Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 11. června 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 3.Přivítání
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Členství v politických skupinách: viz zápis
 6.Složení Parlamentu: viz zápis
 7.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
 10.Sdělení předsednictví
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 13.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 14.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 15.Petice: viz zápis
 16.Převod prostředků: viz zápis
 17.Plán práce: viz zápis
 18.Obchodní jednání EU s Japonskem (rozprava)
 19.Systém všeobecných celních preferencí (rozprava)
 20.Veřejné konzultace a jejich dostupnost ve všech jazycích EU (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Rozvojová spolupráce s Latinskou Amerikou (krátké přednesení)
 23.Přeshraniční dobrovolné činnosti v EU (krátké přednesení)
 24.Ochrana kritické informační infrastruktury: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti (krátké přednesení)
 25.Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky (krátké přednesení)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (433 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1686 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí