Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2012/2029(INI)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A7-0168/2012

Eingereichte Texte :

A7-0168/2012

Aussprachen :

PV 11/06/2012 - 25
CRE 11/06/2012 - 25

Abstimmungen :

PV 12/06/2012 - 6.8
CRE 12/06/2012 - 6.8
Erklärungen zur Abstimmung
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2012)0238

Ausführliche Sitzungsberichte
Montag, 11. Juni 2012 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

25. Energiepolitische Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der EU (kurze Darstellung)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dnia jest krótka prezentacja sprawozdania sporządzonego przez Edit Herczog w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: strategiczne podejście do bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych dostaw energii (2012/2029(INI)) (A7-0168/2012).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, előadó. − Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Egy gyorsan változó világban, egy gyorsan változó Európában kell az energiát hosszú távon biztosítani az EU lakosságának és vállalkozásainak. A folyamatos energiaellátás, a digitális gazdaság és társadalom korában, ha lehet, még fontosabbá váltak. Globális kihívás, hogy az energia kérdése ne eredményezzen feszültséget vagy konfliktust a világban egyes országok között. Globális szinten versenyez az Európai Unió is a gyorsan fejlődő, nagy létszámú gazdaságokkal Az EU függősége egyre nő a fosszilis energiahordozókban gazdag országokkal és a tranzitországokkal szemben. Az Európai Unió belső válaszai, a piacok összekapcsolása, a hatékonyságnövelés és a megújulók teljes körű kiaknázása mellett érdemes az EU határain túlnyúlóan is áttekinteni lehetséges közös politikánkat.

A következőket érdemes megfontolni: bár jelenlegi energiakapcsolataink főleg kelet és dél irányában találhatóak, a jövőben a Föld minden térsége bekapcsolódik az energiapiacokra. Ezért politikánkat öt kontinens, három óceán és a sarkkörök irányába is ki kell dolgoznunk. Az összekapcsolt energiahálózatok növelik az EU alkuképességét, de csak akkor, hogyha olyan intézményi struktúrát hozunk létre, ami nem engedi, hogy a tagállamokat egymás ellen kijátszhassák. Ezért javasoljuk, hogy a tanácsüléseken a biztos és a high representativ jelenlétében rendszeresen vitassák meg a kérdést. Javasoljuk továbbá, hogy egy közös adatbázis segítse a legjobb szerződések megkötését, és ezért felkérjük a Bizottságot a törvény kidolgozására.

Az energiaszektorban a beruházások és a beruházások létrehozásának sebessége különös fontosságúak, ezért a döntéshozatalt érdemes optimalizálni. Javasoljuk, hogy az Európai Unió energiaügyi biztosa a közös energiaprojektekben a mostaninál nagyobb és egyértelműbb mandátumot kapjon bizonyos kérdések tárgyalásakor.

Az energiapiacon nem csak nyersanyag-, hanem technológiai függésről is beszélünk. Ebben az Európai Unió sok területen vezető pozícióban van. Ugyanígy igaz ez a törvényalkotásra és a szabványosításra is. El kell érnünk, hogy a szomszédos régiók, és akár távoliabbak is a mi törvényalkotásunkat, a mi döntéshozatali mechanizmusainkat tekintsék saját maguk számára mintának, amikor ők ilyen törvényeket készítenek. Ez utóbbi kiemelten fontos környezeti, biztonsági és a foglalkoztatási szabályok betartásában, mert azt látjuk, hogy esetenként tisztességtelen hátrányba kerülnek az Európai Unió vállalkozásai a külső szereplőkkel szemben, hogyha ezekben nem sikerül elérnünk, hogy hasonló mértéktartás jellemezze őket. Nagyon fontos tehát, hogy a nemzetközi szervezeteken keresztül folytassuk a szabályok kidolgozását, és elérjük, hogy a végrehajtásuk is rendben legyen. Mi nagyban támogatjuk a Bizottság, az energiaügyi biztos úr által előterjesztett javaslatot, és ezt szerettük volna továbbfejleszteni saját munkánk során.

Szeretném megköszönni az árnyék-jelentéstévőknek az aktív és hatékony vitát, azt a sok beszélgetést, amely reméljük, hogy az Európai Unió nagyobb energiabefolyását fogja jelenteni végső soron.

 
  
 

Procedura pytań z sali

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Šiuolaikiniame pasaulyje energetika jau senokai yra tapusi globaliu klausimu ir ne vien tik dėl pačių išteklių ar jų poreikio, bet ir dėl aplinkosauginių klausimų. Turiu mintyje energijos gavybą, gamybą, perdavimą.

Kaip žinia, tarša sienų nepaiso. Todėl svarbu, jog bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis būtų siekiama, jog jos laikytųsi atitinkamų aukštų aplinkosaugos standartų. Vienas svarbiausių Europos Sąjungos bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos srityje klausimų – aukšto lygio branduolinio saugumo, atitinkančio Europos Sąjungos standartus, užtikrinimas.

Tai turi galioti trečiosiose šalyse statant naujas, rekonstruojant ir tiesiog eksploatuojant esamas branduolines jėgaines. Tai turėtų būti pagrindinė sąlyga importuojant elektrą į Europos Sąjungą iš trečiosiose šalyse esančių branduolinių jėgainių. Europos Sąjunga turi siekti atviro dialogo, ir branduolinės energetikos gamintojai trečiosiose šalyse turi atsakyti į visus klausimus. O šiuo metu susiduriame su tuo, kad ketinamos statyti jėgainės ant Europos Sąjungos sienų kelia tam tikrų rimtų klausimų.

Ir mano sveikinimai pranešėjai E. Herczog.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Globálny hospodársky rozvoj, prudký ekonomický rast v Ázii, ako aj v iných častiach sveta vygenerovali enormný dopyt po energetických zdrojoch. Ukazuje sa, že na čerpaní obmedzeného množstva energetických zdrojov sa čoraz viac budú podieľať nové priemyselné aglomerácie a že naši tradiční energetickí partneri si budú môcť čoraz viac vyberať, komu svoje energetické suroviny predajú. Preto súhlasím s tým, že politika stabilného, trvalého zabezpečenia energií musí byť pre Európsku úniu významnou prioritou. Z geografického hľadiska sa mi zdá zmysluplné orientovať sa viac na užšie vzťahy v oblasti energetiky s krajinami Stredomoria a tradičných partnerov – Nórska a Ruska. Do energetického potenciálu Perzského zálivu, Zakaukazska, či Sibíri budú totiž iste chcieť intenzívnejšie prehovoriť aj noví, silní zákazníci z Ázie a iných častí sveta. Preto som presvedčený, že naše nové partnerstvá v strednej Ázii či Zakaukazsku by nemali byť budované na úkor súčasných dodávateľov energií do Európy.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Senhor Presidente, Senhora Comissária, começo por felicitar a Deputada Herczog pelo excelente trabalho e pela colaboração construtiva que estabeleceu com os relatores-sombra, nomeadamente com o PPE. Subscrevo inteiramente as prioridades para a política externa da área da energia expressas no relatório. São estas o reforço da dimensão externa do mercado interno da energia, o reforço das parcerias por uma energia segura, sustentável e competitiva, a melhoria do acesso a energias sustentáveis por parte dos países em desenvolvimento e a promoção das políticas da UE para além das suas fronteiras. É também com regozijo que vejo o reforço do equilíbrio entre as várias fronteiras externas, a oriente, a sul, a ocidente e na sua vertente atlântica e atlântica-sul.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Włosowicz (EFD). - Panie Przewodniczący! Jednym z najważniejszych problemów Unii Europejskiej jest zależność energetyczna od krajów spoza Europy. Niestety, wbrew popularnym ostatnio mitom rozwiązaniem nie jest zielona energia. Problem ten wymaga ścisłej współpracy i wieloletnich ram finansowych podobnych do tych, których jesteśmy świadkami przy funduszach. Omawiane sprawozdanie trafnie definiuje i opisuje najważniejsze cele oraz zadania stojące dziś przed Unią w zakresie budowy niezależności energetycznej.

Szczególną uwagę chcę zwrócić na dwa aspekty – po pierwsze rozwój energetycznej współpracy wewnątrz Unii Europejskiej, szczególnie dyplomacji energetycznej. Jej brak można było zauważyć przy zdobywaniu poparcia dla rurociągu transkaspijskiego. Druga kwestia – konieczne jest również trwałe wspieranie kluczowych dla unijnej energetyki projektów infrastrukturalnych, w tym rurociągów, interkonekterów, podziemnych magazynów oraz gazoportów. Na tej liście wyróżnię dwa projekty: jest to rurociąg Nabucco oraz nieszczęśliwie zapomniany rurociąg Sarmacja. Sądzę, że stabilne finansowanie oraz polityczne poparcie dla tych dwóch linii przesyłowych zapewniłoby tanią i bezpieczną energię dla Wspólnoty.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, blahopřeji kolegyni Herczogové k vynikající zprávě. Energetická bezpečnost je klíčovou strategickou oblastí pro Evropu jednadvacátého století. Členské státy nesmí být závislé pouze na jediném dodavateli, jelikož hrozí zneužití takového postavení ze strany třetích zemí. Toto bylo v praxi demonstrováno v roce 2009, kdy se během českého předsednictví část zemí stala rukojmími sporu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dlouhodobou odpovědí je vytvoření skutečného vnitřního energetického trhu. Ale tento trh by měl přinášet stabilitu. V současné době výkyvy ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren na východních hranicích v Německu, působí značné problémy pro přenosovou soustavu v České republice a ohrožují tak stabilitu dodávek u nás i pro odběratele v Rakousku. Apeluji tedy při této příležitosti na Komisi a německé kolegy, aby vyvíjeli tlak na co nejrychlejší dobudování silné přenosové soustavy na území Německa. Tento stav trvale hrozícího blackoutu nevytváří ani příznivé podmínky pro jednání o prohloubení jednotného energetického trhu. Osobně podporuji rozšíření škály dodavatelů a zároveň zdrojů energie. Ale je třeba jednat i se třetími zeměmi v bezprostředním sousedství Unie, abychom zamezili budování nekvalitních elektráren, které narušují příkonovými výkyvy stabilitu naší vlastní energetické soustavy.

 
  
 

(Koniec procedury pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. − Mr President, I am replacing my colleague Günther Oettinger.

I can assure you that the secure and steady flow of energy at competitive prices is, for all of us, a fundamental necessity for the EU, but also a major challenge. We have made progress in strengthening our policies within the EU. At the same time, a stronger and more assertive external energy policy reflecting the full strength of the EU on the global scene is equally necessary to achieve our energy objectives.

A common regulatory framework in the EU has important consequences for our external partners. We need to ensure that internal market principles are respected and that EU energy security is promoted in a coherent way.

Despite the repeated calls for Europe to speak with a common voice, including from the European Parliament, we have not yet managed to reap the benefits of acting as one block. In external relations, national objectives too often prevail, without consideration for the common EU objectives. Yet past experiences clearly show that, together, Member States can achieve much greater results than on their own.

The proposals made by the Commission last September represent an important step in our efforts to develop a common voice and also respond to the request of the European Council of 4 February 2011.

The Commission welcomes the fact that the report recognises the importance of the external energy policy for the achievement of the EU energy objectives and stresses the need to promote regulatory convergence, diversification of supply and strengthened cooperation on sustainable energy policies. We also share the view expressed in the report that coherence and coordination on external energy activities needs to be improved at EU level, including on the energy agreements with third countries.

Without coordinated action, we will not be able to reap the benefits of a single European energy market of 500 million consumers and safeguard the security of supply for our citizens. Only a coherent position will allow Europe to influence the global agenda on energy in a way commensurate with its weight and role. Such coordination can be strengthened, particularly through setting up an information exchange on intergovernmental agreements in the field of energy. It will therefore be important to reach an agreement on this mechanism between the Council and Parliament.

While the Presidency compromise proposal on the mechanism is definitely below the ambition of the Commission’s initial text – we would of course have liked to see a stronger approach – it is a first step in improving transparency on such agreements. The mandatory submission of existing IGAs having an impact on the internal market for energy, the confirmation that the Commission has the possibility to participate upon request in negotiations as an observer and to provide advice, as well as the possibility of performing, upon request, ex-ante compatibility checks of negotiated agreements with EU legislation, are all likely to further compliance and consistency with internal market rules, legal certainty for investors and, not least, solidarity among Member States. As I said, this is a first set of steps, on which the Union must build in the future.

Another element I would like to emphasise is that the EU partnerships with suppliers, transit countries and consumers should reflect a strategic and comprehensive approach. We should avoid supply-only or one-issue relationships with our partners. The EU’s external relations in the energy field should go beyond efforts to ensure the steady flow of energy, but also address sustainable energy, research and innovation, stable and transparent energy markets, international standards for key technologies and products, and energy efficiency. This is important because of the role that energy plays in the overall political and economic relations with many of our partner countries, and because of the transformations we have seen in the energy field.

I thank Parliament for addressing this in the report. I would also like to take this opportunity to thank the European Parliament, in particular the Committee on Industry, Research and Energy and its rapporteur Edit Herczog, for its supportive contribution in this policy area. The report discussed today contains many important points, which the Commission will take into due consideration when further developing the external energy policy and implementing its concrete activities. With the great effort by Ms Herczog and the shadow rapporteurs we have the opportunity to go a step forward. We look forward to Parliament’s continued support in our effort to develop a true external EU energy policy and to the continued discussion on the specific external energy activities.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia de Campos (S&D), por escrito. – A dependência externa Europeia, em termos de abastecimento energético continuará a crescer ao longo dos próximos anos, apesar da integração progressiva de fontes de energia renovável e dos ganhos esperados de eficiência energética. Uma abordagem fragmentada à política externa em matéria de energia, apenas torna cada um dos Estados Membros mais vulnerável a um contexto geo-político incerto, fragilizando a Europa. É necessário acelerar a cooperação com países terceiros no desenvolvimento de novas tecnologias. O mercado de gás liquefeito, por exemplo, pode sofrer modificações radicais com o alargamento do canal do Panamá e a produção Norte-Americana de gás de xisto, diversificando parceiros de fornecimento à Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Tisztelt Képviselőtársaim! Az Európai Unió kőolaj- és földgázellátásának jelentős része Európán kívüli országokból származik. Mivel az Unió külső energiafüggősége várhatóan növekedni fog, ezért támogatom azt az elképzelést, hogy erősíteni kell a harmadik országokkal történő energetikai együttműködés uniós szabályrendszerét. A hatékony érdekérvényesítés érdekében a harmadik országokkal való tárgyalás során egységes álláspontot kell képviselnünk. Amíg az uniós tagállamok egyesével tárgyalnak a nagy energiabeszállítókkal, addig a stratégiai partnereink megosztó energiadiplomáciát fognak folytatni. Az Unió érdekérvényesítő képességét véleményem szerint három területre koncentrálva fejleszthetnénk a jövőben: Elsőként a nemzeti energiapiacok közötti különbségeket kellene csökkenteni. Ez a hiányzó infrastruktúrák kiépítése és a szabályozás harmonizációja révén lehetséges. Az egységes energiapiac a záloga annak, hogy a tagállamok érdekeit megfelelő módon közelítsük és közös álláspontot alakítsunk ki az energetika területén. Az egységes piac megvalósítását követően a folyamatos koordináció szükségességére hívnám fel a figyelmet. Hatékony koordinációs mechanizmusok kiépítésével ugyanis biztosíthatnánk a tagállamok közötti folyamatos egyeztetést, elősegítve ezzel a közös érdekérvényesítést a nemzetközi tárgyalásokon. Harmadik elemként a diverzifikációt emelném ki. A nemzetközi tárgyalások során törekedni kell arra, hogy az uniós és tagállami energiaellátást egyszerre több energiaexportőr is biztosítsa. A beszállítók diverzifikálása és a rugalmas feltételű szerződések segíthetnek megelőzni azt, hogy egy nagyobb beszállító kiesése esetén teljesen megszakadjon az energiaellátás.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. Mietintö energiapoliittisesta yhteistyöstä rajanaapureiden kanssa on tärkeä, sillä se osaltaan linjaa tulevia energiapoliittisia painopisteitä myös rajojemme sisällä. Haluankin kiittää esittelijää, että mietintö on tasapainoinen kattaen niin EU:n energiamarkkinoiden vahvistamisen ja tarpeen yhteyksien laajentamiseen EU:n energiaverkoston ja naapuruston verkoston kanssa, laajemman säätelyalueen luomisen mutta myös konkreettisia toimia, kuten kuinka eri teknologioita ja energiamuotoja hyödyntäen yhteistyötämme voi kehittää. Erityisesti energiakestävyys ja vahvistettu kumppanuus eri toimittajamaiden kanssa ovat asioita, joihin tulee keskittyä. Raportissa todetaan oikeutetusti, että epätavanomaisten energiateknologioiden lisääntyessä uusiksi energiantoimittajiksi ilmestyy tahoja, jotka entuudestaan ovat meille vieraita. Tätä tilannetta tulee pystyä hyödyntämään täysimääräisesti toimitustemme monipuolistamiseksi. On kuitenkin tärkeää, että kaikissa energiaratkaisuissamme pidämme mielessämme energiaomavaraisuuden tarpeen, siksi painotus EU:n energiapolitiikassa tulee kuitenkin olla kotimaisten energiamuotojen tuottaminen ja suosiminen. Samalla on selvää, että esimerkiksi öljyhiekka ja liuskekaasu ovat tulevaisuuden energiamuotoja, jota tarvitsemme kunnes vähäpäästöiset energiamuodot ovat kaupallisesti saatavilla ja tehokkaita. Nämä uudet tuotantomuodot jakavat mielipiteet niin kansalaisten kuin päättäjienkin keskuudessa, ja siksi on myös varmistettava näiden energiamuotojen mahdollisimman hyvä ekologisuus. Tässä yhteydessä säännöllinen energiavuoropuhelu kumppaneidemme kanssa on tärkeää, jotta voidaan laatia ja valvoa paremmin turvallista, varmaa ja tehokasta energian tuotantoa, siirtoa, kuljetusta, varastointia sekä käsittelyä. Myös fuusiotutkimusta ja ydinturvallisuutta koskevaa yhteistyötä tulee lisätä, jotta globaalisti pienennämme riskejä tämän edelleen välttämättömän energiamuodon osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Chciałbym serdecznie podziękować pani Herczog za moim zdaniem w pełni komplementarne potraktowanie tematu i przygotowanie sprawozdania o tak zrównoważonym charakterze. Uważam, że zawarte w sprawozdaniu skonsolidowane działania Komisji Europejskiej zapewnią budowanie silnego rynku energetycznego UE poprzez rozwijanie więzi między europejską siecią energetyczną oraz stworzenie obszaru szerszej regulacji w krajach sąsiadujących z Unią. Ponadto sprawozdawczyni słusznie podkreśliła zobowiązanie KE do przyspieszenia działań na rzecz dywersyfikacji dostawców, ich szlaków oraz źródeł dostaw energii do UE.

Jestem głęboko przekonany, że istnieje nieustanna potrzeba rozszerzenia współpracy poprzez budowę nowych połączeń międzysystemowych łączących europejskie sieci energetyczne z infrastrukturą krajów sąsiednich, jak również poprzez tworzenie szerszego obszaru regulacyjnego. Niepodważalnym elementem dla zachowania stabilności systemu energetycznego jest również opracowanie narzędzi wymiany informacji, w celu ściślejszego partnerstwa z dostawcami w krajach trzecich.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. Omawiane sprawozdanie nie pozostawia wątpliwości – unijni decydenci zrobili wszystko, aby ceny energii rosły. Wbrew opinii obywateli dali się zwieść sloganom zielonej rewolucji, mitom o bezemisyjnej gospodarce i taniej energii. Uwierzono, że zwiększenie w krótkim czasie produkcji zielonej energii o 20% oraz wzrost energooszczędności pozwoli nam na obniżenie rachunków oraz uzyskanie niezależności energetycznej. To był błąd – błąd, za który dziś musza płacić obywatele Wspólnoty Europejskiej. Jak wynika z danych Eurostatu, w przeciągu ostatnich dwóch lat ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły średnio o 6,3%, a gazu o 12,3%. W tym samym czasie wzrosło nasze uzależnienie od zagranicznych dostawców, którzy przesyłają ponad 53% potrzebnych nam surowców. W naszej sytuacji geopolitycznej szczególnie niebezpieczny jest brak dywersyfikacji dostaw oraz monopolistyczna pozycja Rosji. Niestety sami do tego doprowadziliśmy, od ponad dwóch lat nie potrafimy podjąć decyzji o budowie najważniejszego dla naszego bezpieczeństwa energetycznego projektu rurociągu Nabucco. Przeciąga się podjęcie najważniejszej decyzji dotyczącej finansowania tego projektu. Komisja Europejska oraz Rada nie wykazują należnego zaangażowania, stając się jedynie biernym uczestnikiem. Cieszy fakt umieszczenia w sprawozdaniu pomysłu lepszej współpracy z USA. Szczególnie interesująca wydaje się możliwość współpracy w zakresie wydobycia gazu łupkowego, którą mam nadzieję Unia będzie wspierać jako alternatywę dla braku dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen