Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 24 май 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Борба с хомофобията в Европа (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (разискване)
 6.Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария (разискване)
 7.Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави (разискване)
 8.Състав на Парламента: вж. протокола
 9.Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни (писмена декларация)
 10.Време за гласуване
  10.1.Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави (A7-0157/2012 - Metin Kazak) (гласуване)
  10.2.Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко (B7-0235/2012) (гласуване)
  10.3.Борба с хомофобията в Европа (B7-0234/2012) (гласуване)
  10.4.Европа за ефективно използване на ресурсите  (A7-0161/2012 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  10.5.Инициатива „Възможности за младежта“ (B7-0233/2012) (гласуване)
  10.6.Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (A7-0160/2012 - Edit Bauer) (гласуване)
  10.7.Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария (B7-0248/2012) (гласуване)
 11.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 12.Обяснение на вот
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  15.1.Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човека
  15.2.Азербайджан
  15.3.Положението на бежанците от Северна Корея
 16.Време за гласуване
  16.1.Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човека (B7-0239/2012) (гласуване)
  16.2.Азербайджан (B7-0252/2012) (гласуване)
  16.3.Положението на бежанците от Северна Корея (B7-0241/2012) (гласуване)
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Състав на Парламента: вж. протокола
 19.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 20.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 22.График на следващите заседания: вж. протокола
 23.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (917 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3271 kb)
Правна информация - Политика за поверителност