Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 11 juni 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

7. Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid