7-0034/2012 - Dominique Riquet) (гласуване)
  8.3.Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мозамбик (A7-0147/2012 - Dolores García-Hierro Caraballo) (гласуване)
  8.4.Обща система на данък върху финансовите сделки (A7-0154/2012 - Anni Podimata) (гласуване)
  8.5.ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията? (A7-0141/2012 - Marielle de Sarnez) (гласуване)
  8.6.Правото на разследване на Европейския парламент (A7-0352/2011 - David Martin) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Судан и Южен Судан (разискване)
 12.Гвинея-Бисау (разискване)
 13.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 15.Европа за ефективно използване на ресурсите  (разискване)
 16.Инициатива „Възможности за младежта“ (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1199 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4542 kb)
Правна информация - Политика за поверителност