Voltar ao portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (seleccionado)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Este documento não está disponível na sua língua. Para o consultar, pode escolher uma das línguas disponíveis na barra de línguas.

 Index 
 Texto integral 
Debatten
Maandag 11 juni 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (debat)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). - Voorzitter, collega's, commissaris, goedenavond, een vrijhandelsovereenkomst - we zijn het er allemaal over eens - kan een zegen zijn voor de economie en ook voor de welvaart van de bevolking aan beide zijden van de overeenkomst. Maar er kunnen ook zware schaduwzijden zijn, en er kunnen sectoren zijn, ook in Europa, commissaris, die zwaar bloeden bij dergelijke overeenkomsten.

Dat was en is vandaag ook het geval bij de vrijhandelsovereenkomst die wij hebben afgesloten met Zuid-Korea. Die overeenkomst heeft een nefaste invloed op de Europese automobielindustrie. Dat de Europese autoconstructeurs hun auto's onvoldoende kunnen afzetten in Zuid-Korea, heeft niets te maken met een gebrek aan innovatie of een gebrek aan concurrentiekracht. Integendeel, het heeft alles te maken met de hardnekkig voortbestaande niet-tarifaire handelsbelemmeringen in Zuid-Korea, met een manifest gebrek aan een gelijk speelveld dus. De afschrikking via de zogenaamde safe guard clauses, de vrijwaringsclausules, schijnen ook in dit geval duidelijk niet te werken.

We mogen stellen, commissaris, dat we ons een herhaling hiervan niet kunnen veroorloven, een herhaling van een dergelijk scenario in het geval van Japan. Collega Lange heeft er héél duidelijk naar verwezen - en ik ben het 100% met hem eens - dat de Japanners, net als de Zuid-Koreanen, uiterst bedreven zijn in het opzetten, onderhouden en continueren van dergelijke niet-tarifaire regeltjes. Met name de technische standaardisatie, waar ze op een heel andere golflengte zitten en veel minder voluntaristisch zijn dan wij in de Europese Unie, is daarbij cruciaal. Er zijn ook andere niet-tarifaire belemmeringen, bijvoorbeeld van fiscale aard, van milieutechnische aard, enzovoort.

Dat moeten we toch heel duidelijk uitklaren in het kader van de scope voordat we aan de onderhandelingen beginnen. Ik hoop dat u bereid bent dat toe te zeggen. Ik denk dat we mogen zeggen dat de Europese auto-industrie niet opnieuw het slachtoffer mag worden van een globale deal - in dit geval met Tokio -, een deal waarbij natuurlijk wordt gegeven en genomen. We worden vandaag in Europa op het vlak van de auto-industrie geconfronteerd met een feitelijke overcapaciteit, met mogelijke bijkomende herstructureringen en bijkomende problemen die zullen ontstaan ten gevolge van deze onevenwichtige deal met Japan en die we natuurlijk kunnen missen vandaag.

Kortom, commissaris, een toekomstige FTA met Japan kan alléen op voorwaarde dat we spijkerharde garanties, spijkerharde vrijwaringsclausules hebben, dat er een gelijkwaardig speelveld komt in de industriële sectoren, met name met betrekking tot de autosector. Dit staat ook in het CARS 21-rapport, dat de Commissie vorige week zeer recent is overeengekomen met de autoconstructeurs. Ik stel voor dat we dit akkoord op dat vlak meticuleus uitvoeren.

 
Aviso legal - Política de privacidade